De brieven van Mark en Sybrand ontleed

Peter van Lenth
Volg me

Informateur Tjeenk Willink daagde Mark Rutte en Sybrand Buma uit op papier te zetten waarom ze eigenlijk niet met Geert Wilders willen onderhandelen. Tjeenk nam de brieven met hun “blokkade” voor kennisgeving aan, dus zonder er verder tegenin te gaan. Ik vermoed daarom dat hij daarmee een tactische zet deed richting onderhandelingen waarbij de PvdA aanschuift. Maar goed, laten wij de brieven niet voor kennisgeving aannemen en ze wèl verder ontleden.

Mark’s brief

Het eerste wat mij opvalt aan de brief van Mark is dat hij slechts Geert de maat neemt. Dit is een belangrijke observatie, want de PVV is meer dan alleen Geert. Het zou Mark ook moeten gaan om de andere PVV-kamerleden en om de meer dan anderhalf miljoen PVV-stemmers. Zijn, naar mijn idee nogal persoonlijke, bezwaren tegen Geert worden nu ook die kamerleden en stemmers aangerekend. Dan ben je niet bezig met doen wat het beste is voor het land. Zelfs doe je dan niet wat het beste is voor je partij. Dan ben je vooral met je eigen ego bezig.

Of zou het werkelijk zo zijn dat alle andere VVD-leden en -stemmers zijn sentiment over Geert delen en daar dezelfde consequentie van een totale blokkade aan verbinden? Ik schat in van niet. Zulks zou weleens bij nieuwe verkiezingen een rol van betekenis kunnen gaan spelen, al voorspel ik dat een ruime meerderheid van de recente VVD-stemmers dat verschil van inzicht toch niet zal laten meespelen bij de keuze.

Dan nu inhoudelijk. Mark vindt dat Geert de afgelopen jaren is “verhard in het afwijzen van de liberale kernwaarden van ons land“. Hebben wij Nederlanders liberale kernwaarden? We hebben een liberale politieke partij en verder hebben wij kernwaarden, maar hebben wij liberale kernwaarden? En eist Mark dan ook van partijen als de SP dat die liberale waarden onderschrijven alvorens ermee te willen onderhandelen? Ik denk dat Mark net even te ver gaat door zich als liberaal bepaalde kernwaarden toe te eigenen. Maar goed, wat zijn die kernwaarden dan?

Geert zou “stelselmatig bepaalde bevolkingsgroepen hebben beschimpt en beledigd“. En hij zou hebben gepleit tegen de godsdienstvrijheid. Beide opmerkingen duiden erop dat Mark een slechte luisteraar is. Nooit heeft Geert gepleit voor afschaffing van de godsdienstvrijheid. Geert heeft wel verklaard dat de islam méér is dan alleen een godsdienst, namelijk ook een politieke ideologie. En die ideologie vindt hij gevaarlijk. Geert wil dat we het bestrijden van een gevaarlijke ideologie niet onmogelijk moeten maken door een beroep op de godsdienstvrijheid. Me dunkt dat dit een legitiem standpunt is en zelfs eentje die een waar liberaal zou moeten aanspreken.

Mark schrijft verder dat Geert “de Tweede Kamer bij herhaling een nepparlement” heeft genoemd. Ook had Geert het over “neprechters“. Daarmee zou Geert instituties ondermijnen en dat is voldoende reden om er niet mee te willen regeren. Ten eerste, Geert had het over een nepparlement en neprechters in specifieke gevallen. Zo vond hij dat de Tweede Kamer zich in een debat over de asielopvang neerbuigend betoonde. Kamerleden applaudisseerden toen Alexander (Pechtold) gemeenten bedankte die asielzoekers opnamen. Volgens Wilders ging dat applaus in tegen de wil van miljoenen Nederlanders en hij vond het daarom een nepparlement. Merkwaardig genoeg werd dat opgevat als een veroordeling van het hele parlementaire systeem en werd gemeend dat Wilders dus helemaal geen democraat was, maar eerder een potentiële dictator. Terwijl Wilders eigenlijk zei: Kom op, mede-politici, laten we hier nou eens onze taak op een professionele wijze vervullen. We zijn een parlement dat rekening hoort te houden met de stemverhoudingen, niet alleen in het parlement zelf, maar ook in het land, geen kinderspeeltuin waar we net doen alsof, en ook geen voor-wat-hoort-wat handjeklap markt, en ook geen de-meerderheid-kan-me-de-pot-op bedrijf. Ofwel, hij pleitte voor een serieuzere opvatting van de taak. Ik zie hier nog niet eens een spoortje van de ondermijning van de rechtsstaat. Idem moeten zijn woorden over de rechters die hem veroordeelden worden opgevat.

Dan schrijft Mark dat Geert “er blijk van geeft geen verantwoordelijkheid te willen nemen“. Dit is echt de grootst mogelijke onzin. De PVV biedt niet voor niets aan te willen onderhandelen. Dat is een duidelijk signaal verantwoordelijkheid te willen nemen. Ook is allang duidelijk dat Geert niet vanwege gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel in 2012 de onderhandelingen stopte.

Dan volgt nog de opmerking dat Geert de afgelopen jaren “niet milder, maar juist radicaler” is geworden. Laat ik nou vinden dat Geert juist steeds minder te betrappen is op ruwe woorden. Ook bij de verkiezingsdebatten was hij fatsoenlijk in zijn woorden. Wel is Geert duidelijker geworden in zijn standpunten. Dat kan je echter niet zomaar radicaler noemen. Geert is aan een aantal analyses steeds minder gaan twijfelen en daarmee ook aan een aantal conclusies. Een verdergaande radicalisering is niet te verwachten. De standpunten zijn juist al een aantal jaren stabiel. Je weet dus precies wat de PVV over met name de islam, integratie en immigratie vindt. Verder is de goede verstaander allang duidelijk dat ook Geert weet dat hij bij onderhandelingen niet tot de laatste snik zijn zin zal gaan krijgen. Ergo, dat hij wel degelijk in staat is tot polderen.

Sybrand’s woorden

Van Sybrand (Buma) heb ik de brief niet kunnen vinden. Het NRC schrijft:

Als ik nu de informateur was, dan zou ik Mark en Sybrand recht in het gezicht hebben gezegd dat hun argumenten onvoldoende hout snijden en dat ze alsnog moeten proberen te onderhandelen. Zouden ze dat hebben geweigerd, dan zou ik me hebben teruggetrokken. Maar goed, de informateur is Tjeenk en dat is een PvdA-mastodont.

Getagd , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *