Red moslims van de Islam

Peter van Lenth
Volg me

… zo schreef iemand op Geenstijl. Ik vind het een mooie en positieve leus, die te gebruiken is om zoveel mogelijk (jonge) moslims letterlijk te redden van de islam en, toegegeven, ook de overige Nederlanders ervan te redden. Het gaat er dan om dat we werk maken van het voorlichten van moslims over hun eigen religie, met vooraf de garantie dat het hier in Nederland wel degelijk is toegestaan van het geloof af te stappen of naar een andere over te stappen. En dat met garantie méér wordt bedoeld dan dat we het toestaan, namelijk dat we ons ook actief zullen inzetten als er krachten aan het werk zijn die zo’n uittreding tegenwerken. Zeker, een imam kan best nog eens gaan praten met degene die uit het geloof wil stappen. Maar meer dan een goed gesprek mag het niet worden. Elke intimidatie of bedreiging moet zwaar worden afgestraft. Wordt iemand om deze reden uit de moskee geweerd? Tot daaraantoe en eigenlijk logisch. Uit de gemeenschap en familie gestoten? Dat gaat wel gevaarlijk ver en verdient actief ingrijpen. Onterfd? Echt te ver. Gemolesteerd? Vermoord? Zware straffen.

Ik kan me geen katholiek, protestant, hervormde, boedhist of ongelovige voorstellen die bovenstaand genoemd recht op uittreden niet als vanzelfsprekend erkent. Bij moslims mag je daarentegen al blij zijn als die er schoorvoetend mee akkoord gaan uit een besef dat ze er nu eenmaal voor gekozen hebben in Nederland te gaan wonen.

Goed, stel dat we het erover eens worden dat alle Nederlandse moslims verplicht goede en volledige voorlichting gaan krijgen. Er kan dan dispuut ontstaan over wat goede voorlichting inhoudt en wie deze moet gaan geven. De reflex van velen zal zijn dat die gegeven moet worden door theologisch geschoolde moslims. Maar ik pleit nou juist voor het tegendeel: Voorlichting over de Islam aan moslims moet worden gegeven door mensen die allesbehalve theologisch geschoold moslim zijn! Zelfs niet theologisch geschoolde moslims moeten ervan geweerd worden.

Klik op het plaatje voor een uitleg die zijn weerga niet heeft. Daar moet een beetje rationeel en onderlegd mens toch zo doorheen kunnen prikken.

De imam mag in zijn moskee preken zoveel hij wil, maar die preken zijn geen voorlichting. Het zijn woorden van binnenuit de beweging. De familie mag binnenskamers zeggen wat zij wil, maar het gezegde is geen voorlichting. Het zijn woorden van binnenuit de privésfeer. Bij voorlichting gaat het om woorden van buiten de beweging en privésfeer. Bij voorlichting hoort de objectiviteit niet in het geding te komen en daarom is het van binnenuit niet oprecht te doen.

Naar mijn overtuiging bevat een correct verhaal van buitenaf alle relativeringen die te maken zijn. Het moet duidelijk maken dat nergens ooit het bestaan van Allah is aangetoond, dat het volledig onmogelijk is dat de Koran door iets anders dan een of meer mensen geschreven is, dat diverse aan Allah toegeschreven eigenschappen natuurkundig onmogelijk of filosofisch onhoudbaar zijn, dat Mohammed – zo hij al bestaan heeft – zeker toen hij al wat ouder was verre van een liefhebbend mens was, maar juist uitermate wreed, dat allerhande voorschriften in de Koran lijnrecht ingaan tegen de kernwaarden van het land waarin zij hebben besloten voortaan te wonen, dat de sharia nooit en te nimmer in Nederland ook maar iets van een kans maakt zonder dat het tot oorlog komt.

Deze voorlichting dient uit te monden in een examen. Daaruit moet blijken dat de moslimleerling in elk geval kennis heeft genomen van de lesstof. Mocht de leerling daarna alsnog besluiten binnen de Islam te blijven, dan kunnen de overige Nederlanders er gevoeglijk van uitgaan dat er met deze persoon mogelijk iets zorgwekkends aan de hand is. In het gunstigste geval gaat het dan om iemand die zich heeft gevoegd bij een verlichte vorm die de nodige moeite heeft gedaan het geloof te ontdoen van de scherpe kanten, net zoals dat is gebeurd bij bijv. de katholieken. In minder gunstige gevallen zal blijvend toezicht meer dan gewenst zijn, zo meen ik. Mogelijk is aanvullende voorlichting dan noodzakelijk, desnoods in een internaat, weg van de invloed van het thuisfront.

Mocht dit iedereen te radicaal voorkomen, dan stel ik voor dat onze media uitgebreid aan het werk gaan. Dan komen er serieuze films, documentaires en interviews over bovenstaande thema’s. Wel jammer dat zoveel moslims niet naar ook hun eigen Nederlandse zenders kijken. Nee, die prefereren de Turkse en Marokkaanse radio en tv. Hoezo integreren…

Maar goed, laat ik niet al te cynisch worden. De media dus. Maar hoe krijgen we die media zover? Dan zullen we toch eerst de huidige redacties en journalisten moeten deprogrammeren. En zo dat al lukt, hoe krijgen we de herprogrammering daarna dan door hun strot? Ze massaal ontslaan en vervangen door lieden die het allemaal wèl snappen kan ook, maar dat vereist waarschijnlijk een coup d’état en daar is Wilders teveel een democraat voor. Ik trouwens ook. Dilemma, hoor. Heb jij nog een voorstel?

Getagd , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op Red moslims van de Islam

 1. Victor Onrust zeggen:
  Om te beginnen: Je verwijzing naar dat artikel klopt niet. In dat artikel staat dat niet. Een reaguurder schreef dat ergens maar het lijkt me beter om dat artikel in het geheel niet te noemen.
  Daarbij houdt je reddingspoging een discussie over geloof in. Iets hopelozers bestaat niet. Het is de sociale samenhang en de cultuur die de moslim gevangen houdt en die doorbreek je niet door voorlichting.
  • pvanlenth zeggen:

   Ik schreef ‘iemand’. Daarmee bedoelde ik een reaguurder. Maar toegegeven, dat had wel wat duidelijker gemogen. Ik verwees ernaar, omdat ik niet de bedenker ben.

   Je tweede punt: Mijn pleit houdt nu juist géén discussie over religie in. Het gaat om voorlichting, meer niet. Dat hoort voldoende te zijn.

 2. Victor Onrust zeggen:
  Op het moment dat de voorlichting plaats kan vinden zijn die kinderen al lang gehersenspoeld. Als je leest dat nu leraren de holocaust niet ter sprake durven te brengen dan lijkt me je plan optimistisch dan wel naïef. Afgezien van het feit dat ik het de taak van de ouders vind om te integreren. Dus je zou die van dat geloof af moeten halen. Een misschien ooit bewandelbare weg is een staats-islam voor te schrijven waarbij de helft van de Koran en vele andere geschriften in de prullenbak verdwijnt en alle andere vormen te verbieden. En dan ook de propaganda kanalen uit de lucht halen. Zolang de EU meent de arabieren om economische redenen te vriend te moeten houden zie ik het niet gebeuren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *