Een atheïstische politieke partij – 2) Over de ideologie daarvan

Peter van Lenth
Volg me

Vorige week kreeg ik de volgende mail. Het was niet de eerste in zijn soort.

Hi, Peter.
Ik heb wel zin om lid te worden van jouw atheïstische partij. Ik denk al aardig gevorderd te zijn met de ideologische basis daarvoor. Mail of bel me eens daarover, als je wilt.
Met atheïstische Grtn.
Fred

Vandaag heb ik gereageerd. De problematiek die ik daarin aansnijd rechtvaardigt echter een publieke bespreking. Lees mee en denk mee.

Beste Fred,

Dank voor je reactie op mijn blog ‘Een atheïstische politieke partij – Over de haalbaarheid en wenselijkheid’. Punt is dat mijn persoonlijke gesteldheid mij ongeschikt maakt om een A.P.P. aan te jagen. Ik ben weliswaar nog niet echt oud (53), maar de therapiegevolgen van een hopelijk succesvol bestreden ziekte zitten me daarbij in de weg. Bovendien denk ik dat zo’n partij het meest gebaat is bij de support van een paar krachtige, en bekende, persoonlijkheden. Namen heb ik wel voor ogen, maar of dat dezelfden zijn als jij zou noemen, betwijfel ik nog even.

En dan is er nog het probleem van de verdere ideologie. Dat probleem werd mij duidelijk door de reactie van HarmJan (zie http://www.volkskrantblog.nl/bericht/101003):

Het is je goed recht een partij op te richten. Ik kan me alleen niet goed voorstellen waar een atheistische partij voor staat. Met het ontkennen van het bestaan van een God heb je namelijk nog geen mensbeeld of wereldbeeld. Ik kan me voorstellen dat de ene atheist ook socialist is, terwijl de andere atheist liberaal is.

Waarop ik reageerde:

Daar raak je me wel op een kwetsbaar punt. Inderdaad verweer ik me altijd tegen de snerende suggestie van gelovigen die zich door mij aangevallen voelen en dan roepen dat atheïsme ook een geloof is met de opmerking dat atheïsme geen geloof is en ook geen overtuiging, ideologie, mensbeeld of wereldbeeld. Het is slechts een aanduiding die duidelijk maakt dat iemand ergens NIET in gelooft. Het zegt dus niets of niet veel over wat iemand wèl vindt.
Potjandorie, daar raak je me diep in mijn idee dat een A.P.P. nodig is. Hier moet ik nog eens diep over nadenken.

Het eerst op te lossen probleem is wellicht dat een binding van mensen meer vereist dan een afkeer van, in dit geval, godsgeloof. Jij en ik zouden in zo’n partij kunnen zitten, maar we zouden het mogelijk al oneens zijn over zoiets/zoiemand als Wilders. Niet omdat ik pro-Wilders ben, maar ik ben niet anti-Wilders zoals jij jezelf afspiegelt in je zelfintroductie. Ik noem het maar als voorbeeld. Ik bedoel er ook niet mee dat een APP slechts socialistisch, of slechts liberaal, of slechts weetikveel, zou moeten of kunnen zijn. Ik bedoel dat het nog nadere overdenking behoeft.

Als we kijken naar de religieuze partijen, dan zien we ook daar tussen deze partijen verschillen die teruggrijpen op ideologieën als socialisme en (een of andere variant van) liberalisme. Er is niet één C.P.P., maar er zijn varianten. Mogelijk zou een eerste Atheïstische P.P. toch al vanaf het begin moeten worden gestoeld op een ideologie. Maar welke? Daarover zouden de potentiële oprichters toch eerst moeten nadenken.

Alle mensen die niet geloven in communisme worden met elkaar verbonden door dat niet geloven. Maar wie heeft er ooit gehoord van de Niet-Communistische Partij? Er is blijkbaar meer nodig om mensen te binden.

Wie denkt mee?

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *