Ongehoord Nederland opdoeken?

Gijs Beukers slaagde er, vind ik, niet in een neutraal artikel over Ongehoord Nederland te schrijven, ondanks het aan het woord laten van Han Knols, frequent briefschrijver en ON-kijker. Elke geraadpleegde ‘deskundige’ geeft blijk van een anti-ON-houding. Je zou zo als lezer denken dat élke deskundige overtuigd is van de juistheid van de beschuldigingen aan het adres van ON. Ik weet wel beter. De Volkskrant heeft blijkbaar niet buiten het eigen vinkenbakje gezocht.

Laatste berichten van Peter van Lenth (alles zien)