Is het migratievraagstuk complex of juist simpel?

Peter van Lenth
Volg me

eer

Wordt het migratievraagstuk door mensen als Wilders te simpel voorgesteld of wordt het door degenen die hem verafschuwen juist te complex voorgesteld? Het antwoord daarop hangt vanzelfsprekend af van de positie die je zelf inneemt; ben je Wilders-adept, dan vind je de analyses van de opponenten al snel te complex en verafschuw je Wilders, dan vind je hem zo goed als zeker een simplist.

Ikzelf probeer het allemaal simpel te houden, maar daarmee bedoel ik dat ik het migratievraagstuk graag opknip in deelvraagstukken die op zich wel simpel zijn te beschouwen. Een voorbeeld: Wel of niet de grenzen weer dicht? Zeg het maar, het antwoord is een simpel ja of nee. Klaar, volgende vraag. Mijn opponenten zullen dan zeggen dat dit een overversimpeling is van het migratievraagstuk omdat de grenzen weer dichtdoen dat vraagstuk echt niet zal oplossen. Zit zeker wat in, maar ik vroeg ook slechts om een antwoord op die ene vraag. De tegenspraak zal dan waarschijnlijk zijn dat het een soort vals spel is om het hele probleem op deze manier te benaderen. Eerst moet er een gedegen totaalanalyse komen waarin alle deelvragen onder elkaar worden gezet, waarna er een gedegen discussie moet worden gevoerd en pas dan mag er worden gekozen voor een totaalpakket van maatregelen, zo zal worden betoogd. Maak het nou niet nodeloos ingewikkeld, is dan mijn reactie, want wat is erop tegen om mensen nu al te vragen wat zij vinden van grenzen?! Dan weet je dat alvast maar, nog voordat je die complexe analyse gaat maken. Trouwens, de discussie over landsgrenzen is op zich al ingewikkeld genoeg voor menigeen én die discussie bevat bovendien essentiële elementen. Wat te denken van het idee dat grensbewaking misschien wel ooit de allereerste legitimatie van het oprichten van een staat is geweest. En het is misschien nog immer de meest belangrijke legitimatie van het bestaan van de staat. Ga maar eens na, wat biedt de Nederlandse grens ons? Is dat oponthoud? Ja, maar het biedt ons vooral van oudsher veiligheid. Binnen de grenzen willen we ons beschermd tegen allerhande vijanden voelen. In de middeleeuwen en nog eerder had je landheren met een leger(tje) van huursoldaten die de horigen uiteraard uitbuitten, maar toch ook bescherming boden. Die bescherming was voor die horigen dusdanig belangrijk dat ze de uitbuiting dan maar op de koop toe namen, zolang die maar niet echt te erg was. Eigenlijk zijn wij al zolang vrij van oorlogen met omringende landen dat wij vervreemd zijn geraakt van die nuttige functie van grenzen. Voor mij is het antwoord op de vraag of de grenzen weer dicht moeten daarom ook zo simpel als wat: JA. Wie wil binnenkomen, mag zich als vanouds melden bij de douane, zich legitimeren en dan zien we wel. Wie op andere wijze naar binnen wil, wordt gewoon, desnoods keihard, weer naar buiten gewerkt. Volgende deelvraag graag…

De volgende deelvraag zou, wat mij betreft, kunnen zijn waar we die grenzen willen hebben. Doen we onze eigen grens weer op slot of gaan we alsnog inzetten op de buitengrenzen van Europa? Ieders keuze zal sterk afhangen van het eigen verwachtingspatroon van de werking van de EU. Ben je federalist en geloof je heilig dat de EU het zal aankunnen, dan zal je voor de buitengrenzen kiezen. Heb je de pest in op de EU, dan kies je wellicht voor de eigen grens. We zouden ook eerst de EU het voordeel van de twijfel kunnen gunnen en pas de landsgrenzen gaan sluiten als de EU de verwachtingen niet waarmaakt. Volgende deelvraag graag…

Ik denk dat het dit soort deelvragen zijn die ook mensen als Wilders telkens inbrengen. Door al die vragen één voor één tot actuele discussie te verheffen en zo snel mogelijk met een antwoord wat te doen, voorkomen we dat er pas wat wordt gedaan na jarenlange complexe analyse, discussie en besluitvorming over pakketmaatregelen.

Of hebben toch degenen gelijk die eerst de complexiteit onderkend willen zien en dùs elke discussie over elke deelvraag zullen bekritiseren als simplisme dat slechts tot nog meer ellende zal leiden?


Getagd , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op Is het migratievraagstuk complex of juist simpel?

 1. jankrosenbrink zeggen:
  het is nog veel simpeler, de grensbewaking is ingesteld door een koningshuis, dat als een stelletje struikrovers aan het elke passant een belasting voor het overschrijden van die grens. Logisch dat het koningshuis zelf geen belasting wil betalen, het zou een ontkenning zijn van haar eeuwenoude functie, namelijk belasting heffen. Ook ons koningshuis is daarom de eerste om de grensbewaking opnieuw in te stellen.
 2. janstemerdink zeggen:
  De snelste en zekerste manier om de EU-grenzen dicht te krijgen is als land de kont tegen de krib te gooien: de Nederlandse grenzen dicht doen, duidelijk maken dat het met deze aantallen immigranten voor Nederland beter is om uit de EU te stappen en dan alvast de eerste stappen in die richting zetten.
  Dus het is toch complex 🙂
 3. 4sjun zeggen:
  Eigen grenzen heb je zelf in de hand. In Europa is Nederland slechts goed als wingewest. In ruil daarvoor mogen enkele politici wel eens wat zeggen en stroomt er zo nu en dan eentje richting Brussel door. Die dient daar geen Nederlandse maar vooral eigen belangen en dat mag de Nederlandse belastingbetaler dan wat kosten.
  .
  Aangezien er de laatste twintig jaar te weinig goeds voor Nederland uit Europa voortkomt en Brusselse politici al helemaal niet op het vestje te spugen zijn wordt het tijd om bondjes aan te gaan met Duitse betaalstaten, Luxemburg, Denemarken en Groot Britannië in plaats van te investeren in Europa en Brussel hier beleid te laten bepalen. Zo kun je voorkomen dat Nederlandse belangen ondergesneeuwd blijven terwijl cumulerende rekeningen deze kant op komen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *