Mijn linkse vrienden

In Spanje is een voedselbank die het eigen volk eerst voorziet van voedsel, onder het motto “dat immigranten een instrument zijn van het kapitalisme, zodat er goedkope arbeidskrachten voorhanden zijn” zo is te lezen in De Volkskrant van 21 juni. Dat heet  dan opeens ‘patriottisch links‘. Biedt dat nou een… Continue reading