Lezersbrieven

Goed dat de ombudsman (18 feb. 2023) schrijft over de onvrede die afgewezen briefschrijvers nogaleens ervaren. Wat mij betreft wordt er onvoldoende ingegaan op de kritiek dat de redactie onwelgevallige meningen weert. Het wordt wel genoemd, maar de ombudsman lijkt vervolgens die redactie te hebben gevraagd of dat klopt, waarna die verontwaardigd het hoofd schudde, en dat was het dan.

Ik behoor tot de frequente schrijvers. Gezien de genoemde afwijzingsfrequentie (9 op 10) had ik toch wel veel vaker geplaatst moeten zijn dan het geval is. Uit frustratie ben ik mijn brieven gaan plaatsen op mijn website. Die staat, wat mij betreft, ook open voor andere afgewezenen. Zie https://ajakuka.nl/aandebrievenrubriek. Gelieve deze brief te publiceren. De Volkskrant bewijst er de afgewezen briefschrijvers wellicht een (suboptimale) dienst mee.

Laatste berichten van Peter van Lenth (alles zien)