Brijige melkzuurbacteriën boven aan geolied gitaarriff

Peter van Lenth
Volg me

In de Belgische krant De Standaard werd een toelichting op het Nationaal Dictee opgenomen. Omdat de pagina nu nog in cache van Google staat, maar alreeds niet meer rechtstreeks benaderbaar is voor niet-abonnees, stel ik de tekst hier maar even veilig. Ik neem daarbij maar even aan dat De Standaard er niet moelijk over gaat doen vanwege copyright enzo. Zoniet, dan merk ik het wel.

 • brijige: geen trema op de i, omdat ij+i geen aparte klank voorstelt.
 • klassiekers in het Dictee: oude uitdrukkingen zoals in den beginne en te eeuwigen dage. Let op het al dan niet schrijven van een n aan het eind van elk woord.
 • zijn bijbel: bijbel is hier zonder hoofdletter, omdat een exemplaar van het boek wordt bedoeld. Als we het over de tekst hebben, schrijven we de Bijbel.
 • Jakob: met k. Als iemand hier en verderop consequent c schrijft, telt dat als één fout.
 • Betel: letterlijk ‘het huis van God’. Ook de spelling Beth-El staat in Van Dale en wordt goedgekeurd.
 • de jakobsladder: met kleine letter. Het woord wordt buiten de Bijbel gebruikt voor een lange ladder, bijvoorbeeld naar de top van een molen.
 • op en neer gaan: ook goedgekeurd: op-en-neergaan. Alle andere varianten leveren één fout op.
 • boven aan: hier in twee woorden, omdat er nog een plaatsbepaling volgt. Niet verwarren met: ‘God staat bovenaan.’
 • geolied: de combinatie e+o ‘botst’ niet, zodat we geen streepje of trema schrijven.
 • brillantine: met dubbele l, in tegenstelling met briljant.
 • zo dadelijk: net zoals zo meteen in twee woorden.
 • neergevlijd: vlijen is ‘gaan/doen liggen’. Niet verwarren met vleien, ‘lief praten’.
 • boven op: zie boven aan.
 • tekeergingen: van het werkwoord tekeergaan, dat we als één woord schrijven.
 • fijngesneden: van fijnsnijden.
 • wittekool: zoals rodekool; maar: groene kool.
 • Schriftlezing: zoals Bijbellezing met hoofdletter. Het gaat hier om de tekst.
 • allang: in één woord als vooral bedoeld wordt ‘duidelijk’. Twee woorden als de nadruk ligt op het tijdsverloop, in bijvoorbeeld: ‘Ik sta al lang te wachten.’
 • oudtestamentisch: met kleine letters, hoewel het betekent ‘van het Oude Testament’.
 • scène: zoals in het Frans met accent. Wordt anders uitgesproken dan het Engelse scene.
 • Udine: stad in Italië. Verkeerde spelling wordt niet als fout gerekend.
 • Tiepolo’s: Tiepolo was een Venetiaanse schilder. Ook hier wordt een verkeerd gespelde naam niet als fout gerekend. Wel moet een apostrof worden gebruikt.
 • Bijbelse: met hoofdletter.
 • ontwaarde: werkwoord is ontwaren. Dus geen dubbele d. Zie ook: vermoedde, van vermoeden.
 • gedweeë: drie e’s na elkaar. Trema op de laatste e.
 • vieve: van vief. Verbogen zoals lief – lieve.
 • klip-en-klaar: met koppeltekens. Geen koppeltekens: 1 fout.
 • koninkrijk der hemelen: zoals hemel of hel geen aardrijkskundige naam, dus geen hoofdletters.
 • Godsgezanten: samenstelling met God, vandaar de hoofdletter.
 • bacchanten: let op de combinatie c+ch. Afgeleid van Bacchus. Net zoals bij andere afleidingen van persoonsnamen vervalt de hoofdletter: mohammedanen, boeddhisten.
 • uitdeinend: normaal spreken we van het uitdijend heelal. Dat betekent: het heelal dat steeds groter wordt. Uitdeinen betekent: zich uitstrekken, zoals kringen op het wateroppervlak.
 • Jimi Hendrix: zo wordt de naam geschreven, maar fouten hiertegen worden niet aangerekend.
 • gitaarriff: dubbele r en dubbele f.
 • schrepele: niet moeilijk te spellen, maar een typisch woord van Jan Wolkers, omdat het klinkt naar de betekenis: schriel en kaal.

Zo, dat waren de officiële verklaringen. En sommige daarvan doen me nog steeds de haren te berge rijzen.

Rodekool en groene kool? Wat een apekool.

Godsgezanten met een hoofdletter omdat het een samenstelling met God is? Okay, het is dus voortaan Godverdomme en Godvergeten.

Het is wachten op de release van het eerste geo-liedje, met een ode aan onze planeet.

De Hemel mag dan geen aards rijk zijn, het is wèl een Rijk, althans voor wie erin gelooft, toch? En we moeten Gods Hemel kunnen onderscheiden van de échte hemel, toch?

Gedweeë? Trema op de derde e? Maar hoe zit het dan met reëel?

Getagd , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *