Van PSP naar Groenlinks naar PvdA naar …

Peter van Lenth
Volg me

In mijn jeugd stemde ik PSP. Later werd dat Groenlinks, simpelweg omdat de PSP daarin opging. Mijn opschuiven in het politieke spectrum begon pas begin jaren negentig toen ik voor het eerst op de PvdA stemde. Wat hield die opschuiving in? Zag ik het destijds verkeerd en zie ik pas tegenwoordig het licht? Zo simpel is het niet, zo denk ik nu. Nu denk ik dat het alles te maken heeft met iemands focus. Bij Groenlinks ligt de focus op de bedreigingen van het milieu, bij mij ligt de focus tegenwoordig op de bedreiging door de Islam. Die focus maakt van iemand een specialist. Dus ja, bij Groenlinks tref je dè milieuspecialisten aan en bovendien slaan die alarm over het milieu. Ik zal niet beweren dat ik destijds zo’n specialist was, maar wel las ik al het nieuws en de boeken erover. Verder kwam ik uit een rood nest waar socialisme de moreel juiste keuze was en liberalisme een synoniem van kapitalisme werd genoemd. In dat milieu werd ook kwaad gesproken over dictatuur en de democratie omarmd. Binnen het socialisme was het dus overduidelijk de sociaaldemocratische variant. Mijn ouders stemden vòòr WOII op de SDAP en erna op de PvdA. Ik was als kind van de jaren zestig blijkbaar onder de indruk van het pacifisme van die jaren en zodoende kwam mijn stem uit bij de PSP, tot lichte weerzin van mijn vader, die tijdens de oorlog had gebroken met de ideologie van ‘het gebroken geweertje‘. In mijn kring was de PSP heel populair en wij waren allemaal heel vredelievend en superbezorgd om het milieu. Wij sloegen inderdaad alarm over het milieu. Ik vond het destijds maar gek dat ‘we’ slechts een paar luttele procenten van de bevolking achter ons hadden staan. Pas nu besef ik waarom dat was. En dat waarom geldt in feite nog steeds voor Groenlinks.

Die zorg om het milieu was juist en die milieudeskundigheid was echt. Probleem is echter dat er niet eenzelfde focus en deskundigheid was inzake andere aspecten van de politieke werkelijkheid. De PSP en Groenlinks meenden dat een socialistische invalshoek voldoende was voor de meningsvorming inzake alle andere politieke thema’s. Dàt was de grote denkfout, besef ik me nu. Kijken we naar de dag van vandaag, dan zie ik kritische Islamdeskundigen – zeg maar, Islamcritici – die tot volstrekt andere aanbevelingen inzake de Islamproblematiek komen dan we binnen Groenlinks en de PvdA aantreffen. Tegelijk zijn die Islamcritici tezeer gefocust op de Islam om ook nog voldoende tijd vrij te maken voor het onderwerp milieu. Wellicht omdat zij alarm willen slaan over de Islam, zijn zij geneigd om alarmistische berichten over het milieu te bagatelliseren. Alarmistische artikelen van milieuspecialisten worden daarom op zijn best afgedaan als overdreven, want eerst en vooral moet de Islam worden ingedamd.

Voor mij geldt dat ik het milieu nog steeds een zorgwekkend thema vind, maar dat mijn zorgen over de Islam voorlopig veel groter zijn. Omdat ik bij Groenlinks en de PvdA niet bepaald de oplossingen aantref die ik noodzakelijk acht, kan ik onmogelijk mijn stem aan hen geven. Van mijn vroegste stemkeuzes heb ik grote spijt, want ik besef dat ik zo doende mijn steen heb bijgedragen aan al het foute beleid dat een partij als de PvdA inzake de immigratie destijds voerde. Nogmaals, de PvdA voerde dat beleid vanuit ondeskundigheid. De PvdA dacht dat een op socialisme gebaseerde morele keuze voldoende was voor een adequate meningsvorming over alles, dus ook over de immigratie. Dat blijkt niet zo te zijn. Een socialist denkt al snel dat alle mensen op de hele wereld gelijke broeders zijn (“Alle Menschen werden Bruder” en “De Internationale zal heersen op Aard“) en dat ons handelen daarop gebaseerd moet zijn. Voor het analyseren en bedenken van oplossingen inzake de immigratie en de Islam is dat fnuikend gebleken, zo weten vele anderen zeker. Maar nog immer dringt dat besef niet bij Groenlinks en de PvdA door. Het heeft er alle schijn van dat de leden van deze partijen nog steeds niet door hebben dat ze al vele jaren worden uitgelachen om zoveel naïviteit.

Ik lach ze niet uit. Ik maak me juist erover kwaad, omdat de socialisten, van welke variant dan ook, hard nodig zijn bij het bestrijden van de immigratie- en Islamgerelateerde problemen. Bovendien ben ik van mening dat het ware socialisme op essentiële onderdelen ronduit fout wordt uitgelegd door de generaties die sinds de jaren-zestig binnen de PvdA de macht hebben. Van mij mag je rustig zeggen dat ze nu alweer tientallen jaren verraad plegen aan vele beginselen van hun ideologische voorgangers.

Goed, terug naar de kern van mijn waarneming: Een politieke partij heeft dan misschien wel het surplus aan deskundigheid aan boord inzake het centrale thema van die partij, maar daarmee is dus niet gezegd dat het de andere politieke thema’s al even goed beheerst. Zo kan het gebeuren dat je op een partij stemt omdat die zo deskundig is op een onderwerp dat je aan het hart gaat, maar dat je daarmee je stem vergooit inzake andere onderwerpen die er ook toe doen. Vanuit een besef dat dit principe wellicht voor alle partijen geldt, kan je je daarbij neerleggen en er dan toch maar op stemmen. In elk geval doe ik dat wel en daarom stem ik al jaren niet meer op Groenlinks en de PvdA, niet omdat milieu en socialisme me niets meer zeggen, wel omdat ik voor nu andere thema’s belangrijker vind en daarover de alarmbel mee wil luiden. Zit jij in het Groenlinks/PvdA-kamp? Dan weet je nu hoe je me weer terug kunt lokken.

Getagd , , , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op Van PSP naar Groenlinks naar PvdA naar …

  1. Bo zeggen:
    Omdat wij een democratie hebben kun je dit schrijven. Succes met de PVV. Ik doe daar niet aan mee.
  2. pvanlenth zeggen:

    Gek, je reactie heeft toch iets van: Jammer dat we democratie hebben, want ik zou die P. van Lenth graag dat recht ontzeggen gezien wat hij nu weer schrijft.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *