Uit het archief: De ATPF, de atheïstische politieke federatie

In dit lange artikel zijn vier artikelen, die voor het eerst  in 2007 en 2008 gepubliceerd werden, samengetrokken. De artikelen kunnen opeenvolgend, maar eventueel ook apart gelezen worden. Een en ander begon met de vraag of een atheïstische politieke partij haalbaar en wenselijk is en mondde uiteindelijk uit in een… Continue reading

Een atheïstische politieke partij – 4) Over het draagvlak onder intellectuelen

Herman Philipse, Jaap van Heerden, Dick Swaab, Vincent Icke, Rudy Kousbroek, Peter Schat, Ronald Plasterk, Hafid Bouazza, Matthijs van Boxsel, Max Pam en Hans Crombag, al deze minder of meer bekende Nederlanders zijn geïnterviewd door Harm Visser voor zijn boek ‘Leven zonder God’ omdat zij zelfverklaard atheïst zijn. De lijst… Continue reading

Een atheïstische politieke partij – 3) Over de partijstructuur

Eerder heb ik een pleidooi gehouden voor de oprichting van een atheïstische politieke partij, laten we hem voorlopig de A.P.P. noemen. Ik schreef eerst over de haalbaarheid en wenselijkheid en daarna over de ideologie ervan. Wenselijk achtte ik zo’n partij als tegenwicht voor partijen die godsgeloof in hun beginselprogramma hebben… Continue reading

Een atheïstische politieke partij – 1) Over de haalbaarheid en wenselijkheid

Politieke partijen zijn gestoeld op ideologieën. In het Nederlandse politiek bestel is er geen enkele partij die het atheïsme expliciet in zijn beginselverklaring heeft staan. Er zijn weliswaar genoeg politieke partijen die daarin verklaren dat godsdienst geen onderdeel van de beginselen uitmaakt. En als het er niet expliciet in staat,… Continue reading