De Nacht van Verdonk

Peter van Lenth
Volg me

Mijn reactie direct na afloop van het derde bedrijf: Tsjee, Verdonk heeft het overleefd door in het stof te bijten. Maar ze is nu wel aangeschoten wild geworden. Haar lijsttrekkerschap kan ze vergeten. Ik denk ook dat ze uit de politiek gaat stappen, op een zelf gekozen moment. En dan volgt het interview bij de journalisten. Het is onthutsend wat ik haar daar hoor zeggen! Ze blijkt werkelijk weer helemaal terug te vallen op haar standpunten uit termijn 1. Uit al haar woorden blijkt dat ze er nog steeds niet, met de kamermeerderheid, van overtuigd is dàt er ruimte is. Nee, er zullen eerst nieuwe feiten boven tafel moeten komen, wil Ayaan kans maken. Terwijl haar wordt verweten geen gebruik te hebben gemaakt van de aanwezige ruimte voor bijzondere omstandigheden. Ik denk dat ze alsnog moet worden aangepakt. Ze heeft zonet de kamer in het ootje genomen. Maar kom, laat ik het Rita Verdonk makkelijk maken een bijzondere omstandigheid in te zien. Er is een ander wetsartikel dat Nederlanders kiesrecht geeft. Ik heb daarvan gebruik gemaakt door destijds op ene Ayaan Hirsi Ali te stemmen. Door nu AHA buitenspel te zetten als kamerlid, wordt ook ik buitenspel gezet, en met mij wel zo’n 40.000 anderen. (Pak me niet op dat cijfer.) Die 40.000 Nederlanders worden opeens niet meer vertegenwoordigd en dat is een schending van een grondrecht. Stel dat Verdonk’s interpretatie van artikel 14 (Nederlanderschap) juist is en geen uitzonderingen toestaat, ook niet voor kamerleden, dan heeft de Eerste Kamer zijn controlefunctie destijds niet goed genoeg gedaan. Mijn visie is dat een kamerlid niet uit die functie kan worden ontheven slechts op grond van een achteraf-constatering dat deze het Nederlanderschap toch niet heeft. Immers, IK heb dat Nederlanderschap wel en IK koos die volksvertegenwoordiger. Deze zit niet zozeer in de kamer voor zichzelf, maar namens een groep Nederlanders. De ‘constatering’ van Verdonk had nooit gevolgen mogen hebben voor het kamerlidmaatschap. Verdonk kan zich er niet achter verschuilen dat het terugtreden Ayaan’s eigen keus was. Zij heeft duidelijk laten blijken dat haar constatering ook gevolgen heeft voor het kamerlidmaatschap.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *