Spanningen in de klas

Uit het uitgebreide artikel ‘Spanningen in de klas’: ‘Veel Nederlandse scholieren laat het koud: de democratie.’ Hier gaat het eigenlijk al mis in dit artikel. De schrijvers durven de grote olifant in de klas niet écht te benoemen. Die olifant staat natuurlijk voor de botsing tussen de origineel-hollandse normen en waarden met die van de ‘niet-westerse’. De in het artikel genoemde problemen zijn echt, maar zijn wel het rechtstreekse gevolg van decennia ’tolerant’ en ‘één wereld’ welkom-kom-binnen beleid, dus zónder reeds op voorhand te durven toetsen op mogelijk conflict tussen normen en waarden. Dat alles vanuit het idee dat je bij individuen niet al bij voorbaat ervan uit mag gaan dat ze zulke problemen zullen meebrengen en dat het met de nodige scholing, inburgering en tijd vanzelf goed komt, zeker met volgende generaties.
De omvang van de niet-westerse groep (zeg maar, die van moslims) is ondertussen gigantisch groot geworden. Een paar andersdenkenden kan elk dorp wel aan, maar als die andersdenkenden hele straten of zelfs een hele wijk ingenomen hebben, dan staan de autochtone dorpsgenoten op zekere dag mooi op hun neus te kijken. Terwijl ze het zelf zover hebben laten komen door alle decennia op partijen te stemmen die dit lieten gebeuren of zelfs wilden bevorderen.
Ware ik nog leerling in zo’n klas, dan zou ik nu behoren tot die ene groep die door de schrijvers weinig respectvol wordt getypeerd als ‘rechts-conservatieve leerlingen die leven in een witte bubbel’. Terwijl ik toch van oudsher linkse idealen meekreeg. Het kan verkeren.–

Spanningen in de klas Klik om te Tweeten
Laatste berichten van Peter van Lenth (alles zien)