Tegendemonstraties als van de AFA moeten verboden worden

Van de website van AFA, de Anti-Fascistische Actie: “Anti Fascistische Actie (AFA) is een landelijk netwerk van lokale groepen en contacten. AFA werd in 1992 opgericht, naar aanleiding van de groei die georganiseerd extreemrechts toen doormaakte. Sindsdien heeft AFA zich ten doel gesteld racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen… Continue reading

De Universele Verklaring van de Plichten van de Mens

Dit is de verkorte versie van de Universele Verklaring van de Plichten van de Mens: Mensenplichten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede. Minachting voor de mensenplichten heeft geleid tot barbaarse handelingen. Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen onderdrukking de laatste toevlucht. Alle leden van de Verenigde… Continue reading

Sander Terphuis voelt zich thuis bij de PvdA – Ja, hij wel…

Sander Terphuis – naam van origine: Ahmad Queleich Khany – nam het initiatief tot een discussiebijeenkomst van de Haagse PvdA-afdeling over de asielzoekers. Je kan je afvragen welk type ‘discussie’ hem voor ogen had gestaan. Wellicht dacht hij dat de leden allerlei varianten van opvang zouden gaan bespreken, maar niet… Continue reading