Volkskrant-commentaar over Staphorst

Deze ingezonden brief gaat De Volkskrant niet publiceren. Toch stuur ik hem: Het Volkskrant-commentaar over Staphorst (22 nov 22) is gigantisch eenzijdig. Nee, partijdig is een beter woord. En conform een frame, ook dat nog. Zwarte Piet voorstanders worden weggezet als racisten. En het schetst een vals beeld van de voorstanders van de verandering naar roetveegpieten door het alsvolgt voor te stellen: ‘de figuur Zwarte Piet was voor veruit de meeste Nederlanders hooguit onbedoeld kwetsend, maar in de reacties op de vriendelijke verzoeken om een beetje te dimmen met de schmink…’. Hoezo ‘vriendelijke’ en ‘een beetje dimmen’. Er is juist gedramd en gedreigd, onder aanvoering van KOZP en daarbij meer dan geholpen door media als De Volkskrant. Een betere invalshoek voor het commentaar zou zijn geweest dat de Staphorsters zelf hebben gekozen voor de Zwarte Piet variant met de bijbehorende uitleg dat het géén racisme is, en dat zoiets in een vrij en democratisch land moet kunnen. Maar nee, degenen die deze eigen keuze en uitleg niet wensen te respecteren en vervolgens wederom op weg naar het feest gaan om dat te verstoren, worden ons door de krant voorgeschoteld als ‘vriendelijke’ demonstranten wie het recht op demonstratie wordt ontzegd. Ziedaar een echt frame.

BRIEF AAN DE REDACTIE - AFGEWEZEN - Volkskrant-commentaar over Staphorst Klik om te Tweeten
Laatste berichten van Peter van Lenth (alles zien)