Dr. Martijn de Koning mythologiseert: “Islamofobie bestaat”

Peter van Lenth
Volg me

Dit zijn uiteraard niet gemiddelde moslims.

In februari dit jaar schreef ik over de antropoloog Dr. Martijn de Koning. Zie Dr. Martijn de Koning is een useful idiot, helaas. Daarin schreef ik o.a.:

‘De Koning begaat wetenschappelijke doodzondes, alleen al door islamofobie als echt bestaand te poneren.”

De afgelopen maand heeft Dr. De Koning gepoogd ons allen te bewijzen dat islamofobie wel degelijk bestaat. Maar liefst 5 hele blogs waren er blijkbaar nodig om alle “mythen” rond islamofobie te ontkrachten. Die blogs zijn vast niet geschreven als antwoord op mijn woorden; hij krijgt die kritiek wellicht om de haverklap. Ik heb de moeite genomen ze allen te lezen, maar het kostte me wel moeite om vol te houden, want ik ergerde me steeds opnieuw. Op zich is het tot daaraantoe dat hij opmerkt dat de term niet door Khomeiny is geïntroduceerd, maar hebben de enkelen die dat schijnen te beweren dus daarmee helemaal ongelijk? Het kan immers ook zo zijn dat Khomeiny niet de bedenker was, maar het woord wèl in belangrijke mate gepopulariseerd heeft, door het veelvuldig te gebruiken om islamcritici de mond te snoeren. En wat doet het eigenlijk ertoe? Volgens mij is de enige relevante vraag of islamofobie een term is die wetenschappelijk verantwoord mag worden gebruikt en mijn standpunt is: NEE, dat mag niet. Wat er ook eventueel klopt van zijn ontmythologisering in de verdere blogs (2, 3, 4), het doet er niet toe. Alleen blog 5 is echt het bespreken waard. Dat draagt als titel: Mythe 5 – Islamofobie bestaat niet.

Heel misschien ben ik bereid om toe te geven dat er vast wel gevalletjes echte islamofobie bestaan, zoals er ook irreële angst voor spinnen bestaat. (Opeens zie ik kleine kinderen voor me die uit angst aan moeder’s rok gaan hangen als een moslim langsloopt. Het zal toch niet? Toch niet hier? Nog niet althans?) En àls dat zo is, dan zou Dr. De Koning inderdaad mogen beweren dat het op zich wel bestaat en dat dus iedereen die het bestaan ervan ontkent ongelijk heeft. Maar dat is zo ver gezocht. Immers, wanneer mensen zeggen dat er geen islamofobie bestaat, dan bedoelen ze dat al diegenen die door mensen als De Koning islamofoob worden genoemd dat helemaal niet zijn. En die mensen hebben vrijwel altijd helemaal gelijk; hun islamkritiek is géén fobie. Hen benoemen als islamofoob is een poging om hen weg te zetten als bange en enge lieden die een verstandig mens niet serieus hoeft te nemen.

Ik zou nu dit blog kunnen afsluiten, want er is eigenlijk niets méér over te zeggen. Maar De Koning haalt allerlei voorbeelden aan die een naïef lezer het gevoel zouden kunnen geven dat De Koning dùs gelijk heeft, want die heeft meer moeite gedaan om argumenten en feiten op te sommen dan Van Lenth. Dat is natuurlijk een schijnargument, want stel dat iemand beweert dat het maanoppervlakte onder andere bestaat uit pindakaas en diverse ‘feiten’ en ‘argumenten’ opsomt, heeft deze persoon dan méér gelijk dan degene die volstaat met zeggen dat het onzin is? Moet zo’n bewering echt tegengesproken worden met opsomming van andere feiten en argumenten om het te winnen? Ik meen van niet; een beroep op het gezond verstand mag ook een rol spelen.

Het is dat De Koning een paar uitspraken doet die een snelle reactie mogelijk maken, dus ik hap, zal ik maar zeggen. Maar ik doe dat wel met mate, want we blijven niet bezig. Hier zijn de opvallendste.

“Het is (indachtig de eerder gegeven definitie) pas islamofobie wanneer je, bijvoorbeeld, stelt dat gegeven het feit dat de islamitische tradities doctrines kennen over jihad, moslims anders zijn en/of dat je daarom moslims anders moet behandelen dan anderen. “

De Koning erkent dus dat er binnen de islam doctrines zijn, maar meent blijkbaar dat het islamofobie is als we daar zekere conclusies aan verbinden, met name als er gesteld wordt dat moslims dùs anders zijn. Echter, ik heb nog nooit iemand het zo algemeen horen verwoorden. En wat is ‘anders behandelen’? Misschien bedoelt iemand er wel mee dat moslims hun eigen identiteit gegund moet worden.

“Het is islamofobie wanneer je op generaliserende wijze stelt dat het Westen superieur is aan islam (en dus moslims), “

Het is zeker geen fobie om te menen dat de westerse normen en waarden (van de Verlichting) beter zijn dan die van de islam. Als het goed is dan meent bijna iedereen dat de eigen normen en waarden beter zijn dan die van anderen. Immers, anders was iemand wel eerder overgestapt op de n&w van die anderen. Ook speelt mee dat bepaalde n&w op de ene plek op aarde beter tot hun recht komen dan op een andere. Wanneer hier in Nederland de westerse n&w goed werken, naar het idee van de Nederlanders, dan zullen ermee strijdige n&w als ‘minder’ worden ervaren, want ze zijn … inderdaad strijdig met de eigen n&w. Met islamofobie heeft deze kijk op de wereld niets te maken.

“het is islamofobie wanneer je stelt dat er geen moskee mag komen want er is genoeg islam of islam/moslims hebben al voor ellende gezorgd, “

Wie meent dat hier in Nederland de islam vooral voor narigheid zorgt, kan desgewenst een enorme rits anekdotes en wetenschappelijke onderzoeken aanhalen. Wat dat betreft is er de laatste tijd veel onderzoek verricht. De tijd dat dit islamofoob genoemd werd, zou allang achter ons moeten liggen, gezien de recente geschiedenissen.

“het is islamofobie wanneer je stelt dat angst voor islam en alle moslims logisch of terecht is omdat er moslims zijn die terroristische aanslagen plegen, “

Er zijn amper mensen te vinden die stellen angst voor àlle moslims te ervaren. Althans, ik kom ze nooit tegen. Geen criticus laat zijn uitspraken gelden voor allen, ook Wilders niet. Verder is er angst én bezorgdheid. Menigeen geeft aan bezorgd te zijn, wat dan door mensen als De Koning wordt afgedaan als angst. Maar toegegeven, recente gebeurtenissen leidden bij steeds meer mensen tot verergering van de bezorgdheid, en ja, dat zou je wellicht angst mogen noemen. Maar is het daarmee dus irreële angst? Hoeft niet.

“het is islamofobie wanneer je stelt dat de term islamofobie aanstellerij is omdat er andere moslims zijn die christenen en joden vervolgen, “

Ook die bewering(en) kom ik nooit tegen. Wel de beschuldiging dat de term wordt gebruikt om islamcritici de mond te snoeren.

“het is islamofobie wanneer je stelt dat moslims moeten integreren vanwege islam, “

Wat is er mis met de eis om te integreren??? Ik zie dat niet.

“het is islamofobie wanneer je stelt dat moslims minder rechten zouden moeten krijgen wegens islam/moslims, “

Minder rechten? Ook deze hoor ik nooit genoemd worden. Wat ik wèl hoor, is dat moslims niet extra rechten moeten krijgen. Het is het argument dat moslims door bepaalde subsidies in de gelegenheid worden gesteld om het land te ‘islamiseren’.

“het is islamofobie wanneer je stelt dat een moslim liegt wanneer hij/zij zegt dat islam vrede is want volgens jouw interpretatie is islam dat niet en moeten moslims dus anders behandeld worden, enzovoorts. “

Er zijn serieuze onderzoeken die erop wijzen dat ‘taqiya’ echt bestaat. Als dat zo is, dan is dat een serieus probleem dat vooral niet ontkend of gebagatelliseerd moet worden.

“Islamofobie is daarmee deels vooroordelen en stereotyperingen, “

Gek toch… in alle jaren/decennia dat ik best wel positief over de islam dacht had ik er beduidend minder verstand van dan tegenwoordig. Wat velen niet beseffen is dat vooroordelen en stereotyperingen òòk kunnen leiden tot een te mooi beeld. En met name dat is vroeger gebeurd. Onze verre voorouders wisten wel beter, maar wij en onze ouders hebben schijnbaar niet de kennis en ervaringen van die verre voorouders overgeleverd gekregen. Op zich is het goed om af en toe met een schone lei te beginnen. Maar we hebben overdreven, zo ontdekken we de laatste jaren.

“Islamofobie is daarmee deels gebaseerd op emoties (angst en haat), “

Angst heb ik al besproken. Blijft haat over. Is het haat als je negatief bent over een religie? Volgens mij is haat een zeer specifieke emotie. Die zeer specifieke emotie tref ik maar zelden aan. Ook Wilders toont die zeer specifieke emotie nooit. Ja, na een uitspraak stond er dan wel weer in de krant dat hij “boos” was, of nee, dat hij “woedend” was. Ik vond het elke keer weer ‘knap’ hoe mensen die emoties hadden weten op te maken uit zijn optreden. Het heeft er alle schijn van dat het toekennen van haat en woede aan je opponenten slechts een middel is in de discussiestrijd.

Afijn, het zal duidelijk zijn dat Dr. Martijn de Koning slechts één doel had, namelijk het verder bevorderen van de mythe dat islamofobie bestaat.

Getagd , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op Dr. Martijn de Koning mythologiseert: “Islamofobie bestaat”

 1. Victor Onrust zeggen:
  Te veel eer voor deze “doctor”. Kan je niet een procedure aanspannen om hem die bul af te pakken?
 2. pvanlenth zeggen:

  UvA. Daar dekt de een de ander, zo vrees ik.

 3. pvanlenth zeggen:

  Deze week las ik een ingezonden brief in de Volkskrant waarin de schrijver de term Afrikafobie gebruikte. De redenering was dat mensen heel Afrika mijden omdat ze a) gezien hebben dat er ebola heerst en b) aanslagen op een winkelcentrum en een universiteit waren. Het is dan een fobie omdat dit twee feiten zijn die op een onderlinge afstand van 5000 kilometer plaatsvinden en slechts een klein deel van Afrika treffen.
  Maar ik denk dat de meeste van de ‘afrikafobische’ mensen veel meer nare gevallen kunnen opnoemen, dat die nare gevallen over nogal veel Afrikaanse landen verspeid liggen en dat het moeite kost er een land te noemen dat werkelijk probleemloos bezocht kan worden. Maar goed, het is inderdaad zo dat men wel heel ver gaat als men dan héél Afrika gaat mijden. Zich goed informeren over het te bezoeken gebied is de aanpak van de verstandige, niet fobische mens.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *