De Universele Verklaring van de Plichten van de Mens

Peter van Lenth
Volg me

Dit is de verkorte versie van de Universele Verklaring van de Plichten van de Mens:

Mensenplichten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede.
Minachting voor de mensenplichten heeft geleid tot barbaarse handelingen.
Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen onderdrukking de laatste toevlucht.
Alle leden van de Verenigde Naties hebben zich aan deze verklaring gebonden.
Mensenplichten zijn een plicht van iedereen: regering, individu of maatschappelijk orgaan.

 1. Iedereen wordt met gelijke plichten geboren.
 2. De mensenplichten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.
 3. We hebben de plicht iedereen leven, vrijheid en veiligheid te bieden.
 4. Slavernij is verboden.
 5. Martelen is verboden.
 6. We hebben de plicht iedereen te erkennen voor de wet.
 7. De wet is voor iedereen gelijk.
 8. Als er onrecht is aangedaan, zijn we verplicht rechtsbescherming aan te bieden.
 9. We mogen niemand zomaar opsluiten, of het land uitzetten.
 10. We hebben de plicht iedereen een eerlijke en openbare rechtszaak met een onafhankelijke rechter te geven.
 11. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
 12. We hebben de plicht om iedereen privacy te bieden en ieders goede naam te beschermen.
 13. We zijn verplicht iedereen de vrijheid te bieden zich te verplaatsen in ons land. We zijn verplicht iedereen ook toe te staan ons land te verlaten.
 14. Als iemands mensenrechten bedreigd worden, mag deze in een ander land asiel vragen.
 15. We zijn verplicht iedereen een nationaliteit te geven.
 16. We zijn verplicht iedereen toe te staan te trouwen met wie die wilt en een gezin te stichten.
 17. We zijn verplicht iedereen bezit te gunnen, dat we niet zomaar mogen afnemen.
 18. We zijn verplicht iedereen een eigen godsdienst of overtuiging te laten kiezen en daarnaar te leven.
 19. We zijn verplicht iedereen die wil te laten uitkomen voor een mening en toe te staan overal informatie vandaan te halen.
 20. We zijn verplicht iedereen een vereniging te laten oprichten en we mogen niemand dwingen ergens lid van te worden.
 21. We zijn verplicht iedereen te laten meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar te stellen.
 22. We zijn verplicht iedereen maatschappelijke zekerheid te bieden.
 23. We zijn verplicht iedereen werk naar keuze, met een eerlijk loon, te bieden. Vakbonden zijn vrij.
 24. We zijn verplicht iedereen rust, vrije tijd en betaalde vakantie te geven.
 25. We zijn verplicht iedereen voldoende inkomen te bieden, zo nodig is de staat verplicht voor iedereen te zorgen.
 26. We zijn verplicht iedereen onderwijs te geven.
 27. We zijn verplicht iedereen die dat wil te laten genieten van kunst en cultuur. We zijn verplicht cultuur te beschermen.
 28. Alle regeringen zijn verplicht ervoor te zorgen dat de mensenplichten worden nageleefd.
 29. De wetten en de democratie moeten de mensenplichten mogelijk maken.
 30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenplichten teniet te doen.

Een variant van bovenstaande verkorte weergave van de verklaring is alhier te vinden.

Getagd , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op De Universele Verklaring van de Plichten van de Mens

 1. pvanlenth zeggen:

  Nawoord: Hierboven staat in feite niets wat niet een logisch gevolg is van de UVRM. Wie die UVRM onderschrijft, zal ook bovenstaande onderschrijven, toch? Ja, maar evengoed voelt het ongemakkelijk, al lezende. We hebben immers moeite met gedwongen worden. Dat wordt ervaren als aantasting van onze vrijheid en ondermijning van onze uit onszelf komende motivatie. Wellicht schuilt ‘m hierin een goed deel van de problemen die we ondervinden bij het in zijn totaal realiseren van de UVRM. Die UVRM gaan namelijk voorbij aan dat wat er tussen recht en plicht inzit: GUNST.

  Bij GUNST is het duidelijk dat degene die iets graag wil er ook zelf moeite voor moet doen. Namelijk, er moet moeite gedaan worden om anderen die de gunst kunnen toe- òf afwijzen te overtuigen toe te wijzen. Wat mij betreft zijn lang niet alle rechten van de UVRM vanzelfsprekend. Juist die onderdelen zouden beter bij GUNST kunnen worden bedongen.

 2. Onno zeggen:
  De UVRM zijn eigenlijk nog steeds een idealistische hoop op een betere wereld. Door veel naties en organisaties worden ze namelijk met voeten getreden ten gunste van winstbejag, macht en discriminatie. In feite zijn dus veel onderdelen van de UVRM inderdaad op veel plaatsen op deze wereld een GUNST! (die maar al te vaak vervolgens niet wordt toegekend) Laten we ons er dus hard voor maken dat die GUNST een RECHT wordt!
  • pvanlenth zeggen:

   Hiermee ben ik het dubbel oneens, maar evengoed dank voor de reactie. 🙂

   1) ‘Ten gunste van winstbejag’ heeft er niets, maar dan ook niets, mee te maken. Ik zoek de oorzaak van het ‘falen’ in de UVRM zelf. Die verklaring sluit gewoon niet voldoende aan bij de natuurlijke aard van ‘de mens’, laat staan bij diens culturele aard.
   2) We moeten juist toe naar meer gunsten. Ik zeg hiermee niet dat alle rechten moeten vervallen, maar een aantal ervan wel. Dat moeten hooguit gunsten worden. En ze moeten anders geformuleerd worden.

 3. Pingback: Sanne Wallis de Vries is voorlopig nog het prototype van een Gutmensch | P. van Lenth

 4. Rob Broekhof zeggen:
  Rechten en plichten … heb je het recht om je plichten na te komen of heb je de plicht om je te houden aan de rechten?! Hieronder een alternatief (terug naar de basis):

  Vertrouwen … en met of naast elkaar :

  een aangename verhouding tussen temperatuur en vochtigheid
  genoeg te drinken en te eten
  een plek om te schuilen bij slecht weer
  onderhoudend gezelschap
  bezigheden die de moeite waard worden gevonden

  In essentie: optimale energie omzetting

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *