Zelfs labiele Amerikanen schijnen recht op wapenbezit te hebben

Peter van Lenth
Volg me
Peace symbol. Dove with pacifism sign isolated. International peace day emblem.

Europeanen

Europeanen vinden het werkelijk belachelijk dat Amerikanen een wapen mogen hebben. Omgekeerd, Amerikanen vinden het werkelijk belachelijk dat Europeanen géén wapen mogen hebben. Er is duidelijk sprake van twee bubbels. Je zou ook kunnen zeggen: van twee culturen. Dus, laten we hun en onze cultuur niet te gemakkelijk op één hoop gooien.

Waarom vinden beiden de ander zo belachelijk? Europeanen vinden het vooral een teken van onbeschaafdheid. Ze zijn er verder van overtuigd dat wapens, in handen van gewone burgers, alleen maar leiden tot geweld. Zij menen zodoende dat het leven in Europa een stuk minder gevaarlijk en angstaanjagend is dan in de VS.

Amerikanen vinden de Europeanen vooral supernaïef. Zij menen dat de Europeanen alle macht in handen van hun overheden hebben gelegd. Zij menen dat een Europeaan niet langer in staat is zichzelf te verdedigen.

Eagle-USA-Laptop-Car-Truck-Vinyl-Decal-Window-Sticker-PV440

Amerikanen

Nu is het van oudsher zo dat een wapen vooral als onontbeerlijk wordt beschouwd in rurale gebieden, waar mensen erg ver van elkaar verwijderd wonen. Dat besef was er van oudsher ook in Europa en het is wel zeker zo dat ook in Europa nog vele wapens in boerderijen heimelijk verborgen liggen. Hèt argument is dat in een dunbevolkt gebied bij bedreiging de politie echt te laat ter plekke zal zijn en een eigen wapen dus maar beter wel voorhanden kan zijn. Ook, of misschien wel juist, in de VS zijn veel dunbevolkte gebieden. Toch is het niet dit argument dat de Amerikanen onderscheidt van de Europeanen. Hèt argument van Amerikanen is dat zij het een mensenrecht vinden om hun vrijheid desnoods gewapenderhand te mogen beschermen. Ze baseren zich hiervoor op een wijziging van de grondwet uit 1791, het 2e amendement:

Aangezien een goed geregelde militie nodig is voor de veiligheid van een vrije staat, zal geen inbreuk worden gemaakt op het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen.

Je kunt je trouwens afvragen of Amerikanen die menen dat het hun recht is de eigen vrijheid desnoods gewapenderhand te beschermen dat amendement wel correct uitleggen. Immers, er wordt gerept over militia, over veiligheid en over een vrije staat. Je zou dus kunnen, of moeten, betogen dat het recht voorbehouden is aan militia die ze alleen mogen inzetten als de veiligheid van de vrije staat in het geding is. Ik stel me voor dat die wapens dan opgeslagen liggen in een loods waar alleen groepen burgers bij moeten kunnen en alleen voor het doel dat beschreven is. Een individu mag dan géén wapens bezitten, laat staan dragen.

Het zal vast zo zijn dat de nodige lobbyisten al vanaf het begin betoogden dat zo’n centrale opslagplaats teveel ruimte laat voor kwaadwillenden die het volk naar hùn hand willen zetten. En die lobbyisten zullen hebben betoogd dat het veruit het beste is als de bevolking die wapens thuis bij de hand heeft.

Mogelijk heeft de praktijk sinds 1791 hen inderdaad te vaak in het gelijk gesteld. En laten we wel zijn, een bevolking die het wapenmonopolie aan hun overheid toevertrouwt, is inderdaad nogal naïef. Want de overheid van dat moment kan dan misschien wel te vertrouwen zijn, maar geldt dat vanzelfsprekend ook voor alle nog komende overheden?

Wat te denken van Catalonië? De bevolking van deze streek dacht, in al zijn naïviteit, dat een simpel referendum voldoende zou zijn om onafhankelijk te kunnen worden; om ‘de vrije staat’ te kunnen garanderen. Maar hun kreet was feitelijk niets meer dan een gedwee verzoek, een verzoek om een gunst, aan de rest van Spanje om als zelfstandig land door te mogen gaan. En toen er een NEE terugkwam, waren ze verbijsterd. Ja, misschien zelfs wel boos, maar ook totaal machteloos. Immers, de Catalanen zijn Europeanen en hebben, net als de rest van Europa, géén militia die naar hun wapens kunnen grijpen om hún vrije staat af te kunnen dwingen!

In de VS is het ondenkbaar dat de (federale) overheid het eigen leger inzet tegen de eigen bevolking. Diezelfde bevolking zou dat namelijk nooit pikken en reken maar dat ze hun wapens ter hand zouden nemen.

Bepleit ik hier nou dat wij Europeanen, net als die Amerikanen, ook moeten zorgen voor eigen wapens? Pleit ik hier voor gewapende strijd? Zeker niet. Althans, ik pleit hier niet voor gewapende strijd om wat Spanje zijn Catalanen aandoet. Aangedaan onrecht moet beduidend omvangrijker zijn, wil ik gewapende strijd goedpraten. Maar het hele idee dat de Amerikanen vanwege hun ideeën over wapenbezit onbeschaafd zijn spreek ik tegen. En dat zij ons nogal naïef noemen, snap ik best.

Overigens steun ik elke slimme wet of zet die ervoor kan zorgen dat niet langer willekeurig welke Amerikaan een wapen bezit. Ook moeten de Amerikanen dat hele idee van een militia, met opgehokte arsenalen en slechts groepstoegang, nogmaals opnieuw met elkaar gaan bespreken. Trump lijkt een aardig idee te hebben gelanceerd: De politie moet gemachtigd zijn om labiele burgers hun wapen te ontnemen. Voor ons Europeanen klinkt dat zo logisch als wat, maar Amerikanen gaan dan meteen roeptoeteren dat er daarmee aan een mensenrecht wordt getoornd. Dat ze zo doorgeslagen zijn mag van mij best wel als onbeschaafd worden bestempeld.

 

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

Één reactie op Zelfs labiele Amerikanen schijnen recht op wapenbezit te hebben

  1. Pingback: Tip voor Trump: Laat het volk overstappen op slimme, gepersonaliseerde wapens | PvanLenth

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *