Hup, aan de slag jij luie drommel!

Peter van Lenth
Volg me

Ik schreef er al eerder over (Onderwijs, onderwijs, onderwijs), maar doe het graag nogmaals. Dit keer naar aanleiding van een stuk van de hand van Paul de Beer (hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UVA) in de Volkskrant van vandaag (Forum-pagina).
Er zijn velen die vinden dat we ons in Nederland nog meer moeten richten op een kenniseconomie. Bij die mening past het idee dat laaggeschoolden min of meer kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Volgens mij is het echter een drogredenering met een ratrace tot gevolg: We bijten onszelf in de staart als we alle Nederlanders hooggeschoold willen krijgen en miskennen dat ook laaggeschoold werk een veelvoorkomende realiteit is. In feite is dat al aan de hand. De werkloosheid onder laaggeschoolden is inderdaad hoger dan onder middelbaar -en hogergeschoolden, maar De Beer toont met cijfers aan dat het met name de middelbaar opgeleiden zijn die daarvoor verantwoordelijk zijn; zij nemen een behoorlijk deel van de banen in beslag die eigenlijk door de laaggeschoolden zouden moeten worden bezet. En op hun beurt bezetten hoog-opgeleiden weer een behoorlijk deel van de banen die voor de middelbaren bestemd zijn.
Deze ratrace moet stoppen. Maar dat kan alleen als mensen niet gedwongen worden onder hun kunnen/opleidingsniveau te gaan werken. De overheid en het bedrijfsleven doen er beter aan te zorgen voor een uitgebalanceerd aanbod.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op Hup, aan de slag jij luie drommel!

 1. Ruud Antonisse zeggen:
  De overheid en het bedrijfsleven doen er beter aan te zorgen voor een uitgebalanceerd aanbod….Helaas is onze economie allereerst een vrije markt economie en is het aanbod van hoog en laaggeschoold werk niet zo te redigeren dat we alles lekker op elkaar afgestemd kunnen regelen. Dit zou wel mogelijk zijn in een geleide economie al la het oude communisme. Dat gaat mij echter wat te ver. Verder stoor ik mij enorm aan de koptekst: ‘aan de slag jij luie drommel’ omdat het er niet om gaat dat iemand volgens de overheid een luie drommel is, maar dat het zelf verdienen van een inkomen voorkeur verdient boven het verkrijgen van een uitkering. Met andere woorden als iemand hoogopgeleid is, maar geen werk heeft, is het hebben van een baan van een minder inteligent niveau nog altijd te preveleren boven inteligent zonder werk je vervelen. De lager geschoolde heeft natuurlijk ook werk nodig en kan gewoon mee sollliciteren. Niet altijd zal de hoogopgeleide winnen van de laagopgeleide. immers een werkgever kan de hoogopgeleide te hoog gekwalificeerd achten voor de betreffende betrekking. De laag opgeleide moet gewoon altijd blijven leren, net als de hoogopgeleide moet blijven werken. Vervolgens zal de slimste, de volhardenste en dus de sterkste de baan bemachtigen en zullen er altijd mensen zijn, hoog en laag opgeleid die deze ratrace zullen verliezen. Voor deze mensen dient de overheid te zorgen ,middels een sociaal vangnet met diverse mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk, scholing en praktijk gerichte stagemogelijkheden.. De middelbaar opgeleiden die het meeste werk wegtrekken, aan de onderkant en aan de bovenkant, zijn de mensen die de meeste kansen hebben in deze vrije markt economie. En zij verdienen dat werk, omdat dit vaak mensen zijn die overdag werken en in de avonduren bijscholen om alles bij te houden. Logisch dat een werkgever voor deze mensen een plekje heeft in zijn ondernemers hart.
 2. Peter zeggen:
  Oneens. Je maakt je er net even te makkelijk vanaf door het communisme erbij te halen. Daarmee suggereer je impliciet dat overheidssturing ongepast is in onze economie. Lijkt me binnen de pvda een te rechts standpunt. Zelfs binnen de vvd zijn ze allang niet meer tegen overheids(bij)sturing. Zeker omdat er veel kosten mee te voorkomen zijn. Wat denk je dat het kost, al die werklozen?
  Ik geloof ook niks van dat verhaal van de sterksten. Eigeblijk vind ik dat je stellingname veel onrechtvaardigheid goedpraat. In een economie waar werk voldoende, en afgestemd op het eigen opleidingsniveau, voorhanden is, verdient zelf inkomen verdienen uiteraard de voorkeur boven een uitkering. Maar wanneer er geen balans is, m.a.w. wanneer grote groepen mensen ‘overbodig’ lijken of blijken, is het fnuikend voor die mensen om als luie drommels te worden neergezet. Die koptekst heb ik bewust gekozen en daar blijf ik achter staan.
  Jouw idee dat hoger- en lageropgeleiden met elkaar moeten concurreren wordt wijd verbreid gedeeld, maar daartegen protesteer ik nou juist. Het is a) onvoordelig voor de samenleving en b) onrechtvaardig voor het individu.
 3. Ruud Antonisse zeggen:
  Geachte meneer de voorzitter, helaas niet aangesteld gedeputeerde dhr Peter vergist zich als hij meent dat ik impliceer dat overheidssturing ongewenst is. Het tegendeel is juist het geval. Het spijt me dat ik de verkeerde indruk heb gewekt met het woord communisme, dat was wellicht iets te stellig van mijn kant. Ik wilde in het geheel niet suggereren dat overheidssturing ongepast is in onze economie. Integendeel, echter daarmee ontkomen we niet aan het principe van de vrije markt economie en daar zullen wij dan ook rekening mee moeten houden als wij tenminste zoveel keus willen hebben in diensten en goederen als momenteel het geval is. Het recht op vrije keuze is immers niet voor iedereen even gemakkelijk. Ik ben niet de mening toegedaan dat de koptekst zoals door de heer peter, is neergezet recht doet aan wat de maatregel werk voor inkomen voor betekenis heeft voor grote groepen mensen die niet zelfstandig aan het arbeidsleven deel nemen doordat de arbeidsmarkt te krap is. Door te accepteren dat mensen langs de kant blijven staan en door te accepteren dat mensen met veel kennis niet aan het werk gaan, in welke functie dan ook, bieden wij deze mensen te weinig stimulans om deel te nemen aan de maakbare samenleving. Mensen met kennis die de wc’s schoonmaken kunnen wellicht door dit werk ondekken dat het van groot nut is dat dit werk gedaan wordt. Hierdoor kan de hoogopgeleide wc schoonmaker in ieder geval weten dat het er toe doet dat hij of zij er is en helpt en werkt. Natuurlijk moet de hoogopgeleide niet wc’s blijven schoonmaken, maar ik heb de stellige overtuiging dat dit in de regel ook niet het geval zal zijn. In mijn eigen omgeving heb ik het voorbeeld van een Canadees die in Nederland kwam wonen acht jaar geleden. Deze neef was ict engineer en piloot. In Nederland kon hij het vak piloot niet uitoefenen en in Nederland kon hij het vak engineer niet uitoefenen. Hij is gaan werken in een fabriek productiehal om aluminium wagentjes voor vliegtuigen in elkaar te zetten. Dar liet hij merken dat een en ander efficienter kon en sprak met zijn leidinggevenden over mogelijkgelijkheden. Inmiddels is hij directeur ICT en geeft direct leiding aan 4 medewerkers en wereldwijd aan 60 medewerkers. Ze hebben 6 fabrieken en drie verkooporganisaties. Waar ik , geachte heer de voorzitter, maar mee wil aantonen aan de helaas niet gedeputeerde maar toch zeer gewaardeerde Peter, dat door alles aan te pakken kansen ontstaan en de overheid heeft naar mijn mening daar een zeer belangrijke sturende rol, namelijk niet accepteren dat mensen om welke reden dan ook, niet meedoen. Dank u wel. ๐Ÿ˜‰
 4. Peter zeggen:
  Mijn punt is nu juist dat die hooggeschoolde wc-schoonmaker, al of niet gedwongen, de baan inpikt van een laaggeschoolde die daardoor werkloos thuiszit. Als je aan dat laatste (het hogere werkloosheidscijfer onder laaggeschoolden) wat wil doen, en dat hoort de pvda wรจl te willen, dan moet je zorgen dat die hoogopgeleide niet die wc’s schoonmaakt. Simpel. Kan jij daar als politicus-in-spe even een lobby voor starten?! :O

  Over Canada gesproken. Dat land zit te springen om immigranten, zeggen ze daar van overheidswege. Die komen dan ook massaal, vooral hooggeschoolden zoals dokters en ingenieurs. Maar werk op eigen niveau vinden ze er niet. Met als gevolg dat ze massaal taxi-chauffeur worden. Wat heeft geleid tot de grap die in de praktijk feitelijk geen grap is, maar waarheid: Als je vanwege een noodgeval doktershulp nodig hebt, bel een taxi!

 5. Ruud Antonisse zeggen:
  Snap je nou dat die hoogopgeleide neef van me in Nederland wilde gaan pionieren, alle hoogopgeleiden zitten in een taxi in Canada! ๐Ÿ˜›
 6. Peter zeggen:
  ๐Ÿ˜€ ๐Ÿ˜€ ๐Ÿ˜€

Laat een antwoord achter aan Peter Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *