Politiek incorrect: Zeggen dat je tégen het vluchtelingenverdrag bent

Peter van Lenth
Volg me
lesbos-1

Zie toch eens de zelfgenoegzame lach op haar gezicht. Een echt deugend mens. Van deugende mensen mag heel Afrika hierheen komen, oorlog of niet, want daar zijn alle mensen echt heel arm en onderdrukt.

De dag is alweer voorbij. Toch zo op de valreep nog even mijn mening over de Internationale Dag van de Vluchteling. Die is er elk jaar op 20 juni onder auspiciën van de VN.

Het verdrag bestaat nu 66 jaar, is een nadere uitwerking van artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat ‘een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten’ en er zijn 150 landen die hun handtekening eronder hebben gezet.

Vandaag was er bij DIDD onder leiding van Tijs van den Brink een debatje tussen twee reguliere politici. CDA Europarlementariër Jeroen Lenaers was dan degene die het verdrag achterhaald noemde, zo was aangekondigd, maar in het debat bleek daar niks van. Wel pleitte hij voor wat aanpassinkjes: “Het verdrag is getekend in een tijd dat mensen die vluchtten zo snel en zo dicht mogelijk bij het thuisland asiel gingen aanvragen. Nu maken vluchtelingen lange reizen en kiezen ze het land uit.” De PvdA had Tweede Kamerlid Attje Kuiken afgevaardigd. Zij vond een aanpassing onnodig: “Alles kan geregeld en gedaan worden binnen het vluchtelingenverdrag. Het biedt bovenal veiligheid en zorg ervoor dat mensen niet teruggestuurd worden. Bij een aanpassing van het verdrag sta je niet meer achter de menselijke aspecten.” Verder was er de toevallig al aanwezige Esther Voet. Die liet af en toe een noot vallen, maar durfde zich al evenmin duidelijk uit te spreken tégen het verdrag. Jammer dat ik er niet bij zat. Ik zou zeker een politiek incorrect standpunt in deze hebben ingenomen.

Politiek incorrect: Zeggen dat je ronduit tégen het verdrag bent. Mensen zullen daarna al niet eens meer naar je argumenten vragen. Het ertegen zijn is al voldoende om uitgestoten te worden. Maar goed, mijn lezers zijn natuurlijk wèl benieuwd naar de argumenten. Dus bij deze…

Het belangrijkste argument is dat er nooit een verklaring van de rechten van de mens had mogen komen waarvan de makers durfden te claimen dat deze UNIVERSEEL is. De toevoeging van dat woordje heeft aanvankelijk bijgedragen aan het succes van die verklaring. Het woord bleek het ei van Columbus, want het vormde eindelijk een alternatief voor ‘het woord van God’. Terwijl de paus en religieuze politici hun kiezers wisten te dwingen tot bepaald moreel gedrag, was er tot het universeel noemen van die verklaring niet een vergelijkbare autoriteit waarnaar ongelovigen luisterden. Echter, na meer dan een halve eeuw is nu gebleken dat het een miskleun van jewelste was. De makers bleken een eenzijdig, westers wereldbeeld te hebben opgetuigd waarvan zij dachten (of zeiden) dat de hele wereld zo over normen en waarden dacht. Het was dus een soort van selffullfilling prophecy. Maar het duidde op grenzeloze zelfoverschatting en idem onderschatting van de werkelijk enorme culturele en normatieve verschillen tussen groepen op de wereld. Zelfs het feit dat zoveel landen de UVRM ondertekenden is geen maatstaf van overeenstemming. Regeringsleiders en politici kozen voor ondertekening om politiek correct over te komen bij andere regeringsleiders en politici; ze wilden niet uit de toon vallen. Daarmee gingen ze menigmaal in tegen de mening van hun burgers. De mening die de meesten onder hen niet eens vroegen. En wanneer ze dat wel deden, dan was het volk over het algemeen compleet naïef over toekomstige ontwikkelingen en dacht het dat de verklaring gold voor situaties zoals die er in de jaren na WO2 waren, met name in westerse landen. Niemand voorzag destijds dat er ooit een tijd zou aanbreken dat massa’s mensen met boten, vliegtuigen en treinen reizen zouden aanvangen naar landen die ver voorbij de horizon van het eigen land lagen.

Een ander belangrijk argument is dat hulpverlenen aan anderen nooit een plicht had mogen worden. Het had een gunst moeten blijven. Daar komt bij dat het temeer een gunst had moeten blijven als het volkomen vreemde anderen betrof. Voor mij is de menselijke natuur hèt ijkpunt. Beschaving is het reguleren van onze menselijke driften en dat is in principe mooi, maar het verwordt tot een gedrocht als het te zeer tegen de menselijke natuur ingaat. Het is onze natuur om eerst en vooral te zorgen voor onze eigen familie, groep, stam en landgenoten. Het is onze natuur om pas hulp te verlenen als we eerst vertrouwen hebben gekregen in de hulpvragers. Het is onze natuur om pas hulp te verlenen als het gaat om mensen die we ook inhoudelijk zien zitten, om wie ze zijn, om wat ze vinden en om hoe ze doen. Dat alles is geen egoïsme in de lelijke betekenis van het woord, maar in de darwiniaanse betekenis dat de natuur van die attitude doordezemd is en zo ook de menselijke beschavingen. Mensen zijn erop gericht te laten voortbestaan wat ze goed voor de soort achten. Voor de natuurmens is niet ieder mens evenveel waard. Wie dat wel vindt, is geïndoctrineerd door jarenlange ‘beschavingspraat’ door moralisten van het verkeerde soort.

Er zijn meer bezwaren tegen het verdrag aan te dragen, waaronder praktische. Maar de hiervoor genoemde meer principiële bezwaren worden zelden genoemd. Vandaar dat ik de focus erop legde. Overigens is het nu de Dag van de Lange Mensen, van de Rail, van de Muziek en van het humanisme.

 

Getagd , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

2 reacties op Politiek incorrect: Zeggen dat je tégen het vluchtelingenverdrag bent

 1. AvdB zeggen:
  Natuurlijk zit het in de natuur van de mens om te vechten en leven voor de eerste levensbehoeften. Overleven. Dit doet de mens voor zichzelf en geliefden/lotgenoten/landgenoten, daar begint het allemaal mee. Maar wanneer deze behoeften bevredigd zijn, gaat de mens automatisch een treetje hoger. Het zit in de natuur van de mens om empathisch te zijn tegenover volkeren die nog niet goed gekend zijn maar wel in nood verkeren. Wanneer wij ons als mens al maar een klein beetje kunnen verplaatsen in de situatie van een ander, komt daar emotie bij kijken. Ook is het tegenwoordig gemakkelijker om empathie te voelen voor mensen die op duizenden kilometers van ons verwijderd zijn dankzij internet en tv. Daarnaast komen we in het dagelijks leven veel meer in aanraking met ‘de vluchteling’ dan 50 jaar geleden, waardoor de Nederlandse burger zich meer betrokken gaat voelen. Wanneer de basisbehoeften zijn bevredigd gaat de mens altijd weer op zoek naar een ander doel in het leven. Ook wel zingeving genoemd. Nederlanders hebben de luxe om verder te kijken dan wat zij als ‘goed en vertrouwd’ beschouwden. Er is ruimte om anderen te geven wat wij way back al hebben gewonnen en toegeëigend. Hoe mooi is dat…?
  • pvanlenth zeggen:

   ==Het zit in de natuur van de mens om empathisch te zijn tegenover volkeren die nog niet goed gekend zijn maar wel in nood verkeren.==

   Hoe kom je daarbij??? Ik geloof daar helemaal niets van. Wel is er een sterke drang bij media om ons zo te laten denken. Dat doen ze door in bijv. een documentaire te focussen op de overeenkomsten. En vervolgens trappen/trapten wij daar massaal in.
   Ook geloof ik helemaal niets van je notie dat wij de ruimte hebben om te geven wat wij way back al hebben gewonnen. Daarmee bedoel ik dat veel mensen dat misschien wel zo voelen, maar dat onze voorsprong veel minder ruim is dan gedacht.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *