Abonneer je op JALTA.NL

Peter van Lenth
Volg me

Dezer dagen gaat JALTA.NL beginnen aan een proefweek. Er moeten nog 2.000 abonnementen worden gesleten, wil het enthousiaste team zich zeker genoeg voelen om in november echt helemaal los te gaan.

Ikzelf ben lid geworden op de eerste dag dat dit kon. Er werd zelfs een extra bedragje door me overgemaakt. Noem me naïef, maar ik ben gewoon enthousiast over het hele idee van een journalistieke plek die volmondig politiek incorrect durft te zijn, die feiten niet eerst toetst aan de eigen ideologie, maar de ideologie achteraf bijstelt op basis van de feiten, die dus eigenlijk niet publiceert vanuit een strenge ideologie, maar vanuit een besef dat het kennen van de werkelijkheid toch belangrijker is dan het wensen van een werkelijkheid. En wie dat beseft, beseft ook dat waarheden gewoon gezegd moeten worden, ook als die niet lijken te stroken met de eigen ideologie.

De reguliere media (kranten, websites, omroepen) zullen nu vast stellen dat ook zij slechts de waarheid willen verkondigen. Maar waarom is er dan een flinke groep burgers die door hun berichtgeving telkens weer geërgerd raakt, telkens weer het idee krijgt dat de waarheid vooral niet wordt verteld? Kan het zo zijn dat sommige details door de reguliere media telkens weer worden weggelaten, verhuld of verdraaid omdat zulke details strijdig met de eigen ideologie lijken te zijn?

Ik heb het vooral niet over een complot. Ik geloof niet zo snel in complotten. Ik geloof veel meer in psychologische mechanismen zoals cognitieve dissonantie en selectieve waarneming en massabeïnvloeding. Ik geloof in het mechanisme dat een twijfelende journalist die evengoed moet publiceren van lieverlee besluit om een andere, hooggewaardeerde journalist na te praten. En dat het zo kan gebeuren dat een flink deel van het volk een bepaalde kant op wordt beïnvloed omdat alle reguliere media in essentie dezelfde boodschap uitzenden. Wat wèl zelfstandig denkende en bovendien beter geïnformeerde burgers ertoe brengt zich te gaan ergeren aan wat hen ‘een hetze’ lijkt. Een hetze is natuurlijk een indicatie van een complot. Maar omdat ik niet snel geloof in complotten geloof ik ook niet snel in het bestaan van een echte hetze. Daarvoor moet eerst worden aangetoond dat bijv. een bepaalde politieke partij vanuit een vooropgezet strategisch plan bepaalde manipulatieve taktieken toepast.

Ik hoop dat bij JALTA.NL eerst aan de psychologische mechanismen zal worden gedacht en pas in tweede instantie aan complotten en manipulaties. Het zal voor mij zeker uitmaken. Er zijn nogal wat, voornamelijk radicaallinkse en -rechtse, activisten die a priori uitgaan van een complottheorie. Hopelijk blijft de redactie daarvan gevrijwaard; we zullen zien.

Geen mens ontkomt aan het hebben van een wens over hoe de toekomstige werkelijkheid eruit zou moeten zien. Het is wellicht juist de variatie hierin tussen mensen die veel van de hedendaagse conflicten veroorzaakt. Ik ga hier niet richting een pleidooi om dus vooral geen wensen over de toekomstige werkelijkheid te hebben. Wel is het oplossen van de hedendaagse conflicten al een hele klus op zich; eigenlijk zouden we kunnen volstaan met het willen oplossen van die hedendaagse conflicten en het niet langer willen hebben van een wens over de toekomstige werkelijkheid. Wie naar Utopia bij SBS6 kijkt, zal zo langzamerhand toch wel door hebben dat elk utopiaans vergezicht problemen uitlokt en dat oplossen van de conflicten van vandaag al een hele opgaaf is én zeer bevredigend is als dat lukt. Joost Niemöller noemt dat Realisme of Nieuw-Realisme, als ik hem goed uitleg. Hij profileert zichzelf tegenwoordig als Nieuw-Realist. Niemöller behoort vooralsnog niet tot het redactieteam van JALTA.NL, maar ik hoop van harte dat dit type realisme het medium gaat typeren.

Dit Realisme of Nieuw-Realisme houdt in dat àlle relevante feiten en argumenten eerst moeten worden erkend en benoemd en dat we dan pas in staat zullen zijn goede oplossingen te bedenken. Elk team dat een beslissing neemt op basis van te weinig goede kennis maakt een beslissing waarvan vervolgens alleen nog maar kan worden gehoopt dat het toevallig de goede beslissing is. Iedere goede manager is zich hiervan bewust en zal er zorg voor dragen een team van stafmedewerkers te hebben dat ervoor zorgt dat geen enkel belangrijk detail wordt verdoezeld. Idem horen politieke partijen te zorgen voor een gedegen ‘staf’. Dat is geen eenvoudige opgaaf voor politieke partijen, want per definitie zijn de leden eenzijdig, partijdig en ideologisch gedreven. Media zijn wat dat betreft vrijer, mag ik hopen. JALTA.NL kent een frisse start en is nog niet belast met een verleden, anders dan wat er te roddelen valt over de huidige redactieleden. Die zijn echter door de wol geverfd, want zo ongeveer allen weten wat het is om te worden genegeerd, beschuldigd en beledigd na het openbaren van een ongezouten analyse. Van hun ervaringen hebben zij hopelijk een gedegen harnas weten te maken, een harnas van waaruit zij de journalistieke hoofdtaak – ons burgers optimaal voorlichten en behoeden – des te beter zullen weten te doen.

Ik wens de redactie van JALTA.NL een fantastische tijd toe in dit hoognodige project. Klik op het plaatje hierboven en meld je als lid aan op hun website. En trek je niet teveel aan van dat woordje ‘right’ in hun logo. Ik ben ervan overtuigd dat zekere traditionele linkse normen en waarden bij deze redactieleden absoluut nog steeds leven, misschien wel oprechter dan bij de leden van de gevestigde linkse partijen.

Getagd , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *