Mohammed Benzakour – Onbedoeld duivelsbeschermer?

Peter van Lenth
Volg me

Op 12 november j.l. was Gretta Duisenberg de gast in het televisieprogramma ‘Het Zwarte Schaap’. Deze vrouw was na de dood van haar man ook wel de bijnamen ‘de zwarte weduwe’ en ‘zwarte Greetje’ ten deel gevallen, waarbij de eerste een verwijzing is naar de ‘zwarte weduwe’ Rost van Tonningen, en Greetje omdat ze zo werkelijk zou heten. Kan daaraan dan nu de bijnaam ‘het zwarte schaap’ worden toegevoegd, opdat we ons de uitzending nog lang zullen heugen en haar zo dom als een schaap vinden? Ach, ik vind zelf van niet; het heeft iets denigrerends, alsof men het niet afkan met alleen maar argumenten.

In dit stuk staat Gretta verder niet centraal. Wel wil ik het hebben over een van de gasten bij dat programma. In het panel troffen we, ter hare verdediging, naast Van Agt ook Mohammed Benzakour aan. Laat nu uitgerekend Benzakour mij de afgelopen tijd zijn opgevallen, in negatieve zin wel te verstaan. Hij is natuurlijk al jaren pregnant aanwezig in kranten en tijdschriften, en op tv. Toch viel hij me pas echt op toen er van zijn hand een ingezonden mening verscheen in de Volkskrant over de ontruiming van de Gazastrook. De metafoor die hij in dat stuk hanteerde, en waarin Israël het moest ontgelden, vond ik schokkend hard gekozen. Daarover heb ik destijds geschreven op mijn weblog waarbij ik ook refereerde aan de prijs die hij tezelfdertijd uitgereikt kreeg van het Humanistisch Verbond.
Ik kwam hem wederom tegen in De Humanist, het magazine voor humanisme waarop ik een abonnement heb. Hij bleek niet alleen die prijs te hebben gekregen van het Humanistisch Verbond, maar ook te zijn uitgenodigd een column te vullen in het magazine, dat overigens redelijk los staat van het Humanistisch Verbond.

Het was voor mij reden genoeg om Benzakour wat beter te gaan volgen. Op de website van de arabist Hans Jansen vond ik iets meer over Benzakour’s uitspraken en schrijfsels uit het verleden. Het maakte me nog kritischer jegens hem. Ook zijn columns in De Humanist bevielen me niet.

Gisteren deed ik nog wat ‘onderzoek’ naar Benzakour. Dat houdt bij mij tegenwoordig in dat er druk gegoogled wordt. De volgende webpagina’s gaven een interessante kijk op Benzakour. Tot zo …
http://www.volkskrant.nl/media/1046759116489.html
http://www.theovangogh.nl/ebru_6.html
http://www.theovangogh.nl/aisja2.html
http://www.antenna.nl/ravage/archief2003/2003archief/1003ar11.htm

Met name na lezing van het interview met Ravage drong zich bij mij opeens het beeld op van iemand die het opneemt voor een ander als hij vindt dat die ander bepaalde welgevallige uitspraken heeft gedaan, ongeacht of er wellicht ook minder welgevallige uitspraken zijn gedaan. Nu is het op zich niet bevreemdend dat hij het opneemt voor anderen waarmee hij het eens is. Doen wij dat immers niet allemaal? Het gaat mij om dat tweede aspect: Zelfs als die ander er – bovendien – slechte standpunten op na houdt, zal Mohammed Benzakour het nog voor die persoon opnemen. Hij koppelt als het ware de standpunten eerst los van de persoon, om ze er later toch weer aan vast te koppelen. Al is het totaalplaatje van een persoon negatief of in elk geval niet smetvrij, dan nog zal hij vooral wijzen op die standpunten die zijns inziens wél kloppen, en de verkondiger van die standpunten er de credits voor geven, waarbij de negatieve kanten maar even worden vergeten of ondergeschoven.

Zo bezien is het verklaarbaar dat hij het opneemt voor Abu Jahjah en de AEL. Neem het hierboven al genoemde interview van Ravage erbij en merk op welke standpunten van de AEL door hem worden omarmd, terwijl er vele andere AEL-standpunten zijn waarvan hij, er expliciet naar gevraagd, moet toegeven er “niet echt voor” te zijn. Of merk op hoe hij, wat betreft het midden-oosten, vooral begaan is met het lot van de Palestijnen en het wellicht alleen al daarom ook voor Gretta Duisenberg opneemt. Dat zij ook foute uitspraken doet en eenzijdige standpunten heeft, deert hem niet, want zij heeft zijns inziens ook goede standpunten, en wel uitgerekend over de Palestijnen, die hem zo aan het hart gaan. Verder heeft Benzakour een boek geschreven over Osama Bin Laden. Dat heb ik nog niet gelezen, maar mijn gevoel voorspelt me dat hij Osama er niet slechts in beschimpt.

Je zou haast zeggen dat hij een advocaat van de duivel is, en ik had dan ook eventjes de gedachte dat ik daarmee een mooie titel voor dit stuk zou hebben: ‘Mohammed Benzakour – Advocaat van de duivel’. Maar hiervan zag ik af, want het is een te negatieve kijk op zijn persoon. Zo kwalijk zal hij het allemaal niet bedoelen. Bovendien bedoelen we er in de praktijk vooral mensen mee die recht praten wat krom is, en dat is een iets ander verhaal – hoewel eraan grenzend – dan wat ik hier ter sprake breng.

Toch zou het zomaar kunnen zijn dat hij, zonder het te weten, mensen in bescherming neemt die een duivels-slechte uitwerking kunnen hebben. Een pregnant voorbeeld van het in bescherming nemen van een duivels mens vind ik nog altijd wat Frankrijk in 1978 deed met Khomeiny. Zij verleenden hem asiel nadat Irak hem (na 13 jaar asiel aldaar) had uitgewezen.

Een tegenpool van dit type is wellicht Hans Knoop, die eveneens aanwezig was bij het programma ‘Het Zwarte Schaap’, maar dan als tegenstander van Gretta. Hans Knoop vertegenwoordigt voor mij die joden die erop gebrand zijn in hun ogen gevaarlijke, met name antisemitische, lieden in het openbaar aan de kaak te stellen met de bedoeling hun invloed op latent antisemitisme bij de bevolking in te dammen. Dat wordt gedaan met argumenten, maar ook door in het verleden van de gevaarlijke persoon te gaan spitten, op zoek naar desnoods een enkel geval van verspreking of onethisch standpunt. Zodra dat gevonden is, is zo’n persoon kansloos en, wat hen betreft, nooit meer geschikt voor een rol van betekenis in openbare debatten of de politiek. Alleen degenen die een volkomen onbesmet blazoen hebben, ontgaan dat lot, want er wordt niet iets verzonnen.

Wie heeft er meer gelijk? Hans Knoop of Mohammed Benzakour? Is het een goede zaak dat iemand het verdere leven lang wordt geconfronteerd met die ene uitspraak ooit gedaan, zelfs als er excuses zijn gemaakt? Is het een goede zaak dat we over iemand blijven verkondigen welk onethisch standpunt deze ooit uitdroeg en nooit van terug is gekomen? Is het een goede zaak dat men het opneemt voor iemand die naast enkele verkeerde standpunten ook goede standpunten inneemt? Is het een goede zaak om iemand te blijven beschermen die weleens in de toekomst als een ware duivel zou kunnen gaan heersen, alleen maar omdat die persoon ook enkele redelijk klinkende standpunten inneemt? Wat zou Mohammed Benzakour anno 1934 hebben gevonden van Adolf H.?

Tot slot: Het zou zomaar kunnen zijn dat het hier geschetste beeld van een duivelsbeschermer veel minder op Mohammed Benzakour van toepassing is dan ik voor doe komen. En idem dito, dat Hans Knoop in werkelijkheid niet in die mate voldoet aan het van hem geschetste beeld. Dat hoor ik dan graag. Maar laat duidelijk zijn dat het mij vooral gaat om de types, waarvoor ik Benzakour en Knoop hier opvoer om het beter inzichtelijk te maken. Wat mij betreft gaat het hier dus niet om het neersabelen of ophemelen van de personen Benzakour en Knoop, maar om een bespreking van de geschetste typen.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op Mohammed Benzakour – Onbedoeld duivelsbeschermer?

 1. Ruud Antonisse zeggen:
  Peter, deze text is me nu nog even wat te lang.. zondag ga ik hier is even de tijd voor nemen.. mzzl
 2. anja zeggen:
  Peter, ik heb me er doorheen “geworsteld”. Wat een kluif zeg, dat viel niet mee. Ik weet niet goed wat ik van dit menneke moet vinden. Viel me wel op dat hij zich zelf meerdere keren tegenspreekt. 1 voorbeeldje: je moet wel luisteren naar de uileg die abu Jahjah er aan geeft, even verderop: ik weet niet wat die uitleg betekent of inhoudt, maar het klonk wel interessant en overtuigend.
  Lijkt mij een beetje een engerd en onruststoker. Ook in de brieven tussen hem en Theo, vond ik Theo er beschaafder uit komen dan Benzakour. Theo noemde de dingen bij de naam, onderbouwde ze, zonder na te trappen, viel me op dat dit bij Benzakour anders was.

  Ik zal trouwens die kerel Hans Janssen eens onder handen nemen, wist niet dat hij zich hier ook al mee in liet. 😉

 3. marwan zeggen:
  beste dames en heren,

  Ook ik volg Benzakour al jaren en ik kan mij in het geheel niet vinden in het beeld dat hierboven van hem wordt geschetst. Benzakour is een beschaafde jonge intellectueel met zeer redelijke standpunten. Zijn keurige, verstandelijke tv-optreden in o.a. het Zwarte Schaap (i.t.t schreeuwlelijk Hans Knoop) was daar een toonbeeld van. Met zijn eerste boek over Abou jajah brengt hij in kaart hoe Jahjah systematisch in de media en politiek is gedemoniseerd — terwijl nauwelijks naar zijn boodschap (zie zijn voorspelling van de rellen in frankrijk) wordt geluisterd. Lees het boek en wees onthutst. Zijn tweede boek ‘Osama’s Grot’ gaat in het geheel niet over Osama bin laden (zoals hierboven is gesuggereerd), maar is een bloemlezing van zijn beste werk van afgelopen acht jaar – artikelen, essays, columns over voetbal, de liefde, kunst, palestina, gerard reve en noem maar op.
  Het is makkelijk te oordelen over benzakour zonder kennis te nemen van zijn werk. En gemak (door bijv. af te gaan op Benzakours vijanden zoals Hans Jansen die evidente leugens over benzakour debiteert – zie bijv. de ingezonden brieven in HP/deTijd) is helaas een ziekte van deze tijd. Mensen, doe uw huiswerk. Lees Benzakours werk nauwgezet en vel dan pas oordelen. U zult constateren dat zijn vele prijzen en zijn bekroning “Journalist voor de Vrede 2005” niet uit de lucht zijn gegrepen. Groeten, Marwan

 4. bo_bogaard zeggen:
  Ik vond deze weblog de afgelopen maanden erg veelzijdig en fris maar nu krijg ik een zeer bedenkelijke smaak overde de afgelopen twee onderwerpen. Ik wil niemand schofferen of persoonlijk aanvallen maar ik vind het te extremistisch worden en daar doe ik niet aan mee.
  Natuurlijk kan ik zelf een stuk inbrengen maar dan heb ik al snel het gevoel dat het niet diepzinnig genoeg is.
  Veel succes met jullie woordenwisselingen.
 5. anja zeggen:
  Marwan zonder enige kennis van zaken? Heeft de Volkskrant het soms mis dat hij plagiaat heeft gepleegd?
  Heb ook niet kunnen constateren dat de heer Hans Knoop een schreeuwlelijk is. (vind dat hij een gezonde kijk op de zaken heeft) En ik denk dat Hans Jansen wel degelijk gelijk heeft over het feit, dat het boek van Benzakour over Osama gaat. Ik zou zeggen doe je huiswerk eens zelf, ik kan geen andere conclusie trekken dat Benzakour niet anders is dan een ordinaire jodenhater.
  Dit blijkt wel uit de uitspraken over de joden die hij hanteerde. Joden zijn apen en varkens!!!! Als hij het in het verloederde westen niet kan vinden of zich aanpassen, nu word ik even grof, dan moet hij gewoon oprotten! Ik zal hem in ieder geval niet beletten om te gaan.
  Haatzaaiers hebben we al genoeg in ons landje.
  Lees het zelf nog eens door, maar dan met andere ogen, dus niet met fanatieke moslim-ogen.
 6. Peter zeggen:
  @Marwan
  Ik ben blij met je inbreng. Het is goed om op fouten of mogelijke fouten te worden gewezen, waarmee ik overigens niet zonder pardon toegeef dat ik fout zat. Of gemak een ziekte van uitgerekend deze tijd is, betwijfel ik, maar onderzoek kan natuurlijk altijd beter. Toch ontkom je er zelf ook niet aan, door Hans Knoop als ‘schreeuwlelijk’ neer te zetten. Zou hij dat werkelijk verdienen, of is het gewoon een teken dat aangeeft aan welke kant van de tafel jij zelf zit?!
  In mijn laatste paragraaf geef ik zelf al aan dat ik niet uitsluit dat het geschetste beeld van Benzakour in werkelijkheid minder voor hem opgaat. En dat het mij feitelijk gaat om het type dat het opneemt voor iemand met slechte ideeën omdat die persoon ook enkele welgevallige ideeën heeft. Wat vind je daarvan? Ben erg benieuwd naar de mening van een criticus.
 7. Peter zeggen:
  #Bo
  Ook voor minder ‘diepzinnige’ onderwerpen is hier zat ruimte, en ik kan je verzekeren dat ook ik niet achter elkaar slechts dit soort epistels ga produceren. Het blijft de bedoeling een gevarieerd weblog neer te zetten.
  Dat je de laatste 2 bijdragen xb4zeer bedenkelijk’ en ’te extremistisch’ vindt, is meer dan jammer. Ik vraag me af hoe snel je over de stof heengaat met het oog. Lees je het werkelijk gedegen? Zo ja, geef dan eens aan waaruit dat bedenkelijke en extreme dan volgens jou blijkt. Doe je dat niet, dan ben je wederom de man die wel beschuldigt, maar niet onderbouwt.
 8. Peter zeggen:
  @Anja
  Ook ik vond Theo in die briefwisseling sterker. Het maffe van Theo was dat hij de hardste bewoordingen gebruikte en dat die harde woorden in de context toch altijd meer klopten dan je aanvankelijk zou denken. Ik zou zulke harde woorden nooit gebruiken, maar ik zal met mijn onderwerpen waarschijnlijk ook nooit die aandacht trekken die ze m.i. verdienen.
 9. anja zeggen:
  Peter, als een ander bevolkingsgroepen typeert zoals aangegeven als ik hier boven heb gedaan, vind ik dat Theo het volste recht had om dit ook te doen. Alleen was de bedoeling van hem hierachter iets anders als het door de fanatiekelingen uitgelegd wordt. Zij denken iedereen maar te kunnen veroordelen, puur en alleen om dat ze het moslimgeloof niet aanhangen. (Dan bedoel ik wel diegenen die hier misbruik van maken) Er zijn heel veel moslims die dit soort uitingen en uitspattingen verafschuwen en ben er dan ook zeker van dat het merendeel der moslims van goede wil is. Helaas zitten ook hier weer aardig wat rotte appels in het mandje, die de wel willende en wel denkende moslims een slechte naam bezorgen.
  Ik heb trouwens het idee dat je iets van mij verwijderd hebt. Klopt dit? 🙁
  Geeft niet als het zo is, ik moet zeggen dat ik me op het moment van schrijven nogal kwaad heb gemaakt. 8)
  Ik hou me even gedeist en wacht af, je weet maar nooit tegenwoordig. 😉
 10. Peter zeggen:
  @Anja
  Ik heb niets verwijderd hoor. Censuur is niet mijn stijl. 😉
 11. marco zeggen:
  Peter,
  niet te geloven dat die Benzakour ooit prijzen gekregen heeft. Ik wil eigenlijk niet te veel woorden over hem vuil maken, maar wat deze man allemaal gezegd heeft schandalig en bovendien heel eng. Ik weet niet op wat voor mannier Marwan hem gevolgd heeft de laatste jaren maar het zal wel heel selectief geweest zijn. Laat ik het hier maar bij laten want anders slaap ik er niet van vannacht, gezien het feit wat hij ons allemaal toewenst.
 12. Peter zeggen:
  @Marco
  Okay, laat Benzakour er dan even buiten verder. Maar wat vind jij nou van wat ik in de voorlaatste allinea ter sprake breng? Want dat vind ik eigenlijk veel interessanter om te horen.
 13. anja zeggen:
  Ik vind dat dit heel eng is. Je kunt heel makkelijk een excuus aanbieden en het niet menen en inmiddels doorgaan met praktijken die niet het daglicht kunnen verdragen. Zeg niet dat het zo is, maar kan een dekmantel zijn. (OOK AL HEB JE HET MIJ NIET GEVRAAGD)
  Ik was in de veronderstelling dat ik nog een stukje aan Bo gericht, geplaatst had, maar zal in de heftigheid wel op de verkeerde knop gedrukt hebben. 😕
 14. marco zeggen:
  Ik ben het voor 100% in dit geval met je eens Anja.

  Peter,om terug te komen op je vraag wat Benzakour van Adolf H, zou hebben gevonden. Benzakour heeft veelvuldig gezegd dat hij veel waardering heeft voor de oud leiders zoals de oud groot-moefti van Jeruzalem. Ga maar opzoeken wat zijn opstelling was voor tijdens en na de 2de wereldoorlog, dan heb je het antwoord.

 15. Peter zeggen:
  Okay Marco, maar dat is dan weer over Benza. Maar van de vier ‘is het een goede zaak’ stellingen, welke spreken je aan en welke juist niet?

  Anja, wat heb ik je niet gevraagd? Wat je vindt van de voorlaatste allinea? Maar dat is wat mij betreft het centrale thema hier en dus ben ik zeer benieuwd naar ook jouw mening. Uiteraard schat van me. 😉

 16. anja zeggen:
  O moppie, je streelt mijn ijdelheid. 😉
 17. nasir b zeggen:
  beste Mohammed Benzakour

  hoi ik ben het een hele grote fan van jou,ik heb al je twee boeken en ik hoop dat er snel een andere boek uit komt want ik heb al weer uitgelezen.veel plezier met je toekomst en hoop snel wat van je te zien.

  groetje
  nasir b 😀

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *