Aan de schandpaal: 182 hoogleraren, filosofen en schrijvers

Peter van Lenth
Volg me

Er is een pamflet gepubliceerd in Trouw dat is opgesteld door ‘Denkeres des Vaderlands‘ (sic) Marli Huijer en ondertekend is door maar liefst 182 hoogleraren, filosofen, schrijvers en nog wat van dat soort. Het is een uitermate dom schrijfseltje en je vraagt je af wat die 182 ondertekenaars bezield heeft. Mochten ze echt achter de inhoud staan, dan zijn het sukkels eerste klas. Beschouw in dat geval de volgende lijst maar als een openbare schandpaal. Met name de hoogleraren en filosofen zijn een schande voor hun beroep. En dan te bedenken dat juist zij de toekomstige generatie academici opleiden, je houdt je hart vast. Moeten we dat wel toestaan????

Mocht je je afvragen waarop ik die harde uitspraken baseer, ga dan eens rondsnuffelen in de vele reacties van de Trouwlezers eronder. Dat zijn geen hoogleraren en filosofen, maar gewone mensen die het allemaal wèl scherp zien. O ja, toch ook nog even vermelden dat de Denkeres des Vaderlands het autoriteitsargument heeft ingezet op een wijze die gerust tot drogreden mag worden verklaard.

DE SCHANDPAAL

1.     Tineke Abma (VUmc) hoogleraar participatie en diversiteit
2.     Hans Alma (UvH) hoogleraar cultuurpsychologie en geestelijke begeleidingswetenschappen
3.     Joel Anderson (UU) uhd filosofie
4.     Jan Baars (UvH) hoogleraar interpretatieve gerontologie
5.     Christoph Baumgartner (UU) uhd ethiek
6.     Inez de Beaufort (ErasmusMC) hoogleraar gezondheidsethiek
7.     Karim Benammar, filosoof
8.     Roel Bentz van den Berg, schrijver
9.     Babs van den Bergh (UvA) hoofd academische zaken
10.   Maaike Bleeker (UU) hoogleraar Theaterwetenschap
11.   Sanne Bloemink, journalist en schrijver
12.   Theo Boer (TUK/PThU) bijzonder hoogleraar ethiek van de zorg
13.   Kees Boersma (VU) uhd disaster studies
14.   René ten Bos (RU) hoogleraar filosofie en organisatietheorie
15.   Lans Bovenberg (TiU) hoogleraar economie
16.   Jan Bransen (RU) hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen
17.   Rosemarie Buikema (UU) hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit
18.   Marjo Buitelaar (RUG) uhd hedendaagse islam
19.   Michael Burke (UCR/UU) hoogleraar retorica
20.   Antoine Buyse (UU) hoogleraar mensenrechten
21.   Bert van den Brink (UU) hoogleraar politieke en sociale filosofie
22.   Rosemarie Buikema (UU) hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit
23.   Robin Celikates (UvA) uhd politieke en sociale filosofie
24.   Rutger Claassen (UU) uhd politieke filosofie
25.   Paul Cobben (UvT) hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie
26.   Ben Crum (VU) hoogleraar politieke theorie
27.   Marc Davidson (UM) bijz. hoogleraar filosofie van duurzame ontwikkeling
28.   Lieven Decock (VU) hoogleraar logica en Filosofie van de cognitiewetenschappen
29.   Ad van Deemen (RU) hoogleraar beslistheorie
30.   Trudy Dehue (RUG) hoogleraar wetenschapsonderzoek
31.   Hans van Delden (UMC Utrecht) hoogleraar medische ethiek
32.   Jolle Demmers (UU) uhd conflict studies
33.   Govert Derix, filosoof/schrijver/adviseur
34.   Belle Derks (UU) hoogleraar sociale en organisatiepsychologie
35.   Adriaan van Dis, schrijver
36.   Joep Dohmen (UvH, HVO) em. hoogleraar wijsgerige en praktische ethiek; lector Bildung
37.   Wybo Dondorp (UM) uhd biomedische ethiek
38.   Jeroen Doomernik (UvA) ud migratiestudies
39.   Maarten Doorman, schrijver en filosoof
40.   Willem B. Drees (TiU) hoogleraar filosofie
41.   Jan Drost, schrijver/filosoof
42.   Wim Dubbink (TiU) hoogleraar ethiek van bedrijf en organisatie
43.   Joachim Duyndam (UvH) hoogleraar humanisme en filosofie
44.   Jan Willem Duyvendak (UvA), hoogleraar sociologie
45.   Marcus Düwell (UU) hoogleraar filosofie
46.   Fokko Jan Dijksterhuis (UT/VU) bijz. hoogleraar kennisgeschiedenis
47.   Anne Dijkstra (UT), ud science communication
48.   Han Entzinger (EUR) hoogleraar migratie- en integratiestudies
49.   Suzanne Ermers uitgeefdirecteur VBK Uitgevers
50.   Erno Eskens, directeur ISVW
51.   Maxim Februari, ethicus/schrijver
52.   Martha Frederiks (UU) hoogleraar studie van het wereldchristendom
53.   Oene van Geel, violist/componist
54.   Rob van Gerwen (UU) ud filosofie
55.   Halleh Ghorashi  (VU) hoogleraar diversiteit en integratie
56.   Marlies Glasius (UvA) hoogleraar internationale betrekkingen
57.   Marieke de Goede (UvA), hoogleraar politicologie, lid Commissie Vrede&Veiligheid van de AIV
58.   Saskia van Goelst Meijer (UvH) UD geestelijke begeleiding
59.   Wouter Goris (VU) hoogleraar antieke, patristische en middeleeuwse Filosofie
60.   Beatrice de Graaf (UU) hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen
61.   Gjalt de Graaf (VU), hoogleraar integriteit
62.   Bart Gremmen (WUR) hoogleraar ethiek in levenswetenschappen
63.   Maria Grever (EUR) hoogleraar geschiedenis
64.   Bas Haring (UL) bijz. hoogleraar publiek begrip van wetenschap en filosoof
65.   Michel ter Hark (VU) hoogleraar taalfilosofie
66.   Anja van Heelsum (UvA) ud politicologie
67.   Martin van Hees (VU) hoogleraar ethiek
68.   Anton Hemerijck (VU), hoogleraar institutionele beleidsanalyse
69.   Joke Hermsen, filosoof en schrijver
70.   Cris van der Hoek (HvA) docent filosofie
71.   Leon Heuts, hoofdredacteur Filosofie Magazine
72.   Odile Heynders (TiU) hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap
73.   Frank Hindriks (RUG) hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie
74.   Ernst Hirsch Ballin (TiU/UvA), hoogleraar constitutioneel recht
75.   Rainer Hofmann, Artistic Director SPRING Performing Arts Festival Utrecht
76.   Marijke Hoogenboom, lector Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
77.   Klasien Horstman(UM) hoogleraar filosofie van de publieke gezondheidszorg
78.   Marc-Marie Huijbregts, acteur
79.   Marli Huijer (EUR/HHs) bijz. hoogleraar filosofie en lector filosofie
80.   Ivana Ivkovic, promovenda filosofie
81.   Guus Janssen componist
82.   Oek de Jong, schrijver
83.   Arjan Kappers, musicus
84.   Laura Karreman (UGent) promovenda theaterwetenschappen
85.   Machiel Karskens (RU) em. hoogleraar sociale filosofie
86.   Laurens ten Kate (UvH), bijz. hoogleraar filosofie en religiewetenschap
87.   Bert Keizer, arts/schrijver
88.   Jos Kessels, organisatiefilosoof
89.   Pauline Kleingeld (RUG) hoogleraar ethiek en haar geschiedenis
90.   Jeroen de Kloet (UvA) hoogleraar globalisering
91.   Frans-Willem Korsten (EUR/UL) hoogleraar literatuur en samenleving
92.   Michiel Korthals (WUR) em. hoogleraar filosofie
93.   Gregg Lambert (Syracuse University, New York), hoogleraar Humanities
94.   Christian Lange (UU) hoogleraar Islamologie en Arabistiek
95.   Gerty Lensvelt-Mulders (UvH) rector magnificus
96.   Koen Leurs (UU) ud gender & postcolonial studies
97.   Hans Lindahl (TiU) hoogleraar rechtsfilosofie
98.   Jannah Loontjens, schrijver / filosoof
99.   Marc Loth (TiU) hoogleraar privaatrecht
100. Geert Lovink (HvA), lector netwerkcultuur
101. Alexander Maas (UvH) hoogleraar humanisering en verandering van zorg
102.  Frank Meester filosoof/publicist
103.  Anthonie Meijers (TUE), hoogleraar filosofie
104.  Susana Menendez, bestuurder Haagse Hogeschool
105.  Thomas Mertens (RU) hoogleraar rechtsfilosofie
106.  Ruud Meij (UvH) filosoof, adviseur publieke integriteit
107.  Birgit Meyer (UU) hoogleraar religiewetenschap
108.  Antoine Mooij (UU) em. hoogleraar forensische psychiatrie
109.  Jos de Mul (EUR) hoogleraar wijsgerige antropologie
110.  Eggo Müller (UU) hoogleraar media en communicatie
111.  Reinier Munk (VU)  hoogleraar geschiedenis van de   moderne wijsbegeerte
112.  Bert Musschenga (VU), em. hoogleraar filosofische ethiek
113.  Paul Nieuwenburg (UL) hoogleraar politieke theorieën
114.  Barbara Oomen (UU) hoogleraar sociologie van de mensenrechten
115.  Huub Oosterhuis, dichter en theoloog
116.  Jim van Os (Maastricht UMC) hoogleraar psychiatrie
117.  Martijn Padding, componist
118.  Polly Pallister-Wilkins (UvA) ud politieke wetenschap
119.  Connie Palmen, filosoof/schrijver
120.  Roland Pierik (UvA) uhd rechtsfilosofie
121.  Froukje Pitstra (UvH) ud historisch onderzoek en geschiedenis van ouder worden
122.  Jeannette Pols  (AMC/UvA)  hoogleraar empirische ethiek
123.  Andrea Poma (Universiteit van Turijn) hoogleraar praktische filosofie
124.  Sandra Ponzanesi (UU) hoogleraar gender en postkoloniale studies
125.  Baukje Prins (HHs), lector burgerschap en diversiteit
126.  Henk de Regt (VU) bijz. hoogleraar wetenschapsfilosofie
127.  Eduard van Regteren Altena, cellist
128.  Mirjam van Reisen (UL/TiU),hoogleraar computing for
society/internationale betrekkeingen
129.  Ann Rigney (UU) hoogleraar algemene literatuurwetenschap
130.  Ingrid Robeyns (UU) hoogleraar ethiek
131.  Sabine Roeser (TUD) hoogleraar ethiek
132.  Beate Roessler (UvA) hoogleraar ethiek
133.  Jan-Willem Romeijn (RUG) hoogleraar wetenschapsfilosofie
134.  Daan Roovers, filosoof
135.  Simone van Saarloos, filosoof/publicist
136.  Sawitri Saharso, (UvH/VU) hoogleraar burgerschap en morele diversiteit
137.  Eric Schliesser (UvA) hoogleraar politieke theorie
138.       Lydia Schouten, beeldend kunstenaar
139.       Maureen Sie (UL/EUR) bijz. hoogleraar filosofie
140.       Coen Simon, schrijver/ filosoof
141.       Marc Slors (RU) hoogleraar cognitiefilosofie
142.       Arend Soeteman (VU) em. hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie
143.       Ed Spanjaard, dirigent en pianist
144.       Martin Stokhof (UvA) hoogleraar taalfilosofie
145.       Ernestine Stoop, harpiste
146.       Helen Stout (EUR), hoogleraar-directeur van het ESL Centre for Law, Art & Innovation
147.       Karien Stronks (AMC) hoogleraar sociale geneeskunde
148.       Fernando Suárez Müller (UvH) ud ethiek en duurzaamheid
149.       Caroline Suransky (UvH) ud globalisering – en dialoogstudies
150.       Tsjalling Swierstra (UM) hoogleraar filosofie
151.       Paul van Tongeren (RU) hoogleraar ethiek
152.       Willem Trommel (VU) hoogleraar beleid en bestuur
153.       Iris van der Tuin (UU) uhd Liberal Arts and Sciences
154.       Suzanne van de Vathorst (AMC ) bijz. hoogleraar medische ethiek
155.       Frank Veltman (UvA), em. hoogleraar logica
156.       Wouter Veraart (VU), hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie
157.       Peter-Paul Verbeek (UT) hoogleraar filosofie
158.       Paul Verhaeghe (UGent) hoogleraar psychoanalyse en klinische psychologie
159.       Marian Verkerk (RUG), hoogleraar zorgethiek
160.       Hans Vermeulen (UvA) em. hoogleraar integratie en culturele diversiteit
161.       Heikelien Verrijn Stuart, rechtsfilosoof, lid Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
162.       Marcel Verweij (WUR) hoogleraar filosofie
163.       Barbara Vis (VU) hoogleraar politieke besluitvorming
164.       Frank van Vree (UvA) hoogleraar mediastudies
165.       Jack Vromen (EUR) hoogleraar filosofie
166.       Berteke Waaldijk (UU) hoogleraar taal- en cultuurstudies
167.       Wolfgang Wagner (VU) hoogleraar internationale veiligheid
168.       Guido Walraven (Hogeschool Inholland) lector dynamiek van de stad
169.       Gloria Wekker (UU) em. hoogleraar gender studies
170.       Ruud Welten (EUR) bijz. hoogleraar filosofie
171.       Wouter Werner (VU) hoogleraar volkenrecht
172.       Guido de Wert (UM) hoogleraar biomedische ethiek
173.       Pauline Westerman (RUG) hoogleraar rechtsfilosofie
174.       Guy Widdershoven (VUmc) hoogleraar medische filosofie en ethiek
175.       Dick Willems (AMC/UvA) hoogleraar medische ethiek
176.       Marcel Wissenburg (RU) hoogleraar politieke theorie
177.       Rafael Wittek (RUG) hoogleraar sociologie
178.       Sally Wyatt (UM) bijz. hoogleraar, digitale culturen in ontwikkeling
179.       Paul Ziche (UU) hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie
180.       Liesbet van Zoonen (EUR) hoogleraar populaire cultuur
181.       Job Cohen, PvdA-prominent, voorzitter van UAF, stichting voor vluchteling-studenten
182.       Myrthe Hilkens, voormalig PvdA-Kamerlid
183. Bo

Getagd , , , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op Aan de schandpaal: 182 hoogleraren, filosofen en schrijvers

 1. jankrosenbrink zeggen:
  het probleem ligt denk ik bij de denkeres des vaderlands, je zou verwachten dat ze nadenkt inplaats van een handtekeningaktie te organiseren over de deelname van Nederland aan het volgende wk
 2. jelle v wal zeggen:
  Gisteravond op Duitse tv was een speelfilm deels gebaseerd op de werkelijkheid, in 2011 werden in een uitgebrande camper de lijken van twee Duitse jongemannen gevonden, die een tiental migranten hadden doodgeschoten. De vriendin van de twee leefde nog, werd gepakt en deed het verhaal. Het waren neo nazi’s. Het was uiteraard geen leuke film, maar ik ben nieuwsgierig, en keek tot het eind. Sindsdien spookt door mijn hoofd ‘hoe ontstaat zoiets ?’. Tot nog toe heb ik bedacht dat als je opgroeit in een land wat voortdurend wordt gehersenspoeld met WWII schuldgevoelens, dat je je dan geen burger kunt zijn met positieve gevoelens over je land. De neonazi’s zoals getoond stonden op de onderste sporten van de maatschappelijke ladder. Werkloosheid, werken bij bedrijven die failliet gaan. Als je dan ziet dat buitenlanders relatief in de watten worden gelegd, dan ontstaan misschien dergelijke gevoelens. De 182 zijn zo te zien goedbetaalde goed opgeleide mensen, die niet in het minst bedreigd worden door de horde migranten. Typische Gutmenschen, het Unwort van 2015.
 3. Bo zeggen:
  Ik ben het helemaal met dit pamflet eens. Ik wil ook op die lijst. Een gezonde manier van vrijdenken en niet van haatzaaien.
 4. janstemerdink zeggen:
  30-03-2016 18:36 diende ik op de Trouw-site onder dit bericht de volgende reactie in.

  “Als we over tien of twintig jaar hier op terug kijken, dan kijken we naar deze 182 hoogleraren, schrijvers, filosofen en kunstenaars zoals we nu naar NSB-ers kijken.
  Wel fijn dus dat we nu een lijst namen hebben.
  Ben jij ook bang voor Hitler? Lees dan
  http://janstemerdink.wordpress.com /2016/03/27/het-spook-van-adolf-hitler/”

  Dat was natuurlijk een doorzichtige poging om mijn eigen blog te promoten, maar normaalgesproken lukt dat. Deze keer niet, mijn reactie werd niet geplaatst. Waarom niet? Zou dat zijn omdat mijn reactie een link bevat, of omdat mijn reactie de woorden NSB-ers en Hitler bevat? Ik vermoed het laatste. Het zou me zelfs niet verbazen als ze een geautomatiseerd systeem hebben, dat reacties met Hitler eruit filtert. Misschien i.v.m. het Godwin-argument. (De wet van Godwin zegt dat als een online-discussie maar lang genoeg duurt, altijd een van de deelnemers een keer een vergelijking met de nazi’s of Hitler trekt.) Toch vind ik dat in dit geval ernstige censuur, omdat ik het echt meen. Over tien of twintig jaar zien we deze mensen echt zoals we nu NSB-ers zien. En ik vind dat belangrijk genoeg om te melden.
  Heb je gisteravond DWDD gezien? De naam Hanneke Groenteman kunnen we als 183-e naam toevoegen. Hanneke Groenteman als NSB-er, wie had dat gedacht? Ik wou dat ik daar aan tafel zat, dan zou ik haar zeggen: “Jij was toch Joods? Dan zou ik maar niet zoveel moslims binnenhalen.”

  • pvanlenth zeggen:

   WordPress, wanneer standaard geconfigureerd, zet een reactie in de queue van goed te keuren reacties als de verhouding tekst/hyperlink ongeveer 50/50 is. De reden is om spam te weren. Dus geen andere reden.

  • pvanlenth zeggen:

   Joden als Groenteman zitten in een spagaat. Enerzijds voelen ze jouw argument, anderzijds willen ze zelf niet geweerd worden en pleiten daarom voor ’tolerantie’ op dat punt.

  • pvanlenth zeggen:

   Je reactie bij Trouw had ik gelezen. Overigens lees ik reacties tegenwoordig zonder op de namen te letten.

  • janstemerdink zeggen:
   Zojuist nog eens gezocht, mijn reactie staat er niet tussen. Als jij mijn reactie wel gelezen hebt, dan moet dat betekenen dat die er later weer af is gehaald, dus dat iemand mijn reactie gemeld heeft als beledigend en/of ongepast. Dat zou typerend zijn voor de dubbele moraal van links: ze zeggen te willen dat mensen naar elkaar luisteren, maar ze bedoelen dat we naar hen moeten luisteren en niet omgekeerd.
   Overigens is de verhouding tekst/hyperlink zeker niet 50/50, de hoeveelheid tekst is beduidend groter dan de link. Wel kreeg ik eerst een foutmelding dat er een woord langer dan 50 letters in stond, vandaar de spatie.
   01-04-2016 18:55 heb ik het nog eens geprobeerd, nu zonder link en zonder het woord Hitler. Ook deze reactie is niet terug te vinden. (Ik heb gewacht tot reacties van een later tijdstip zichtbaar waren.) Mijn reactie was:
   “De angst zit niet bij Wilders, Le Pen of Petry; de angst zit bij deze 182 mensen. Zij zijn bang voor een herhaling van de geschiedenis van de jaren dertig en W.O. II.
   Maar het is juist omgekeerd! Over tien of twintig jaar kijken we tegen deze 182 mensen aan zoals we nu tegen NSB-ers aankijken.”
   • pvanlenth zeggen:

    Frappant inderdaad, je reactie stond er bij, maar nu niet meer! Ik zou Trouw er toch eens op aanspreken. Moderatie prima, maar dan moet wel duidelijk zijn waarom je reactie was verwijderd.

    Zonet heb ik gekeken of er bij mij iets staat te wachten op mij goedkeuring. Er staat echter niets. Ik vermoed daarom dat er iets anders is foutgegaan, geen idee wat. In de queue van reacties staat wel op 01-04-2016 18:55 eentje, maar die is van mezelf.

 5. janstemerdink zeggen:
  De treffende reactie mijn een collega van mij wil ik jullie ook niet onthouden.
  “Al die intellectuelen doen alsof zij de wijsheid in pacht hebben.
  Hooggeschoold zijn wil beslist niet zeggen dat denken in logica vanzelfsprekend is, integendeel zelfs.
  Ik zou zeggen dames en heren intellectuelen: Verkoop jullie villa’s en ga in een achterstandswijk wonen, gezellig tussen de allochtonen. Kijken hoe jullie dat bevalt!
  Wat jullie mee zullen maken is uitsluiting in je eigen wijk als Nederlander zijnde.
  Ja jullie lezen het goed, de fantastische allochtonen waar jullie zo’n voorstander van zijn sluiten de Nederlander merendeels gewoonweg buiten… ze moeten ons Nederlanders niet. Ze klitten samen en praten alleen maar in hun eigen taaltje, hoe bedoel je racisme… Zij beschuldigen ons van racisme, nou… ik kan jullie vertellen, het zijn zelf de grootste racisten die er bestaan.
  Het is tijd om wakker te worden ‘hoge’ dames en heren, weg van die roze wolk.
  Het merendeel is hier ECHT alleen maar gekomen voor de sociale voorzieningen. Neem het maar gerust van mij aan, want hier spreekt een ervaringsdeskundige.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *