Hoe krijgen we de Islam alhier op zijn retour?

Peter van Lenth
Volg me

De nieuwe Duitse politieke partij AfD (Alternative für Deutschland) stemt op 30 april over een verkiezingsprogramma van 80 pagina’s. Het schijnt een gedegen werkje te zijn dat ook een visie op de toekomstige Duitse mens bevat. In toekomstig Duitsland zien de 28 opstellers van het program geen serieuze plek weggelegd voor moslims. Lees Joost Niemöller voor meer info over dat program. Hier focus ik me op de vraag hoe een toekomstig Duitsland, België, Frankrijk, Nederland, Italië, Servië, zeg maar Europa, kan bereiken dat de Islam er weer op zijn retour is zonder enige toevlucht tot middelen die veel mensen binnen een enkele tel doen zeggen dat “we dat eerder hebben meegemaakt en dat nooit meer zullen toestaan”, waarbij ze dan overduidelijk refereren aan het nazi-tijdperk.

Op zijn retour is een andere term voor afname en – laten we er niet omheen draaien – voor minder. Maar het is ook een term waarmee je aangeeft dat je geleidelijkheid op het oog hebt. Geleidelijkheid kan prima zonder dat er sprake is van enige dwang. Ook zegt het nog niets over de mate van afname en de snelheid waarmee dat gebeurt. Er kan zelfs sprake zijn van gelijkblijven waar andere stromingen juist toenemen, zodat de percentuele verhouding verandert. Kritiek op zo’n demografische ontwikkeling kan zich bij een verloop zonder dat van dwang sprake was evengoed nog op andere middelen richten. Middelen zullen worden bekritiseerd door hen die ze ervaren als manipulatie, of als intimidatie, of als discriminitoir. Ik voorspel dat er sterke politieke stromingen zullen opkomen die de Islam een halt zullen willen toeroepen en zelfs zullen willen tegengaan en dat sommige kranten zodoende nog tientallen jaren vol zullen staan van commentaren over ‘manipulatie, intimidatie en discriminatie’. Zo goed als zeker zullen het degenen zijn die vanouds denken te moeten opkomen voor de onderdrukten op aarde: de socialisten, of ze nou gelovig zijn of juist niet. Deze beginnen weliswaar langzaamaan te beseffen dat het geen pas heeft om op te komen voor gelovigen die hun kwaadaardig gedrag gronden op hun geloof, maar het zit er gewoon niet in dat deze socialisten, naar eigen zeggen, ‘alle moslims over één kam gaan scheren’. Zij zullen het blijven opnemen voor die moslims die géén sharia hoeven en fel tegen terrorisme zijn. En zij zullen allen die ‘moslims wèl over één kam scheren’ blijven zien als slechte mensen. Het idee dat je giftige slangen misschien maar het beste kan weren door àlle slangen te weren, is aan hen niet besteed. Dat vinden ze onrecht jegens de niet-giftige slangen. Terwijl dat idee in feite de natuur van de mens sterk kenmerkt; die van het dier trouwens ook. Momenteel zijn de herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen bijzonder dicht te benaderen, zelfs tot op tien meter. Binnenkort gaan jagers de te sterk toegenomen populatie uitdunnen. Ik voorspel dat al kort daarna de herten hun goede vertrouwen in de mens zullen opgeven en zover mogelijk van hen zullen willen blijven. Zij hebben er immers geen weet van dat het slechts die mannen met die geweren zijn waarvoor ze moeten uitkijken. Zij kunnen zich zo’n secuur onderscheid tussen mensen helemaal niet veroorloven. Die manier van omgaan met gevaar kenmerkte alle millennia ook de mens, ondanks zijn intelligentie. De afgelopen halve eeuw leek het erop dat we op dat punt boven de dierenwereld uitgestegen waren, maar dat is feitelijk een naïef mensbeeld gebleken. De mensen, zoals de socialisten van de PvdA, die het over één kam scheren benoemen als onbeschaafd hebben die les nog steeds niet begrepen en zullen het waarschijnlijk ook nooit gaan begrijpen.

Maar goed, het kan natuurlijk geen kwaad om na te denken over de middelen die het minste weerstand zullen opwekken. Laat ik eens een rijtje maatregelen voorstellen en kijken wat iedereen ervan vindt…

 • Geen bouw van nieuwe moskeeën meer toestaan.
 • Geen nieuwe islamitische onderwijsinstellingen meer toestaan.
 • Gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte verbieden.
 • Bedrijven en winkels mogen van personeel eisen dat hoofddoeken die alle haar verbergen worden thuisgelaten, op straffe van ontslag.
 • Geen vanwege geloofsovertuiging gescheiden onderwijs, zwemmen of sportbeoefening.
 • Bij eerwraak ook andere familieleden (vader, moeder, broers, zussen) kunnen bestraffen.
 • Verbieden van het vieren of verheerlijken van aanslagen die geïnspireerd zijn door de Islam. Daaronder ook het recht om kinderen definitief van school te sturen.
 • Indringend klassikaal of individueel bespreken (inclusief les over de Islam) van goedpraten van aanslagen die geïnspireerd zijn door de Islam. Inclusief het recht om te heropvoeden in aparte internaten.
 • Verplichte les over de ware aard van de Islam door niet-moslims of desnoods verlichte moslims. Het curriculum mag niet zomaar door de lesgever worden bepaald, maar moet door een commissie worden beoordeeld.
 • Werkgevers krijgen het recht (terug) om te bepalen dat zij personeel willen dat de normen en waarden aanhangt die zij voor hun onderneming van belang vinden. Als een werkgever de Islamitische normen en waarden afwijst, mag dat doorwerken in zijn aannamebeleid. Als de werkgever meent dat Marokkanen (bij wijze van voorbeeld) conflicterende normen en waarden hanteren, mag dat doorwerken in het aannamebeleid.
 • De kinderbijslag wordt hervormd tot een stelsel waarbij twee kinderen een volledige bijslag betekenen, een derde al wat minder bijslag betekent en voor een vierde geen bijslag meer geldt. Bij nog meer kinderen kan er zelfs een negatief effect op de hoogte van de bijslag ontstaan. Idem geldt ook voor andere subsidievormen die gerelateerd zijn aan het aantal kinderen.
 • Vluchtelingen krijgen géén permanente verblijfsstatus en ook géén staatsburgerrechten, tenzij ze hier kwamen op uitnodiging. Uitnodiging kan slechts na raadpleging van de bevolking in de directe omgeving van de vestiging van de vluchteling.
 • Gezinshereniging voor vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsstatus is alleen beperkt mogelijk. Met name moet voorkomen worden dat de kinderen bij terugkeer naar het land van origine aanpassingsproblemen ontwikkelen.
 • Er wordt géén taalles gesubsidieerd aan tijdelijk hier verblijvende vluchtelingen.
 • Er wordt slechts rudimentaire woonruimte aangeboden aan tijdelijk hier verblijvende vluchtelingen. Bovendien zal die zijn in kampen die ruim zijn, maar niet vrijelijk te verlaten zijn. Niet vrijelijk wil zeggen dat er een visumachtige aanvraag moet gelden om tijdelijk naar buiten het kamp te kunnen gaan.
 • Tijdelijk hier verblijvende vluchtelingen zullen niet mogen solliciteren, anders dan op tijdelijke banen die hen worden aangeboden door het centraal gezag.
 • Schotelantennes mogen slechts geschikt zijn voor ontvangst van Europese satellieten.
 • Op internet worden fundamentele Islamitische sites, buiten- en binnenlands, verboden.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het zal duidelijk zijn dat het maatregelen zijn waar een fundamenteel moslim bij denkt “daar moet ik niet wezen”. Andere moslims zullen er niet vrolijk van worden, maar ze zullen beseffen dat ze aan de nodige negatieve gevolgen iets kunnen doen, met name door hun geloof minder strikt na te leven of het zelfs af te zweren. Het netto effect zou een geleidelijke afname van het aantal moslims – met name fundamentele – in den lande moeten betekenen. Wordt het toch weer lekker ouderwets wat we gewend waren en kunnen we het geleidelijk aan weer meer gaan hebben over die typisch Hollandse kneuterigheid (bekrompen, mopperen, kleinburgerlijk, benepen, maar ook: gezellig).

Getagd , , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op Hoe krijgen we de Islam alhier op zijn retour?

 1. sinterklaas zeggen:
  Vergeet het maar, getalsmatig.
  Al was het alleen maar door hoeveel kinderen er komen.
  Qua invloed ligt het anders, ik voorzie een tweedeling in de maatschappij, die heel lang zal duren.
  VS blacks zijn (ook ?) nog steeds tweede rangs burgers.
  Ander aspect is IQ.
  Volgens een spoorweg test psycholoog is bij allochtonen gemiddeld de IQ 15 punten lager.
  Weliswaar is IQ deels cultureel bepaald ik geloof er niet in dat groepen mensen dommer of slimmer zijn dan andere, maar ook al is IQ deels cultureel bepaald, dan betekent dat nog wel dat mensen met een lagere IQ minder goed in onze maatschappij passen.
  Ik volgde de opbouw van het Passion spektakel, een organisatie waar ik m’n petje voor afneem, maar ik zag daar precies één allochtoon werken, en dan ook nog in een dom baantje.
  Het valt me in Amersfoort op dat, wat ik voor Turken aanzie, vooral in kleine onderneminkjes werken, horeca, kappers, kleermakers.
  In tegenstelling tot Duitsland zie je bij ons vrijwel geen Turk in een intellectueel beroep.
 2. Bo zeggen:
  Het zijn niet de Kennemerduinen maar de Amsterdamse Waterleiding duinen die overbevolkt zijn met herten.
 3. janstemerdink zeggen:
  Dank je voor de grafiek. Als je jouw grafiek (aantal moslims) en mijn grafiek (aantal geweldsmisdrijven) over elkaar legt, dan zie je opmerkelijke overeenkomsten.
  Jouw grafiek op http://pvanlenth.files.wordpress.com/2016/03/032716_0130_hoekrijgenw1.gif .
  Mijn grafiek op http://janstemerdink.files.wordpress.com/2016/03/20130928-devolkskrant-vonk-p4-criminaliteit-geweld-large.jpg .
  Over elkaar gelegd op http://janstemerdink.files.wordpress.com/2016/03/criminaliteitmoslims.jpg .
  De stijging vanaf 1960, een iets snellere stijging vanaf 1970, ongeveer dezelfde kromming en dan bij 2000 zie je beide grafieken afvlakken. Vooral dat laatste vond ik opmerkelijk. Jouw grafiek houdt eerder op dan de mijne, waar jouw grafiek ophoudt vertoont de mijne een nieuwe explosieve stijging.
  Verder zie je dat in het midden van de op elkaar gelegde grafieken de criminaliteit een lagere curve volgt. Dat ligt eraan hoe je ze schaalt. Als je hem zo rond 1990 goed schaalt, dan ligt de curve van de criminaliteit rond 2000 juist hoger. Dus hoewel je in beide grafieken dezelfde trends ziet, is het verband niet lineair.
  Ik heb schattingen van de cijfers in een spreadsheet gezet en geprobeerd het verband te vinden. Dat was een hele toer zonder dat ik een statistisch pakket tot mijn beschikking had. Het verband is niet lineair, je ziet dat een extra quotum aan moslims samengaat met een onevenredig grote hoeveelheid criminaliteit. Dus iedere 10.000 extra moslims gaan samen met meer criminaliteit dan de 10.000 daarvoor. Je ziet, ik schrijf netjes zonder een oorzakelijk verband te noemen. Het verband is ook niet kwadratisch, dat zou te sterk zijn.
  m = aantal moslims / 1000
  g = aantal geweldsmisdrijven
  Je verwacht dan dat g recht evenredig is met m ^ x. (m tot de macht x)
  In Excel vind ik dat een machtsverheffing van 1,7 een redelijke schatting is. Recht evenredig betekent dat je een rechte lijn ziet als je op de x-as [m ^x] plaatst en op de y-as g. (Niet recht evenredig met m, maar recht evenredig met m ^x.) Dus er bestaat een functie: g = a * (m ^ x) + b.
  Na een hoop gepuzzel kom ik op:
  x = 1,7
  a = 0,9
  b = 16.000
  Conclusie: g = 0,9 * (m ^ 1,7) + 16.000.
  Neem het aantal moslims, deel dat door 1000 en verhef dat tot de macht 1,7. Vermenigvuldig dat met een factor 0,9. Bij het aantal dat je dan hebt gekregen tel je nog 16.000 op (zeg maar een achtergrondcriminaliteit van 16.000) en je hebt een schatting voor het aantal geweldsmisdrijven in een jaar. Schokkend dat uit deze grafieken zo’n sterk verband blijkt. Je snapt niet dat die sociologen daar niet op komen, ik heb het in één middagje uitgezocht.
  • pvanlenth zeggen:

   Dat plaatje komt uit een statistiekserie gevonden door in Google te zoeken op ’toename islam’ en dan te kiezen voor Afbeeldingen. Helaas, het plaatje komt nog wel opduiken, maar verwijst nu naar deze pagina. Da’s eigenlijk wel jammer, want ik had je willen laten zien wat de rest van die serie inhield. Er is in elk geval wèl onderzoek gedaan naar het verband tussen die toename en de toename van geweld. Wat wel opvalt is dat de verklaringen voor niet te ontkennen associatie door de nodige onderzoekers krampachtig gezocht worden bij andere factoren. Deels hebben ze natuurlijk gelijk. Maar ze schoten daarin zeker vroeger echt door.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *