Een definitie van alternatief nieuws

Peter van Lenth
Volg me

Twee artikelen geleden vroeg ik of een bepaald, daar weergegeven, artikel nepnieuws was. Eén artikel geleden gaf ik het antwoord: Nee. Het was gebaseerd op cijfers van het CBS. Maar was het dan misschien alternatief nieuws, zo vroeg ik. Het antwoord daarop is ingewikkelder.

Zoek op het internet naar een definitie van ‘alternatief nieuws’ en je vindt deze nergens. Wel vind je uitgelegd wat alternatieve media zijn en ook dat er een nieuw type feit is bijgekomen sinds Trump’s inauguratie: het alternatieve feit. Misschien had ik eerst moeten uitleggen wat ik hier versta onder alternatief nieuws.

Wat is alternatief nieuws

Alternatief nieuws is de weergave van het nieuws door alternatieve media. Media zijn alternatief als deze zich in hun manier van verslaggeving van het nieuws zeer bewust keren tegen de manier van mainstream media (MSM). Zij keren zich zeer bewust daartegen omdat zij menen dat de mainstream media de consumptie van het nieuws manipuleren en de waarheid desnoods geweld aandoen ten faveure van een politiek correcte opinie die de mainstream media grosso modo met elkaar delen.

Er kan over worden getwist of àlle mainstream media grosso modo politiek correct bezig zijn. Toch geldt dat anno 2017 wel (nog steeds) voor het merendeel daarvan, althans naar het oordeel van de oprichters van alternatieve media. Ook is niet gezegd dat mainstream media de waarheid telkens weer geweld aan doen. Integendeel zelfs; de redacties van de MSM zijn bevolkt met journalisten die oprecht aan waarheidsvinding doen. De stelling is dat de waarheid bij een aantal gevoelige onderwerpen desnoods enigszins wordt ‘gekneed’, veelal door niet elk relevant detail te noemen of door sommige details disproportioneel te benadrukken of juist te bagatelliseren. Beiden zijn vormen van het vertellen van de halve waarheid.

Daar staat tegenover dat niet alle alternatieve media erop uit zijn om de waarheid en niets dan de waarheid zo objectief en neutraal mogelijk te verspreiden. De redactie van een alternatief medium kan ervoor hebben gekozen al evenzeer de weergave van het nieuws te kleuren. Het is dus niet gezegd dat degenen die menen dat de MSM ons valselijk voorliegen bij de alternatieve media dùs niet worden voorgelogen. Zodoende kan ook alternatief nieuws manipulerend zijn en de waarheid geweld aan doen.

Hoe herken je alternatief nieuws

Door terug te gaan naar de bron van een nieuwsbericht en daar te achterhalen hoe de redactie denkt over de MSM kan men vaststellen of het om alternatief nieuws gaat. Voor sommigen zal daarmee de kous af zijn omdat zij slechts nieuws van gevestigde massa-media betrouwbaar achten. Degenen die hun geloof in de MSM hebben laten vallen zullen aanvullend onderzoek doen naar de aard van het medium. Er zijn namelijk zowel aan linker- als aan rechterzijde van het politiek spectrum velen die geen groot geloof in de MSM hebben. Er zijn zodoende linkse en rechtse alternatieve media. Er is dus ook links en rechts alternatief nieuws. Ook andere criteria bestaan. Zo zijn er, zowel aan linker- als aan rechterzijde, media die uitgaan van een complot en andere die complottheorieën juist belachelijk vinden. Kortom, er is voor elk wat wils. Tenslotte varieert ook de kwaliteit. Er zijn media die uiteindelijk uit een eenmans-redactie bestaan en andere die een professioneel team van ervaren journalisten in dienst hebben.

Het kan nooit kwaad te controleren waar het nieuws oorspronkelijk geproduceerd is, ook niet als het in de MSM staat.

En… was het nou alternatief nieuws?

De tekst die ik de afgelopen twee keer voorlegde is gebaseerd op een artikel van Elsevier. Wel is het een (eigen) bewerking ervan. Wie de moeite neemt de versie van Elsevier te lezen, zal beamen dat die koos voor neutrale termen en omschrijvingen, terwijl in mijn bewerking gekozen werd voor termen en omschrijvingen die de eigen mening van de ‘journalist’ duidelijk laten doorschemeren. Mijn versie zal je niet snel tegenkomen in de MSM, maar juist wel in de alternatieve media.

Maar let op, de feiten kloppen dus wèl. Het enige dat aanvullend gedaan werd was de eigen mening erdoorheen mengen. Is dat kwalijk? Dat hangt ervan af. Als de taal duidelijk haatdragend is en er wordt aangezet tot geweld, dan vinden we dat over het algemeen een kwalijke zaak. Maar als het een mening is die voor veel mensen zeer herkenbaar is, dan wordt er blijkbaar voldaan aan een behoefte door die mening ook in de openbare ruimte te delen.

Politiek correcte mensen zullen oprecht menen dat zulks levensgevaarlijk is. Zij vrezen de onderbuik van het volk en menen dat de media er alles aan moeten doen om die onderbuik te onderdrukken. Anderen zien dat heel anders en verwijten de MSM dat onderdrukken juist.

Ikzelf heb er geen enkele moeite mee om alternatief nieuws, waar dus een mening in verweven zit, te lezen. Zolang de feiten maar kloppen.

We moeten ‘alternatieve feiten’ nog bespreken. Morgen dan maar?

 

 

Getagd , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

Één reactie op Een definitie van alternatief nieuws

  1. Pingback: Wat we verstaan onder ‘alternatieve feiten’ | PvanLenth

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *