Sacha Kester

Israël racistisch dit, Israëliërs racistisch dat. Redacteur Sacha Kester weet van wanten (pagina 5). Is het echt niet mogelijk om zodanig verslag te doen dat conclusies als racistisch en ultrarechts door de lezer zelf al of niet getrokken worden?! De krant claimt misschien de lezer hiermee een plezier te doen, want die hoeft daarover dan niet meer zelf te peinzen, zoiets. Maar op de keper beschouwd is het toch vooral stemmingmakerij. Tégen Israël dus.

Sacha Kester Klik om te Tweeten
Laatste berichten van Peter van Lenth (alles zien)