In navolging van Wilders wil ook ik misschien wel minder Marokkanen

Peter van Lenth
Volg me

wildersGisteren begon het al, maar vooral vandaag was Wilders’ uitspraak over “minder Marokkanen” hèt onderwerp. Politici, ministers, redacteuren, commentatoren, allen waren vandaag buitengewoon eendrachtig in hun veroordeling van zijn uitspraak. Er zijn meer dan honderd aangiften tegen hem gedaan, zo luidt de tussenstand. Alsof opeens iedereen die de man al vele jaren haat de weg naar het politiebureau nam omdat anderen het nu ook doen; de ideale gelegenheid dus om deze haatprediker eindelijk te grazen te nemen, zeker na de mislukte vorige poging. Ook in mijn eigen kring is de veroordeling volledig. Ik ben nog niemand tegengekomen die het voor hem opnam, behoudens bloggers en reageerders op nieuwsberichten en fora. Als er zo’n meerderheid zo ongelooflijk zeker is van Wilders’ ongelijk en slechtheid, dan moet hun eigen gelijk wel kloppen, zo zal menigeen redeneren. Kan het nog zo zijn dat een nipte meerderheid er toch naast kan zitten, een meerderheid van misschien wel 95 procent zal er niet naast kùnnen zitten, zo redeneert menigeen. Die meerderheid is buitengewoon zeker van zijn zaak en staat volstrekt niet open voor discussie erover, zo bleek mij. Sterker, wie het waagt om Wilders’ pleit voor “minder Marokkanen” te verdedigen, al is het maar deels, kan rekenen op een felle reactie en een bot afweren van discussie. Zonder enige gêne weigert men in te gaan op nadere uitleg, want de zaak is overduidelijk, zo oordeelt men bij grote meerderheid. Immers, ook over het racisme, nazisme, fascisme, Mussolini en Hitler hoeft men niet echt na te denken; het zijn slechte ideologieën en personen, punt uit. Geert zelf heeft telkens nadere uitleg gegeven, maar die uitleg heeft de veroordeling telkens niet kunnen verzachten. Het heeft er alle schijn van dat men massaal de vingers in de oren propt bij alle nadere uitleg. Of het zou kunnen zijn dat men massaal in een alarmstand springt zodra hij “minder Marokkanen” uitspreekt; een alarmstand die ervoor zorgt dat alle erna komende uitleg niet eens meer gehoord wordt. Het effect is gelijk aan ‘niet luisteren’. En als men dat niet luisteren volhoudt na het bedaren van de eerste emoties, dan kan je rustig spreken over ‘niet willen luisteren’. Zoiets verwacht je niet van intelligente en ontwikkelde mensen, zoals daar zijn: ministers, redacteuren en commentatoren. (Politici zijn niet per se intelligent en ontwikkeld, dus die laat ik even weg uit het rijtje.) Het wordt tijd om de nadere uitleg toch nog een keer te betrachten. Ik kan niet namens Wilders spreken. Wel kan ik doen alsof ik die uitspraak had gedaan – wat ik niet onmogelijk acht – en uitleggen wat de erachter liggende uitleg zou zijn.

Goed, stel dat ik zou zeggen wat Wilders zo ongeveer zei: “In deze stad zijn de nodige problemen en ik ben van mening dat de Marokkaanse gemeenschap aan een deel van die problemen behoorlijk debet is. Daar moeten we wat aan doen. Ik stel voor dat we streven naar minder Marokkanen. Dat kan worden bereikt door allereerst criminele Marokkanen die een dubbele nationaliteit hebben het land uit te zetten. Verder kunnen we de Marokkanen in het algemeen aanbieden mee te betalen aan hun remigratie, mochten ze dat laatste willen. En tenslotte kunnen we trachten de concentratie Marokkanen in zekere wijken te verlagen, want gettovorming verkleint de kans op succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving.”

Heb ik het nu verbruid bij u, de lezer? Haakt u nu af? Zo ja, dan wens ik u veel plezier verder, maar ik hoef u niet meer serieus te nemen, zo vind ik.

U haakt niet af, maar ik heb het wel bij u verbruid? Dan ben ik benieuwd naar de motivatie daarvan. Laat me alvast enige voorspelbare motieven bekritiseren:

Uitzetten van criminele Marokkanen met een dubbele nationaliteit staat ook op de agenda van diverse andere politieke partijen. Weliswaar is de praktijk weerbarstig en zal het niet zo makkelijk kunnen, maar het is op zich geen kwaadaardig idee. Het is zeker niet kwaadaardiger dan het in de gevangenis stoppen van criminelen. Uitzetten van criminele Marokkanen met alleen de Nederlandse nationaliteit is een contradictie. Immers, je kan geen Marokkaan zijn als je alleen de Nederlandse nationaliteit hebt. Wie alleen de Nederlandse nationaliteit heeft kan niet worden uitgezet en Nederland zal op andere wijze deze criminelen moeten aanpakken.

Willen bevorderen van remigratie is absoluut niet hetzelfde als verplichten het land te verlaten. Het lijkt er zelfs niet op. Er is een essentieel verschil tussen moeten en willen, tussen zeggen dat je het land uit moet en vragen of je wilt remigreren. Wie remigratie wil bevorderen moet niet worden beschuldigd van nazi-praktijken als het volstouwen van treinen richting vernietigingskampen.

Dan het punt van de gettovorming. Het is al tientallen jaren staand beleid om gettovorming zo goed mogelijk tegen te gaan. Zo’n beetje alle regeringen van na WO II hebben beleid gehad om te hoge concentraties tegen te gaan. Dat beleid was niet beperkt tot de criminelen binnen een bevolkingsgroep. Het gold ten aanzien van de volledige groep, dus zonder onderscheid te maken. Het ging namelijk niet alleen om het verlagen van criminaliteit. Het ging ook om het vergroten van de kans op succesvol integreren. Het idee was altijd dat de Nederlandse normen en waarden sneller worden geaccepteerd als je ruim omringd wordt door (autochtone) Nederlanders. Allochtonen die zich voornamelijk omringen door allochtonen uit eigen kring, zullen de normen en waarden van die eigen kring minder makkelijk opgeven en daardoor minder makkelijk integreren in de samenleving. Nu hoeft niet-integreren geen probleem te zijn, namelijk als de normen en waarden van de eigen kring niet leiden tot conflicten met de typisch Nederlandse normen en waarden. Maar in het geval van de typisch Marokkaanse normen en waarden zijn die conflicten er wèl, helaas. Hoge concentraties Marokkanen moeten daarom worden tegengegaan.

Wilders zei ook nog “Dan gaan we dat regelen”. Dat zei hij in de veronderstelling dat de PVV in Den Haag zou kunnen gaan besturen. Ik zie het nog niet gaan gebeuren. Hij had natuurlijk beter kunnen zeggen wat ik zelf zou zeggen: “Dan proberen we dat te regelen”. Maar ik ga hem op dit punt niet de maat nemen.

Misschien zou u minder aanstoot hebben genomen als Wilders het had gehad over “minder criminele Marokkanen”. Ik heb hierboven gemotiveerd waarom het weglaten van dat ene woord niet meteen inhoudt dat hij een haatzaaier, of nog erger, is. En reken even mee met me: Marokkanen minus criminele Marokkanen is minder Marokkanen. Volgt u me nog?

Of misschien vindt u dat Wiilders generaliseert door alle Marokkanen over een kam te scheren. Maar dan zou u toch eens wat meer moeten opletten bij wat politici èn burgers zoal zeggen. Stel dat zekere Nederlanders deze zomer aan de Costa del Sol de boel op stelten zetten en de plaatselijke bevolking er schande van spreekt… Ze zullen het dan zo goed als zeker hebben over “de maffe Nederlanders”, dus ons allen over een kam scheren. Gaat u hen dan de les lezen door te zeggen dat ze ons Nederlanders niet over een kam mogen scheren? Ik hoop van niet. Ik hoop dat u zult proberen die ‘zekere landgenoten’ aan te spreken op hun wangedrag. Idem hoort de Marokkaanse gemeenschap hun eigen problematische leden aan te spreken op wangedrag.

Tenslotte, Wilders had het niet over Nederlanders. Het lijkt mij dat een oorspronkelijk Marokkaan die dolgraag in de Nederlandse samenleving wil integreren ophoudt zichzelf Marokkaan te noemen, poogt de Marokkaanse nationaliteit op te geven of anders het Marokkaans paspoort zal verbranden. Zodoende zou die persoon geen reden meer voelen zich te identificeren met ‘de Marokkaan’ en zich ook niet aangesproken voelen door Wilders’ woorden. Integreren, of zelfs assimileren, is ook voor de eigen kansen op werk erg belangrijk. Wie de wil tot integreren serieus laat blijken, zal kunnen rekenen op veel sympathie bij de autochtonen, ook bij de PVV-stemmers. Wie echter per se hecht aan het zo goed als volledig behouden van de typisch Marokkaanse normen en waarden moet er rekening mee houden dat het een levenlang conflicten met autochtonen zal geven, niet op alle punten, maar wel op een paar gebieden.

Tot zover mijn uitleg. Ik vermoed dat Wilders er niet veel tegenin zou brengen.

PS. Ik lees zojuist dat zo ongeveer de hele PVV-fracties in Almere en Flevoland de PVV hebben verlaten. Ook de gedoodverfde kandidate voor de Europese verkiezingen verlaat de partij. Eerder op de dag haakten al twee kamerleden af. Alle media-aandacht van vandaag is deze mensen blijkbaar teveel geworden; ze vrezen voor hun eigen naam en misschien wel voor nog meer, zo lijkt het me. Mag ik spreken over een media-hetze? Ik vind van wel en ik vind bovendien dat er sprake is van haatzaaien. Er wordt al jaren haat richting Wilders gezaaid, met vandaag als voorlopige hoogtepunt. De Wildershaters doen er goed aan het eigen gedrag eens zeer kritisch onder de loep te nemen. Maar zo’n zelfkritische houding zal wel teveel gevraagd zijn. Hun zelfgenoegzaamheid en politiek-correcte houding zijn nog immer alom, ondanks de nodige kritieken die er de afgelopen jaren op waren.

Getagd , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op In navolging van Wilders wil ook ik misschien wel minder Marokkanen

 1. Victor Onrust zeggen:
  Al vind ik de hetze volstrekt onterecht, het is en blijft een blunder van Wilders van de eerste orde, vooral die herhaling op de bijeenkomst. Hij toont duidelijk gefrustreerd te zijn, ook door het mindere verkiezingsresultaat en heeft geen moment nagedacht over de gevolgen van zijn optreden, dat, wat je er ook verder van mag denken geen enkel nuttig politiek doel dient. En daar hoort een goed politicus zich toch altijd mee bezig te houden. Ik hoop dat hij zo verstandig is een paar maandjes verlof te nemen en de leiding even aan anderen over te laten.
  • pvanlenth zeggen:

   Is het niet juist een kenmerk van ‘de populist’ dat deze vooral uit is op stemmen?! En wordt niet juist Wilders weggezet als populist?! Hij raakte hierdoor blijkens peilingen 5 zetels kwijt en houdt desondanks vast aan zijn woorden. Ik denk dat hij beter nadenkt over zijn woorden dat jij denkt.

 2. Sasja zeggen:
  Ik heb met veel aandacht en pijn in mijn hart dit stuk gelezen. Ik vind dat je heel vaak je conclusies niet goed onderbouwt en zou graag een wetenschappelijke / objectieve aanvulling op je stuk zien.

  ‘Nu hoeft niet-integreren geen probleem te zijn, namelijk als de normen en waarden van de eigen kring niet leiden tot conflicten met de typisch Nederlandse normen en waarden. Maar in het geval van de typisch Marokkaanse normen en waarden zijn die conflicten er wèl, helaas. Hoge concentraties Marokkanen moeten daarom worden tegengegaan.’

  Hoe kan je nou zo’n conclusie trekken? Ik mis hier een goede onderbouwing.

  * Ten eerste wat bedoel je met dé typisch Marokkaanse normen en waarden? Ik wil hier referenties zien naar wetenschappelijk onderzoek wat gedaan is naar of er zoiets bestaat als typische Marokkaanse normen en waarden en zo ja wat deze inhouden.

  * Ten tweede wat bedoel je met de typisch Nederlandse normen en waarden? Ook hier graag referenties naar wetenschappelijk onderzoek.

  * Ten derde waar baseer je je argument op dat dé typisch Marokkaanse normen en waarden conflicteren met dé Nederlandse normen en waarden? Wat voor concrete voorbeelden heb je hiervan?

  * Ten vierde hoe groot zijn deze ‘problemen’ van conflicterende ‘Marokkaanse en Nederlandse waarden en normen’ in Nederland? Ik wil graag kwalitatieve en vooral kwantitatieve bewijzen zien.

  * Ten vijfde waarom trek je de conclusie dat de correcte oplossing voor deze ‘problemen’ het tegengaan van hoge concentraties Marokkanen is? Ik wil hier graag een weerlegging van andere oplossingen en waarom deze niet efficiënt/ethisch/beter zijn in jouw ogen en of je ook hier wetenschappelijke bewijzen voor hebt dat andere oplossingen niet efficiënt/ethisch/beter zijn. Ook graag wetenschappelijke bronnen hierbij gebruiken.

  * Ten zesde hoe zie je het tegengaan van hoge concentraties Marokkanen voor je? Marokkanen verplicht laten verhuizen naar andere wijken/steden in Nederland? Of remigratie verplichten?

  ‘Idem hoort de Marokkaanse gemeenschap hun eigen problematische leden aan te spreken op wangedrag.’

  * Hier graag kwalitatief en kwantitatief bewijs dat de Marokkaanse gemeenschap dit niet doet. (Iemand ergens op aanspreken, hoeft er nog niet voor te zorgen dat die ander zijn gedrag ook daadwerkelijk verandert.)

  • pvanlenth zeggen:

   In een blog hoeft niet elke uitspraak met wetenschappelijk werk te worden onderbouwd. Sterker, alles op die wijze onderbouwen zou het blog ellenlang maken met als gevolg dat het helemaal niet meer gelezen wordt. Maar als erom wordt gevraagd, in dit geval door jou, dan is enige referentie natuurlijk wel op zijn plaats. Ik plaats allereerst twee opmerkingen erover.

   Ten eerste, sommigen hebben het over een gebrek aan normen en waarden bij de Marokkanen. Ik, daarentegen, heb het niet over een gebrek. Ik leg er juist de nadruk op dat ze wel degelijk normen en waarden hebben.

   Ten tweede, je zal geen Marokkaan of Nederlander met Marokkaanse wortels vinden die zal ontkennen dat er typisch Marokkaanse n&w zijn die verschillen van de typisch Nederlandse.

   Moet ik het allemaal bewijzen? Ik laat het aan jou over om eens te googlen op ‘marokkanen normen waarden’. Je zult artikelen, fora en blogs te over vinden.

   Met ’typisch’ Marokkaanse/Nederlandse normen en waarden refereer ik aan die n&w die kenmerkend zijn voor de Marokkaanse/Nederlandse gemeenschap. Daarmee zeg ik niet dat die n&w nergens anders voorkomen. Ik zeg er ook niet mee dat het slechts problematische n&w zijn.

   Ik gaf al aan dat lang niet altijd n&w van verschillende groepen met elkaar botsen. In het geval van de Marokkaanse n&w zie ik die botsingen wel, op een aantal punten. Moet ik hier werkelijk gaan opsommen? Nogmaals, verdiep je in de materie, lees de kranten, praat met de Marokkanen zelf en je kàn niet ontkennen dat er ook conflicten zijn. Ik kan zo diverse voorbeelden bedenken, maar ze hier noemen zou afleiden van de algemene conclusie dàt er conflicten zijn.

   Verplicht vehuizen? Nee hoor. In alle afgelopen decennia is dat niet gebeurd. En toch is er aan spreiding gedaan. Er zijn blijkbaar andere wegen om zoiets te bereiken. Over remigratie was Wilders overduideliijk: geen enkele verplichting (anders dan voor criminelen). Overigens, ik schreef welbewust: “Stel dat ik zou zeggen..”. Mijn eigen ideeën over de beste aanpak zijn misschien wel anders. Het gaat erom dat Wilders altijd wordt verweten geen oplossingen te hebben. Welnu, die heeft hij wel. Dat wil zeggen, hij heeft een plan. Je kan het ermee oneens zijn, maar een plan van aanpak blijft het. Je kan zeggen dat het geen echte oplossing is of dat het een onethische oplossing is, maar het blijft ook dan evengoed een plan van aanpak.

   Over het aanspreken binnen de eigen groep. Let maar eens op de uitspraken van Marokkaanse spreekbuizen. Het is vast wel zo dat er intern wordt aangesproken, maar evengoed zal je merken dat er veel schuld wordt gelegd buiten de eigen groep. In de psychologie kennen we de begrippen ‘external locus of control’ versus ‘internal locus of control’. Ofwel , leg je de schuld buiten jezelf of bij jezelf. (Het is feitelijk een dimensie.) Ik denk dat de Marokkanen de schuld buitenproportioneel buiten de eigen groep leggen.

   • Sasja zeggen:
    Bedankt voor je reactie. In jouw reactie geef je echter nog geen volledig antwoord op mijn vragen, wat ik jammer vind. Ik vind dat je jouw conclusie met literatuur en objectieve argumenten moet onderbouwen in plaats van mij te laten zoeken naar de onderbouwing van jouw conclusie via google. Het is jouw conclusie en jouw blog en daarom denk ik dat jij die argumenten aan mij zou moeten kunnen geven. Anders vind ik dat je niet een conclusie kan trekken als ‘Maar in het geval van de typisch Marokkaanse normen en waarden zijn die conflicten er wèl, helaas. Hoge concentraties Marokkanen moeten daarom worden tegengegaan.’ En kan ik zo’n conclusie niet serieus nemen.

    Daarnaast vraag ik me af wat jouw oplossing zou zijn (ervan uitgaande dat je het een probleem vindt). In je reactie zeg je namelijk: ‘Mijn eigen ideeën over de beste aanpak zijn misschien wel anders.’

    Daarnaast wil ik zeggen dat ik denk dat er nationaal en internationaal zo fel en veroordelend gereageerd wordt op de toespraak van Wilders omdat veel mensen het al heel lang niet eens zijn met zijn ideeën. Maar het leek de laatste tijd wel als of mensen er geen kritiek meer op mochten geven. De manier waarop deze keer het idee van minder Marokkanen werd geroepen door de groep PVV aanhangers, was mijns inziens de druppel die de emmer deed overlopen. Ik denk dat er niet zozeer haat wordt gezaaid tegen Wilders, maar dat mensen het gewoon heel erg niet eens zijn met zijn ideeën. Vooral internationale actoren hebben geen weet van de inhoud van Nederlandse media en reageren enkel inhoudelijk volgens mij. En er zijn veel internationale actoren die afwijzend op de ideeën van Wilders reageren*. Dit zou volgens mij ook aanleiding moeten zijn voor mensen die de ideeën van Wilders aanhangen, om eens ‘het eigen gedrag (en ideeën/uitingen van deze ideeën) eens zeer kritisch onder de loep te nemen. (Ik denk dat) zo’n zelfkritische houding (zeker niet) teveel gevraagd (zal) zijn’.

    Als laatste keur ik zijn idee om criminele Marokkanen het land uit te zetten ook niet goed, omdat ik dit niet ethisch verantwoord en wenselijk vind. De problemen van in Nederland wonende individuen moeten mijns inziens in samenwerking met de individuen en Nederlandse instituten worden opgelost. Daarbij ben ik een sterk aanhanger van Artikel 1 van de Grondwet:

    ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

    *http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/21/internationale-media-over-wilders-goebbels-en-the-country-once-famed-for-its-tolerance/

    • pvanlenth zeggen:

     Om met Artikel 1 van de grondwet te beginnen: Lees wat Joost Niemöller daarover gister schreef (http://joostniemoller.nl/2014/03/mooie-woorden-van-wilders-maar-wat-hij-niet-zei/). Hij vindt het een problematisch artikel. En hij is niet de enige. Het artikel maakt geen onderscheid tussen ingezetenen en staatsburgers, een onderscheid dat bijv. in de VS wel wordt gemaakt. Nu geldt dat de meeste ‘Marokkanen’ alhier ook Nederlands staatsburger zijn, maar ze hebben wel twee paspoorten, iets wat niet voor jou en mij geldt. Ik beschouw trouwens dat feit alleen al als een indicatie van ongelijke gevallen. Bij moeilijkheden alhier kunnen zij nog uitwijken. Zo’n voordeel hebben wij niet. Wil een Marokkaan niet het risico lopen zijn Nederlands paspoort kwijt te raken? Dan kan hij ervoor kiezen te proberen zijn Marokkaans staatsburgerschap op te geven.

     Ook wijst Niemöller er m.i. terecht op dat discriminatie een wezenlijk kenmerk van om het even welke samenleving ook is. Er is insluiting en uitsluiting. Het zou in Artikel 1 niet zozeer moeten gaan om ‘op welke grond dan ook’. Daarmee wordt een onderdeel van de menselijke natuur ontkend. Verderop in de wet worden bepaalde vormen van discriminatie wel geregeld. Het zou beter zijn als Artikel 1 herschreven werd, juist om mensen zoals jij niet steeds op een verkeerd been te zetten.

     Het is inderdaad niet jouw plicht om met tegenbewijs te komen; het is aan mij om met ‘bewijs’ te komen. Echter, ik verklaarde al dat het zou afleiden. Nogmaals, voor de meesten is het duidelijk dàt er conflicterende n&w zijn. Die leiden ertoe dat binnen de Marokkaanse gemeenschap anders wordt gehandeld. Nou, vooruit, twee voorbeeldjes, al zal dat wel weer leiden tot dispuut: 1) Marokkaanse jonge kinderen zijn ’s avonds nog buiten te vinden op tijdstippen dat hun Nederlandse leeftijdgenoten allang op bed liggen. Ik snap wel hoe dat zo ontstaan is, want in de warmte van Marokko is de avond een veel prettiger moment dan de middag. Maar het is niet bepaald een teken van integratie in koud Nederland. 2) In Marokko worden ‘baldadige’ jongeren hard en autoritair aangepakt. Daarmee vergeleken is de aanpak door onze politie een heel zachte. Om veel maatregelen (taakstraffen) wordt nogal gelachen. Er is wel gepleit voor een vergelijkbare aanpak als ze in Marokko zouden krijgen, maar dat is voor een Nederlandse politieman moeilijk, ook omdat het politiek moeilijk ligt. Vooral zou het meten met twee maten zijn.

     De internationale media reageren zo omdat ze de Nederlandse krantenkoppen lezen. Die koppen zijn niet bepaald objectief en de internationale collega’s voelen blijkbaar geen behoefte om hun Nederlandse collega’s kritisch te verslaan. Er wordt dus nagepraat.

 3. timmerark zeggen:
  Goed stuk, Sasja. P. van Lenth, ik gun u uw mening maar vind deze te onzinnig om er tijd aan te besteden.
 4. timmerark zeggen:
  PS:
  Ik zou mij verre houden van ‘mijn landgenoten’ maar mijn excuses aanbieden aan bevriende Spanjaarden.
 5. vctleman zeggen:
  Het is niet “MINDER MAROKKANEN”, maar “GEEN MAROKKANEN”!

  Marokkanen krijgen geen verblijfsvergunning in Saudi Arabië. SA wilt geen enkele islamitisch Marokkaan in zijn heilige land!?

  Marokkanen worden niet zomaar toegelaten in Qatar, Verenigde Arabische Emiraten of Saudi Arabie die rijker zijn dan bijvoorbeeld Nederland.

  In Qatar zijn er totaal 6 Marokkanen met tijdelijke werkvergunningen toegelaten en zijn ze nu weggestuurd…óók niet méér Marokkanen!

  Alle schappenherders, woestijnrovers moeten hun Mekka in het land van de afvalligen zoeken!

  Van schappenherder naar ultieme moslimstrijder;

  In Nederland wonen ongeveer 2 miljoen moslims en er lopen ongeveer 150.000 potentiële jihad strijders.

  In de jaren 60 werden ongeveer 17 000 Turken en Marokkanen naar ons land gehaald die voornamelijk in de textiel- en zware metaalindustrie terecht kwamen.
  Die industrietakken zijn allemaal in het begin van de jaren 70 al ter zielen gegaan. Helaas gingen deze Moslims toen niet terug, maar kregen ze het recht op gezinshereniging. Dit had tot gevolg dat hele gezinnen die vaak uit 7, 8 of meer kinderen bestonden zich hier vestigden zonder ook maar iets aan onze economie bij te dragen, sinds die tijd is er sprake van een uitstoot Tsunami. 100 000 den schappenherders en andere soort analfabete woestijnrovers stromen massaal binnen.
  Terwijl zware industrie al verhuisd is naar andere landen en steeds minder geproduceerd in Nederland, groeiden ze explosief…
  Bestuurders wisten dat er geen kansen meer bestaan dat ze een baan kunnen krijgen. Hele overheid mechanisme functioneerde als een soort uitkeringenbezorgster voor de massa Moslims. Uiteindelijk na jarenlange uitkeringsprocessen hebben we een nieuwe product: woestijnrover is verandert in een ultieme moslimstrijder!

  Deze moslims zouden niet eens meer het land in moeten kunnen. Geen Marokkanen die het verdommen te integreren in de Nederlandse samenleving – en die bendevorming en straatterreur een goed idee vinden ;

  Nu eisen de dictators, Muhammed en Abdallah dat deze strijders hier onverminderd zich mogen uitbreiden…In eigen landen willen ze geen enkele toelaten.
  Hoe kunnen Nederlandse Politiek en media zich zo bewust laten gebruiken door deze moslims onderdrukkers?

  Saudi’s dictator vindt dat er Moslims in Nederland gediscrimineerd worden. Dat wijten zij niet aan zichzelf maar aan discriminatie en gebrek aan respect voor hun identiteit zodat zij zich des te feller afkeren van de Nederlandse samenleving. Met schotelantennes oriënteren zij zich helemaal op de televisie en voorlichting vanuit hun islamitische landen. Door het houden van hun Turkse, Somalische of Marokkaanse nationaliteit blijven zij onderworpen aan Buitenlandse islamitisch overheden en staatsambtenaren (imams). Als er instroom uit islamitische landen volledig gestopt wordt, hebben deze saudi’s ook grote problemen…

  Moslim dictators willen dat Turkije moet toegelaten worden tot de Europese Unie. Bovendien eisen dan andere islamitische volkeren en staten eveneens toegang. Saudi’s Abdallah en Marokkaanse Muhammed zeggen nu al dat binnen tien jaar een op de twee Europeanen moslim zal zijn door migratie, hoge islamitische en lage Europese vruchtbaarheid en (gedwongen) bekeringen.

  Desondanks beschouwen Nederlandse autoriteiten, ministers, Kamerleden, burgemeesters en wethouders, deze moslimdictators de juiste partners als basis voor hun beleid. Hier in Nederland worden de jihadstrijders bij thuiskomst. Omringt met zorg, huid, doorbetaalde uitkeringen en mogelijk studie! Wat bij deze monsterachtige daad uitermate beangstigend, en tegelijkertijd ontluisterend en alarmerend is, is het grote gemak waarmee deze Moslim-terroristen vastberaden onschuldige mensen te liquideren, juweliers en andere winkeliers aanvallen de leven van Nederlanders zwaar te traumatiseren.

  Helaas dit land wordt bestuurt door ziende blinden! Nederland is verworden tot een lafhartig land door de super buigbare laffe regering. Timmermans naar Saudi Arabie om in het stof te kruipen voor de oorlogszuchtige land.

  Er is geen andere mogelijkheid dan het volledig stoppen van de instroom uit islamitische landen. Er is hier geen werk voor hen en het hele sociale verzekeringssysteem is al bezweken onder de miljoenen uitkeringstrekkers in dit kleine land plus alle kosten voor huisvesting, onderwijs en onbetaalde ouderdomspensioenen en noodzakelijke stedenbouw voor de door immigratie nog steeds toenemende islamitische bevolking. Het hele politieke en justitiële systeem in Nederland is totaal verrot en misschien zelfs corrupt.

  Tegen criminele vreemdelingen wordt zelden of nooit iets ondernomen. Als diverse politieke partijen dan ook nog eens “wegkijken” en geen kritiek op de huidige gang van zaken kunnen of willen zien, dan komen we vast en zeker op een punt waar de niet-moslims het langzaam aan zat zijn en tegenmaatregelen niet langer kunnen uitblijven.
  Waarom niet alle Criminele Marokkanen, ja alle Criminele islamieten, terug sturen daar heen waar ze gelukkig waren. Waarom niet alle buitenlanders een eed af laten leggen op onze vlag en democratie?
  Wie zich daar niet aan houd als gast, direct terug met een rotgang en geen geld mee geven.

  Zolang de Nederlandse bevolking niet met miljoenen de straat opgaan om hun ongenoegen te tonen over de moslims die hier maar binnen stromen en de Syrische jihadisten met open armen worden ontvangen komt er nooit een wake-up call.voor onze politici.

  De Nederlandse bevolking laat alles maar over zich komen en moppert wel maar doet niets en dat weten onze politici maar al te goed.
  Wat dat betreft kunnen we nog iets van de moslims leren, 1 bericht over een tekening van Mohammed wat hun beledigd en de miljoenenmassa komt in beweging.
  Wij laten ons voorliegen, discrimineren, bestelen, en we laten alles maar gebeuren zonder acties tegen deze onnozele politici te voeren.

  Met Vriendelijke Groeten
  Victor Leman.

  • pvanlenth zeggen:

   Kijk @Sasja, hierboven zie je nou een blog waarin niets onderbouwd wordt met referenties en er bovendien veel wordt beweerd dat niet ‘door vriend en vijand’ wordt erkend. Mij gaat het te ver wat details betreft (hoezo 2 miljoen, hoezo marokkanen gelijkstellen aan islamieten, enz.), maar ik ga ook weer niet zover dat ik het dan dùs in zijn geheel niet serieus neem.

 6. vctleman zeggen:
  TURKIJE EN ISIS (IS).

  Turkije laat de Jihadisten hun gang gaan en verleent ze ook verdergaande ondersteuning.
  …..

  ———-
  Ingreep redactie

  @Victor, het is niet de bedoeling dat anderen hun blogs in zijn geheel bij mij posten als reactie. Ik grijp dan ook in. Het blog hierboven (waarvoor dat feitelijk ook geldt) laat ik staan, maar bij deze reactie, die aanvankelijk je gehele blog bevatte, heb ik ingegrepen.

  Voor wie dat hele blog wil lezen: http://vctleman.wordpress.com/2014/08/12/turkije-is-mede-verantwoordelijk-voor-het-ontstaan-van-isis-en-zal-deze-groepering-straks-onherroepelijk-gaan-gebruiken-in-zijn-streven-naar-het-ottomaanse-rijk-oftewel-het-nieuwe-islamitische-groot/

  Groet, Peter van Lenth

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *