Helaas, de Islam zelf is gevaarlijk en daaruit trek ik consequenties

Peter van Lenth
Volg me

Alle gedachten die ik de afgelopen jaren, maanden en weken heb gekregen, hebben een heuse invloed op mijn stellingnames, zo merk ik. Het lijkt er sterk op dat ik wederom aan de vooravond sta van een behoorlijke switch. Menigeen zal het radicalisering noemen, anderen zullen zeggen dat ik min of meer gek ben geworden – misschien zelfs wel onder invloed van een sekte sta – en volgens weer anderen zie ik eindelijk het licht en kom ik uit de kast, zoiets. Het lijkt mij dat ik die switch hier moet gaan beschrijven. En als jij – de lezer – vindt dat het nu echt de verkeerde kant opgaat met me, dan zou je ook de eerlijkheid, openheid en lef moeten opbrengen om dat hier kenbaar te maken. Zwijg je desondanks? Dan heb je je kans voorbij laten gaan om me te behoeden voor een in jouw ogen foute ontwikkeling.

De voornaamster switch is dat ik niet langer alleen de radicale Islam gevaarlijk vind, maar de Islam op zich. Een eruit volgende switch is dat ik niet langer met name radicale islamisten gevaarlijk vind, maar moslims in het algemeen, dus ook degenen die gematigd worden genoemd, en ja, dus ook het meisje van de foto, hoe lief en onschuldig ze ook oogt. En eveneens ben ik anders gaan denken over de plek van de moslims in het Westen: De Islam ondermijnt het westerse normen- en waardenstelsel en moet serieus bestreden – dat wil zeggen teruggedrongen – worden. Dus moskeëen weer opheffen, net zoals islamitisch onderwijs. Hoofddoeken die al het haar moeten verbergen verbieden. Islamitische politieke partijen verbieden. Islamitische geloofsuitingen in het openbare verbieden. Uiteraard ook de toegang ontzeggen aan elke moslim die Europa probeert binnen te dringen, vluchteling of niet, waarbij het volstaat de religie te toetsen. Verder een groot opgezet educatieprogramma opstarten dat de reeds aanwezige moslimgemeenschap moet voorlichten over de kwaadaardigheid van de Koran en de kwalijke gevolgen van het verbod op geloofsafval. Eveneens in die educatie aandacht geven aan de eeuw waarin het land van origine van menig allochtoon door de Islam onder de voet werd gelopen, om deze allochtonen te laten beseffen hoezeer ze eigenlijk hun eigen voorvaderen met dit geloof verraden. Volledig meewerken met elke strijdmacht die het Islamitisch fundamentalisme bestrijdt, dus ook meewerken met de Koerden, Sisi van Egypte én Assad van Syrië. Alles in het werk stellen om fundamentalistische groepen af te snijden van alle wapens en alle geld. Verder hen opjagen tot een gebied ter grootte van een paar voetbalvelden en dan voor de rest van hun leven opsluiten in honderden Guantanamo Bays. Allen die bijdroegen tot misdaden als onthoofding en vernietiging van historisch materiaal ter dood veroordelen én die werkelijk ten uitvoer brengen. Jihad-groepen totaal afsnijden van het internet, door ingrepen in de structuur van het internet, ook al gaan die ten koste van sommige vrijheden.

Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het zal nu duidelijk zijn wat de switch inhoudt. Ik wil stoppen met al die ‘nuances’. Er is Politiek-Correct en er is politiek-correct. Daarmee bedoel ik dat veel mensen – zoals ik de afgelopen 10 jaar – wèl kritisch zijn over Politiek-Correct denken, maar evengoed alle moeite doen om hun ervan afwijkende standpunt dusdanig te verwoorden dat ze toch nog overkomen als best-wel-verstandig. Het zijn de mensen die het hebben over islamisten versus islamieten/moslims, daarmee aangevend dat ze geen moeite hebben met de gematigde Islam/moslim. Ik weet, het vertegenwoordigt een standpunt dat oprecht gemeend wordt. Maar er is tegenwoordig dusdanig veel, op zijn minst suggestief, materiaal beschikbaar dat beter aansluit bij het idee dat de kern van het probleem uiteindelijk toch De Islam zelf is. Wie aan dat materiaal recht wil doen, kàn haast niet anders dan op zeker moment toch de switch te maken die ik nu maak.

Vind je dat ik de foute switch maak? Dan is het nù nog niet te laat en zal je echt moeten reageren. Doe je dat niet, dan liet je het cruciale moment om mij te behoeden voorbijgaan.

Getagd , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op Helaas, de Islam zelf is gevaarlijk en daaruit trek ik consequenties

 1. Victor Onrust zeggen:
  Het onderscheid tussen z.g. gematigd en radicaal bestaat wel, maar is tamelijk relatief. Vind ik al lang. De stelling dat je iets tegen de islam hebt maar niets tegen moslims vind ik hypocriet Aan de andere kant is het op dit moment van groter belang om onze eigen ingezakte mentaliteit te bestrijden dan ons te veel met gematigde moslims bezig houden.
 2. Pingback: Helaas, de islam zelf is gevaarlijk en daaruit trek ik consequenties | E.J. Bron

 3. Bob Fleumer zeggen:
  Als je als moslim de koran als leidinggevend in je leven hebt en houd is er wat mis met je bedrading in je bovenkamer. Daarom snap ik ook niet dat Abouthaleb, die ik als een realistisch man beschouw, toch moslim wil blijven. Zij lijden aan cognigtieve dissonantie op grote schaal.
  Ik ben het geheel eens met de schrijven van bovenstaand stuk en nee er is niets mis met U.
 4. Het virulent worden van de islam heeft te doen met de aard zelf van (al)de (andere) woestijngodsdiensten, maar tevens een aspect van de menselijke overbevolking, die met ca 200.000 eenheden p e r d a g aangroeit.
  Dit alles wordt met schokken (sociale onrust) en onevenwichten (eeuwige ‘groei’) in stand gehouden door het inschakelen van energie (de “added fuel” van de Amerikaanse ecologen). Het enige, wat men doet – of poogt te doen – is “symptomen bestrijden”, in plaats van “de oorzaken aanpakken”. De oorzaken zijn vrij goed bekend, de daartegen in te zetten methoden en middelen eveneens. Deze laatsten kunnen echter niet toegepast worden, aangezien zij tegen de huidige moraal indruisen (door de kerken, door de als democratisch geldende ethiek, door de leer van de Frankfurter Schule, door de Rechten van de Mens, door … enz.) Dus dan maar niet en volgas recht op de klippen afstevenende beslissingen.
  Het is maar, wat wij liever willen.
 5. Theodoor zeggen:
  Voor menig Nederlander zal het schrikken zijn als straks de gematigde moslim net zo hard mee schreeuwt als zijn mede gelovige.
  Over de gehele wereld radicaliseren de moslims, kijk maar naar het hoofddoekje. In de jaren 60 van de vorige eeuw weinig of geen doekjes en nu………. je kunt de landen er zo uitpikken waar de moslims inmiddels geradicaliseerd zijn. Het hoofddoekje geeft het aan.
  In Nederland heeft de radicalisatie al vrij snel z’n intrede gedaan. Eerst kwam je nog wel eens moslima tegen zonder maar nu is dat over en brutaal dat ze zijn. En dat zegt mij genoeg.
  Nog twee aandachtspunten:
  -Het zal niet meer zolang duren en dan kun je niet meer veilig ALLEEN meer op straat lopen,
  -Het is onbegrijpelijk voor mij dat Rutte ook de bemoeienis betreffende ramadan naar de overheid heeft toegetrokken.

  In principe wil ik niet door een doekje geholpen worden in mijn eigen land en handel daar ook naar.

  • Buffalo Bill zeggen:
   Je kunt nu al niet meer alleen of ongewapend over straat. Dobermann, Rottweiler is ook goed. Geldt voor meer dan 80% van NL-grondgebied. PS ik ben geen tokkie, ben afgestudeerd aan Nederlandse universiteit. Niet aan University of Jalalabad
   🙂
 6. Buffalo Bill zeggen:
  Volledig eens met u. Goede ontwikkeling, ook anderen moeten overtuigd worden en tot dit inzicht komen
 7. Paul zeggen:
  U hebt gelijk. Godsdienst is soms te vergelijken met bedwelmend geestelijk vergif. Van vergif, bijvoorbeeld cocaïne, kan je weinig consumeren. Je bent gematigd. Maar de aard van deze drug is om uiteindelijk volledig te gaan heersen en te vernietigen. De islam moet daarom even zeker verboden worden als harddrugs. De islam is trouwens gevaarlijker
  vanwege haar vrome gelovigheid en agressief streven naar wereldheerschappij.
 8. Q zeggen:
  Ik vind helemaal niet dat het meisje op de foto er onschuldig uitziet. Het is een meisje, daar is alles mee gezegd. Ze draagt echter een kledingstuk waarmee ze uitdrukking geeft aan een staatkundig streven zoals het al verboden is in de wet. Het staatkundige streven bestaat eruit dat ze islamitische wetten en regels belangrijker vind als onze huidige.

  Tevens zegt dat kledingstuk mij dat ze bang is dat ik haar ter plekke verkracht als ze het afdoet. En dat ze het wel prima vind als andere vrouwen die niet zo’n kopvod dragen verkracht worden door Nederlanders die kansenparels worden genoemd. Daar vraagt zo’n meisje dan namelijk om.

  Aldus het onschuldig uitziende meisje.

 9. Dana Ero zeggen:
  Het is een feit dat de islam niet past in de Westerse samenleving. Islam, mentaliteit en verschil van cultuur van de landen waar die mensen vandaan komen, zal nooit te combineren zijn met onze gewoontes, mentaliteit en cultuur. Met andere woorden, wat er nu aan het gebeuren is zal nooit meer terug te draaien zijn zonder een grote uitbarsting, en ik denk dat we allemaal weten wat dat betekent. Diegene die dit probleem blijven ontkennen zullen hier schuldig aan zijn. Europa beseft niet dat ze het paard van Troje aan het binnenhalen zijn. Hoeveel procent van die zogenaamde bootvluchtelingen zijn er moslim en wie zegt dat daar geen IS strijders bij zitten.
  Ik zou geen betere manier kunnen bedenken om een werelddeel snel en met hulp van de betrokken regeringen te veroveren. Ze worden opgepikt en veilig aan land gebracht zonder te controleren en over heel Europa verspreid. Ik ben van één ding zeker, de boel gaat ontploffen, en dat zullen we te danken hebben aan onze verkozen politiekers en het kapitalisme.
 10. Jan van Eechoud zeggen:
  Maar…, waarom heeft dit dat zo lang bij je geduurd?? Mvg
  • pvanlenth zeggen:

   Wie wat meer van mijn blog leest of heeft gelezen, kan zien dat ik harde analyses al vele jaren niet schuw. Toch heb ik alle jaren de druk gevoeld om ‘genuanceerd’ te schrijven. Genuanceerd staat niet voor niets tussen aanhalingstekens. Ik besef pas sinds kort dat ik evengoed probeerde te voldoen aan het idee dat met name linkse mensen (mijn eigen thuisland) hebben over wat ‘genuanceerd’ inhoudt. Het is echter als met jam en confiture. Volgens sommigen moet je ALTIJD blijven benadrukken of je het hebt over jam of over confiture. Voor anderen hoeft dat benadrukken echter niet langer. Die snappen best dat er verschil in samenstelling is tussen beiden. Die vinden het niet erg als je het voornamelijk hebt over jam. Vertaald: Ik wil met minder meel in de mond gaan schrijven.

 11. Scheerzeep NU zeggen:
  Haardoek
  (Het is níet zo dat de vrouw lang haar heeft
  om er een bedekking op te kunnen dragen)
  Maar als een vrouw lang haar draagt,
  is het voor haar een eer, omdat het lange haar
  als een bedekking aan haar gegeven is.
  (Bijbel: 1 Kor. 11:15)

  De islam overcompenseert.
  Poppedijntje op de foto lijkt heel lief in dat zacht roze, maar haar ogen kijken wel teneer geslagen. Wat moet je er nog meer van zeggen?

 12. Pingback: Waarom sommigen twijfelen aan mijn rechtgeaardheid | P. van Lenth

 13. renzoverwer zeggen:
  Dat vertrouwen in educatie valt me op… dat lijkt me nou weggegooid geld. Educatie zal nooit helpen tegen islamitische opvoeding… je switch vind ik wel interessant. Gr . R ;-0
 14. Islam is de meest bloeddorstige en gewelddadige leer, die de mensheid ooit gekend heeft.De islam is een politiek systeem met een religieus ‘jasje’, dat miljoenen ophitst tot een leven waarin men bereid is te moorden.Er staan tientallen verzen in de Koran/dat boek is nog erger dan Mein Kampf/, die moslims oproepen tot de ‘heilige oorlog’, om anderen te vermoorden, te martelen, vingers af te hakken, verkrachten, bedriegen, enz…, zodat Islam de complete macht krijgt over de hele aarde. De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.En wie niet voldoet aan de leer van de islam,wordt getrakteerd op zweepslagen, onthoofding of andere vormen van marteling of executie…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *