Transvrouwen in sport

Claire Slingerland kreeg van de krant uitgebreid de gelegenheid haar ’transverheerlijkende’ standpunten met de lezer te delen. Moet kunnen, want het was immers op de opiniepagina. Maar nu komt het erop aan, redactie. Wie nodigen jullie uit om haar te voorzien van een weerwoord? Immers, zonder weerwoord is het geen opinie, maar slechts propaganda. Ik stel voor dat jullie Caroline Franssen vragen, de leidsvrouw van Pro-Vrouw en vroeger van Voorzij. Bovendien initiatiefneemster van de eerste ‘Let Women Speak’ demonstratie, in Utrecht op 9 september.

Laatste berichten van Peter van Lenth (alles zien)