De Tweede Kamer debatteert over de aanslagen

Peter van Lenth
Volg me

aanslagendebatOkay, hier dan een kleine poging van mij om ze te verslaan. Ik zie het als een journalistieke oefening, waarbij ik wat minder de eigen mening verberg dan de echte journalist. Zie me maar als een activistisch journalist. Met name ga ik bekijken of ze man en paard durven noemen. En wat mij betreft wordt dat alleen gedaan als wordt toegegeven dat er wat mis is met de Islam.

Het gedeelte waarin Wilders spreekt en Samsom hem qua verdeeldheid- en haatzaaien gelijkschakelt aan terroristen heb ik helaas gemist. Wel de samenvattende beelden ervan gezien. Niet aardig van Wilders om bij Samsom vervolgens een ‘zieke geest’ te veronderstellen, maar het is een sneer terug voor het verwijt dat Samsom hem maakte. Samsom kan zich nu natuurlijk zwaar beledigd gaan voelen en het ervaren als een ad-hominem, maar hij doet er beter aan de kritiek van Wilders eens serieus op zich te laten inwerken. Wilders vindt het ongehoord dat Samsom hem gelijkschakelt aan de terroristen. Gelijk heeft hij.

Toch ‘knap’ hoe Marianne Thieme erin slaagt om in haar héle spreekbeurt de woorden ‘Islam’ en ‘moslims’ te vermijden. Het is duidelijk, de PvdD wil dat we ons hier in Nederland niet uit elkaar laten spelen en meent nog immer van harte dat het bieden van kansen aan nu kansloze (Marokkaanse) jongeren daarvoor hard nodig is. Alsof de terroristen in het Midden-Oosten ons ook maar enigszins beoordelen op basis van de sociaal-economische kansen die we onze allochtone landgenoten bieden. Nee, natuurlijk niet. Terroristen willen hier de boel hoe dan ook ontregelen. Waarom? Zij willen dat de Europeanen negatiever gaan denken over moslims, in de hoop dat er meer geweldsincidenten, beledigingen en harde woorden richting moslims zullen komen, dat daardoor meer Europese moslims wrok zullen ontwikkelen jegens Europeanen, dat een deel van hen zal willen terugkeren naar de ‘Islamitische Staat’ en de blijvers de wapens zullen willen oppakken. Denk niet dat Wilders c.s. dit niet weten. Denk niet dat de voorstellen van Wilders, die strategie wetende, dùs een foute is. Bedenk dat een juiste analyse een absolute voorwaarde is voor een juiste aanpak. Je zou nu kunnen denken dat we dùs de Nederlandse moslims moeten blijven aaien opdat ze maar niet wrok ontwikkelen (feitelijk de strategie van zowat alle partijen, het meest zichtbaar bij de PvdA), maar als we ons daartoe beperken is het alsnog een verloren zaak, juist omdat de terroristen net zo lang zullen doorgaan tot ze dat ene doel bereikt hebben. De strategie van Wilders c.s. is dat er echt méér moet gebeuren. Het komt er feitelijk op neer dat wereldwijd àlle islamitische terroristen verslagen en gedecimeerd moeten worden, dat we in oorlog met hen zijn. Een deel van de oorlogsingrepen vereist samenwerking met andere landen, een ander deel zal binnen landsgrenzen als die van Nederland moeten geschieden. Dat zijn veelal harde maatregelen. Maar oorlog is nu eenmaal een harde tijd.

“De gebeurtenissen in Zweden kènt de heer Van Der Staay toch immers”, zo bekritiseert Tunahan Kuzu (sinds 13 november 2014 ex-PvdA) Cees van der Staay, die zojuist een warm pleidooi hield om met name de joodse gemeenschap een hart onder de riem te steken en dat deze gemeenschap extra bescherming behoeft. Kuzu bedoelde dat moskeeën eenzelfde extra bescherming behoeven, wat Van Der Staay niet ontkende. Maar had Kuzu gelijk over Zweden? Nee dus. Wie die gebeurtenissen ècht kent, weet dat de recente moskee-incidenten aldaar veroorzaakt zijn door … moslims, namelijk door concurrerende, elkaar bestrijdende Zweedse moslimgroepen. Dus er was daar vorige week helemaal geen sprake van moskee-incidenten vanwege islamhaat. Waarvan akte. Ook andere voorbeelden van Kuzu deden kinderachtig aan. Zo had hij het over een spuugincident ergens in Amsterdam. Wauw, ernstig.

Pechtold ontkent reeds in de openingszin dat de Islam het terrorisme bepaalt. Niet dat hij ‘Islam’ noemde, maar wel ‘ideologie’ en ‘religie’. Hij stelt verder dat “de bedoeling van dit debat is om angst bij de mensen weg te nemen”. Raar toch. Ik vind dat ze de angst juist niet moeten wegnemen. Hij noemt verder de derde term van de Franse kreet: ‘liberté, fratenité, egalité‘: gelijkheid. Nee, de banlieus zijn niet bepaald een aanwijzing dat er (in Frankrijk) sprake is van gelijkheid. Dat moeten wij toch beter doen.

Ah, Pechtold zelf zegt nu dat hij tot nu toe het woord Islam wist te vermijden, maar dat hij nu wel moet. Hij stelt dat de terroristen zelf de Islam erbij slepen en dat daardoor nu termen als ‘gematigde moslim’ gewoon nodig zijn. Toch stelt hij dat we moeten blijven beseffen dat de Islam een vredelievende religie is. Wat mij betreft is Pechtold dus een valse leugenaar. Immers, het is hem al zo vaak gezegd en hij had maar een paar boeken erover hoeven te lezen, om in te zien dat de Islam helemaal niet vredelievend was, het nog steeds niet is en misschien nooit zal worden.

Kuzu wist er wéér een tirade tegen ‘islamhaat’ – en bij naam en toenaam ook tegen Wilders – van te maken. Bovendien was het ook weer een groot pleidooi voor veel meer sociaal-economische kansen voor moslimjongeren. Hopeloos politicus dus. Maar goed, Kuzu is zelf moslim en eigenlijk zie ik het gematigde bij hem niet helemaal, althans als we ervan uitgaan dat een gematigd moslim zich in zo’n debat voornamelijk zou moeten beperken tot duidelijk maken dat terrorisme uit naam van de Islam hem door het hart snijdt. Opgemerkt moet worden dat ook de PvdA zijn moslimhart iets te groot bleek.

Ook Groenlinks (Bram van Ojik) kiest partij tegen Wilders. Het is overduidelijk: Wilders’ PVV is tot nu toe de enige proportionele partij die de ongemakkelijke waarheid naar voren brengt.

Zijlstra van de VVD ziet de aanslag op Hebdo als een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Gelijk heeft ‘ie, maar nu even opletten of hij de diepte in durft. Termen als jihad gebruikt hij nog wel, maar ‘Islam’ en ‘moslims’? Nee dus.

Nu gaat Pechtold vals spelen door te wijzen op een op Twitter vigerend Europolgrafiekje – duidelijk zichtbaar op het A4-tje in zijn hand – dat suggereert dat 99,3 procent van het Europees terrorisme niet Islamgerelateerd is. Het is een zeer suggestief grafiekje, want wat wordt er door Europol zoal onder terrorisme verstaan en wat wordt er geteld? Op de vraag (op Twitter) wat die 99,3 procent bepaalt kwam nooit antwoord en de grafiek zelf is nergens te vinden in het meest recente Europolrapport. Maar als we kijken naar het aantal religieus bepaalde geweldsincidenten in Europa, dan blijkt de Islam daarvan de volle honderd procent in te nemen. Dàt is wèl te vinden in dat rapport. Overigens, het zal toch niet zo zijn dat Pechtold het jihad-terrorisme, islamterrorisme, hoe je het ook noemt, nu gaat relativeren?? Zijn opmerking was gericht aan Zijlstra, maar het was in feite een sneer naar Wilders, die hij ook expliciet noemde als degene die immers ons zegt dat het aan de Islam ligt.

Zijlstra sluit af met een op zich goed verhaal. Hij vindt dat het zich duidelijk uitspreken tegen terrorisme door moslims toch méér indruk maakt en moedigt hen dan ook daartoe aan. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Daar wijk ik dan toch wel weer van hem af, want van mij moet het. In weerwil van allen die zeggen dat ze zich niet hoeven te verontschuldigen voor de misdaden van hun geloofsgenoten – zoals een gemiddelde Nederlander zich ook niet hoeft te verontschuldigen voor de daden van een Nederlandse misdadiger – vind ik dat ze dat juist wèl moeten doen. Als in Marbella een groep op vakantie zijnde Nederlandse jongeren als beesten door de nacht trekt, dan heb ik er geen moeite mee om de Spanjaarden te vertellen dat ik me schaam voor deze landgenoten. Idem moeten de gematigde moslims zich zeer duidelijk uitspreken tegen de radicale moslims. (Nog beter is natuurlijk afstappen van dat geloof.)

Getagd , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op De Tweede Kamer debatteert over de aanslagen

  1. richardkamp zeggen:
    Onze volksvertegenwoordigers debatteren over een verschijnsel, de oorzaken blijven onbesproken.
  2. Pingback: De Tweede Kamer debatteert over de aanslagen | E.J. Bron

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *