Hoeveel democraten kent Nederland eigenlijk?

Peter van Lenth
Volg me

Zijn er in Nederland mensen die tégen democratie zijn? Vast wel, maar behoor jij tot die kleine groep? Vast niet.

Nu is het niet zo dat alle mensen die zeggen vòòr democratie te zijn ook vòòr referenda zijn. Toch is dat wel een beetje raar. Immers, wie voor democratie is, gaat ervan uit dat ‘het volk’ gemiddeld gesproken voldoende verstand heeft om tot verantwoorde politieke beslissingen te kunnen komen. Demos is het oud-Griekse woord voor volk en kratea voor regeren. Democratie betekent zodoende ‘het volk regeert’ en een democraat wil dat het volk regeert. Er zou bij een democraat dan ook geen angst moeten bestaan voor een middel als een referendum, dat niets anders is dan een raadpleging van dat volk. Er zou ook geen angst voor een referendum moeten zijn bij degenen die menen bij een specifiek onderwerp tot de minderheid te zullen gaan behoren. Het kan toch niet zo zijn dat je voor een referendum bent als het je goed uitkomt en tegen als je denkt te gaan verliezen. Dat zou oneigenlijk zijn.

Zeker, voor de meeste onderwerpen van politieke besluitvorming geldt dat die geen referendum behoeven. Dan gaat het om zaken waar geen overduidelijke tweespalt over heerst die mensen ertoe aanzet om te vragen om een volksstemming. Die gevallen kunnen prima afgehandeld worden in het parlement, door volksvertegenwoordigers. Maar wanneer er dus wèl duidelijke tweespalt is, dan moeten mensen de mogelijkheid hebben om een referendum af te dwingen.

Hèt argument voor de democraat om vòòr referenda te zijn is dat een dan alsnog bij meerderheid genomen besluit de beste kans biedt op (terugkeer van de) rust en vrede binnen de samenleving. Ten eerste zal de meerderheid vanzelfsprekend tevreden zijn over het besluit. Ten tweede zal de minderheid zich in de meeste gevallen kunnen neerleggen bij dat besluit, omdat het immers besloten is bij meerderheid. Het veronderstelt dus wel een sportieve houding van alle zich democraat noemenden.

De enige situatie die dan nog voor problemen kan zorgen is het geval dat het onderwerp een dusdanige kloof tussen groepen inhoudt dat de verliezende groep zich maar niet kàn – of wìl – neerleggen bij het verlies. Dat is dan niet zelden omdat de verliezende groep vindt dat er vooraf in de media is gemanipuleerd. Om zulk type afloop te voorkomen, moeten de media er alles aan doen om beide kampen vooraf goed tot hun recht te laten komen. Ook kan het zijn dat het verliezende kamp een onheilspellende toekomst voorspelt en daartegen wil blijven waarschuwen, wat sterk kan lijken op zich niet willen neerleggen bij de uitslag. Die afloop verdient zeker aparte aandacht.

Momenteel worden mensen uitgenodigd om hun handtekening te zetten op GEENPEIL.NL, om een zeker referendum mogelijk te maken. Elk rechtgeaard democraat zou hierover geen enkele twijfel mogen kennen en dat meteen moeten willen. Maar het is mij gebleken dat sommigen niet hun handtekening willen zetten OMDAT ze het oneens zijn met de initiatiefnemers. Die willen dit referendum over de alsmaar verder uitdijende macht van de EU en vinden dat de burgers door de politici niets gevraagd is. Een situatie die ze willen doorbreken. Kortom, ze willen niet zozeer de burgers hun wil opleggen, maar willen een volksraadpleging. Ik wijs er nogmaals op dat eenieder die zich wèl democraat noemt, maar niet wil tekenen, alleen maar democratie met de mond belijdt en niet met de daad.

Waar sta jij? Ben jij een echte democraat en heb je nog niet digitaal getekend? Doe dat dan snel, want eind deze week sluit de termijn waarbinnen GEENPEIL.NL de 300.000 benodigde handtekeningen binnen moet hebben.

Laat het niet zo zijn dat er in Nederland nog niet eens 300.000 democraten zijn!

Getagd , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op Hoeveel democraten kent Nederland eigenlijk?

  1. Pingback: Waarom bemoeit de EU zich niet met Catalonië? | PvanLenth

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *