Gaat koranverbod wel ver genoeg?

Peter van Lenth
Volg me

Wilders bepleit een verbod op de koran. Deze moet volgens hem niet alleen de productie en verspreiding van dat boek betreffen, maar ook het bezitten en lezen ervan. Het lijkt me dat hij dus ook zal moeten voorstellen huis aan huis razzia’s te gaan houden, waarbij alles wordt doorzocht van kelder tot kleinste laatje. Om de digitale versies aan te pakken, zullen computerexperts minimaal de computers, laptops, usb-sticks en backupschijven moeten doorspitten. Verder zal er een in- en uitreisverbod moeten komen, want misschien zijn we nog net in staat het binnensmokkelen van korans tegen te gaan, maar we kunnen toch onmogelijk voorkomen dat men op de hotelkamer in den vreemde een blik werpt in de koran die er op het nachtkastje ligt. Internet zal ook moeten worden aangepakt. Vergeet dan vooral citaten niet, want met name daarvan wemelt het er.

Eigenlijk begrijp ik Wilders niet zo goed. Waarom vraagt hij niet gewoon om een verbod van de islam zelf? Gedachten zijn moeilijk te controleren, maar als hij de vraag om dat verbod beperkt tot de praktisering maakt hij wellicht kans. Wat zegt u? Vrijheid van religie? O ja, da’s waar ook.

Ikzelf ben geen principeel tegenstander van de praktisering van de islam, maar uiteraard wel tegen de praktisering van bepaalde gewelddadige en discriminerende normen en waarden. En sommige van die normen en waarden worden door groepen moslims aangehangen, zoveel is mij wel duidelijk. Om te voorkomen dat deze mensen in ons land voet aan de grond krijgen, ben ik voorstander van convenanten tussen moslim-Nederlanders die zich willen verenigen en overige Nederlanders. Een convenant moet plaatselijk regelen dat bijv. een moskee pas gebouwd en gebruikt mag worden nadat omwonenden ermee ingestemd hebben. Wat zijn omwonenden? Wat betekent instemming? Omwonenden zijn niet alleen de aanpalende bewoners, maar alle mensen in minimaal de wijk, of nog liever het dorp, het stadje of de stad. Instemming betekent niet zozeer dat men het uiterlijk, de hoogte en eventuele geluidsoverlast accepteert, maar vooral de normen en waarden die de gemeenschap zegt te gaan uitdragen. Een convenant geldt aanvankelijk voor een jaar en later voor bijv. tien jaar. Gedurende die tijd wordt gecontroleerd of het convenant wordt nageleefd. Sluit men alleen met moslims een convenant? Wat mij betreft niet. Het zal alle religieuze groepen moeten betreffen die een centraal gebouw hebben of wensen.

Voor mij is het duidelijk dat mijn plan gematigd en haalbaar is vergeleken met dat van Wilders. Maar het is mij ook duidelijk dat zelfs mijn plan velen nog als extreem in de oren klinkt. In de ogen van velen moet nu eenmaal alles kunnen zolang mensen maar zeggen tegen geweld te zijn. Zulk vertrouwen is goed, maar het is nog beter als het wordt gecontroleerd in de praktijk. En goedkeuring kan mijns inziens het beste gebeuren door het ‘gewone volk’ om te vermijden dat de rechter iets goedkeurt en het volk vervolgens mort. Bovendien kan er dan diversiteit in tolerantie versus strengheid tussen gebieden ontstaan. Men zou over zulke diversiteit negatief kunnen oordelen en dat zou terecht kunnen zijn, maar alleen als het om uitwassen gaat. Wellicht kan de landelijke rechter daar dan weer wel een correctieve rol spelen.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *