“Verbod op autorijden met multifocale bril in de maak”

Peter van Lenth
Volg me
multifocal

Het principe van de multifocale bril: Onderaan in het midden om te lezen, daarboven een gebiedje voor bijv. het dashboard en daarboven voor kijken in de verte. De gebieden links en rechts zijn helaas minder scherp, al zijn de overgangen niet zo abrupt als dit plaatje suggereert.

“Autorijden met een multifocale bril is aantoonbaar onveiliger dan met een gewone of bifocale bril en daarom bereiden wij een amendement tot een verbod erop voor”, zo verklaarde woordvoerder Van Lenth van de ATPF-sectie A1. Hij meent dat er voldoende andere partijen vòòr het amendement zullen stemmen. Critici spreken de claim dat het onveiliger is niet tegen, maar wijzen erop dat het verbod een wassen neus zal zijn omdat de politie er niet in zal slagen het af te dwingen. Van Lenth’s repliek: “Het is ook helemaal niet de bedoeling om burgers er actief op te gaan controleren. Wij gaan uit van burgers met verantwoordelijkheidsbesef en gezond verstand. Verder stelt het de overheid wel in staat om het opticiëns te verbieden multifocale glazen te adviseren in combinatie met autorijden. Sterker, opticiëns zullen er juist toe gedwongen kunnen worden de klant erop te wijzen waarom multifocale glazen de onveilige keuze zijn bij autorijden.”

In de hedendaagse praktijk blijkt dat opticiëns de multifocale bril wèl adviseren voor autorijders, ondanks de nadelen van dit glastype. Gewone brillen hebben één sterkte, bifocale glazen hebben twee sterktes, multifocale glazen hebben er nog meer ingeslepen gekregen. Terwijl bij de bifocale glazen de twee gebieden duidelijk begrensd zijn, lopen de sterktes bij de multifocale glazen geleidelijk in elkaar over. Je zal bij beide typen door een bepaald deel van het glas heen moeten kijken om dat waar je naar kijkt scherp te kunnen zien. Met het onderste gedeelte kan je bij beiden bijv. een krant lezen. Maar terwijl dat gedeelte bij de bifocale variant scherp begrensd is, kan je bij de multifocale bril iets daarboven kijken voor (in de auto) scherp zicht op het dashboard en zit de overgang naar het verre gebied nog hoger, terwijl die overgangen zelf geleidelijk gaan. Het probleem zijn vooral de glasdelen ter rechter- en linkerzijde, welke om productietechnische redenen minder scherp zicht bieden.

De optiekwereld stelt dat het enige tijd kost alvorens je gewend bent aan die indeling. Om te lezen zal er via het onderste gedeelte moeten worden gekeken, maar bij een iets bredere tekst zal het vaak niet lukken de gehele zin op eenzelfde moment scherp te kunnen zien. Van nature zijn we gewend het oog van links naar rechts te bewegen, maar nu zal men de hals steeds iets moeten draaien, en dat telkens voor elke zin. Bij het in de verte kijken speelt dit probleem ook. Terwijl in het midden de scherpte perfect is, blijft deze aan de zijkanten duidelijk achter. De gewenning houdt ook hier in dat de drager leert het gezicht telkens te wenden naar het onderwerp.

Volgens de optiekfabrikanten is bij 90-98 procent van de klanten de gewenning na enige dagen tot enige weken compleet. De overige klanten krijgen dan het (gratis) aanbod de multifocale bril te vervangen door een bifocale bril of twee gewone brillen op sterkte.

Onderzoek heeft echter aangetoond dat bij autorijden de informatie uit de periferie van het blikveld essentieel is voor de veiligheid. Een verkokerd scherp beeld blijkt niet goed te compenseren met het actiever heen en weer wenden van het hele hoofd. De ogen van de oplettende bestuurder kijken niet alleen recht vooruit, maar schieten van nature ook geregeld naar links, rechts, linksboven, enzovoort. Bij de drager van een multifocale bril geven al die andere posities echter onscherp beeld, met alle gevolgen voor de veiligheid van dien.

Op de vraag wat de autorijder dan wel moet dragen, antwoordde Van Lenth: “Neem een bifocale bril waarvan het leesgedeelte is afgestemd op het dashboard. Een krant lezen tijdens het autorijden is namelijk toch verboden.”

Het amendement komt aanstaande donderdag aan de orde in de vergadering van de Tweede Kamer over de aanpassing van de wet op de APK.

Getagd , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op “Verbod op autorijden met multifocale bril in de maak”

 1. Anoniem zeggen:
  Als je bv. het ochtendblad wilt lezen, of op je mobieltje wilt kijken, dan is multifokaal wel handig. Je kunt dan ook de stukken voor de eerste vergadering even snel doornemen. Je staat anders voor aap als je weer je stukken niet gelezen hebt…
 2. pvanlenth zeggen:

  Voor de eerste vergadering? Nou vooruit, op voorwaarde dat je het op de achterbank leest.

 3. Martin zeggen:
  Aangezien er verder geen info is te vinden over dit fenomeen zal het wel weer om een broodje aap verhaal gaan. Het ontbreken van bronvermelding onderstreept dit nog eens.
 4. pvanlenth zeggen:

  Wat heet broodje aap. Het is een aanmoediging om er kritisch op te letten, want het is wèl waar: De linker- en rechterkant van je brillenglas zijn zondermeer veel minder scherp, zodat je wel degelijk meer met het hoofd moet draaien om links en rechts van je de details goed te zien. Dat bevordert de veiligheid niet bepaald, zo is mijn stelling. De opticiens zijn oneerlijk bezig als ze multifocaal aanraden voor autorijden. Het moet eindelijk maar eens gezegd worden.

  • Martin zeggen:
   Dat de multifocale bril het beeld vertekend, dat is bekend en wordt ook niet verzwegen door opticiens.
   Er wordt echter geschreven over een onderzoek waarbij conclusies getrokken worden, welk onderzoek en waar zijn de resultaten van dat onderzoek vermeld?
   Zoals het er nu staat heeft het geen enkele waarde. Graag zou ik de bron vermeld zien. En ook een link oid waaruit blijkt dat dit onderwerp daadwerkelijk in de tweede kamer behandeld is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *