Tip voor Trump: Laat het volk overstappen op slimme, gepersonaliseerde wapens

Peter van Lenth
Volg me

Bushmaster-ACR-adNu Trump de stoute schoenen heeft aangetrokken door geen genoegen te nemen met èlk standpunt van de NRA, heb ik nog een tip voor hem: Verander de wet zodanig dat het Amerikaanse burgers veel moeilijker – zo niet onmogelijk – wordt gemaakt om nog langer het tot nu toe klassieke soort vuurwapen te bezitten. Sta toe dat het wèl zgn. slimme, gepersonaliseerde vuurwapens mag bezitten.

Overigens is dit idee niet zo origineel als ik in 2015 nog dacht. De Amerikanen hebben voor dit soort wapens een aparte term bedacht: smart guns. En omdat smart een wel erg breed begrip is, hebben ze het ook wel over personalized smart guns. Idem zou je kunnen spreken over locationized smart guns, die niet zozeer gekoppeld zijn aan een persoon, maar aan een gebied, bijvoorbeeld met behulp van GPS. Gaan we nog verder in dit woordenschema, dan kan men denken aan personalized and locationized smart guns. Verder kan er gewerkt worden aan wapens die tijdgebonden af te vuren zijn, aan wapens die vanaf een andere locatie aan- of uitgezet kunnen worden, aan wapens die op het moment van schieten hun locatie doorgeven aan de politie, enzovoort. De technologie voor dit alles is anno 2018 ruim voorhanden.

Overigens zou Trump niet de eerste president zijn die iets deed met slimme vuurwapens. Obama en Clinton gingen hem voor. Niet dat ze veel succes hadden; de NRA wist tot nu toe de smart guns tegen te houden. Zo was er een grote fabrikant die òòk (dus òòk) een smart gun wilde ontwikkelen. De NRA vroeg haar leden die fabrikant te boycotten. De CEO trad er zelfs voor af en de plannen voor de smart gun werden in de kast gelegd. Het argument van de NRA was destijds dat zo’n type wapen niet mocht gaan betekenen dat de reguliere wapens buiten de wet gesteld werden, want smart guns zouden op het moment suprême weleens kunnen weigeren waar een regulier wapen dat bewezen niet deed, maar vooral zagen zij het als de zoveelste poging het recht op het bezit van een wapen aan banden te leggen.

Dat Clinton en Obama faalden ligt in belangrijke mate aan de manier waarop in de VS politici in de politiek kunnen blijven. Ze hebben allen veel geld nodig om een verkiezingsstrijd te kunnen doorstaan en daarom hebben ze de hulp nodig van rijkelui. Die rijkelui zijn op hun beurt ook weer best chantabel, want ze hebben vaak een bedrijf. Als hun klanten (in dit geval door de NRA) worden opgeroepen het te boycotten, leidt dat eigenlijk altijd tot een publieke schuldverklaring. Maar liever proberen die rijke eigenaren zoiets vòòr te zijn. Politici kunnen het dus wel schudden als ze de NRA durven trotseren. Wat dat betreft is Trump eigenlijk een grote uitzondering. Hij is dusdanig rijk dat hij geen geld van andere rijkelui nodig heeft. Hij beseft dit en durft de NRA inderdaad te trotseren. Zo zie je maar hoe het speelveld kan zijn als niet zozeer een gedreven, maar relatief arme, idealist op de hoogste post zit, maar een multi-miljardair die het zich kan permitteren schijt te hebben aan andere rijkelui.

De rest van dit artikel ga ik iets dieper in op de problematiek, want wij Europeanen weten verdomd weinig over dit tot nu toe typisch Amerikaanse ‘burgerrecht’.

Smart guns lijken dè oplossing, op de lange duur, voor schietpartijen als bijvoorbeeld bij ‘The Florida School Shooting’. Maar er valt natuurlijk ook het nodige tegenin te brengen. Zo zijn er vast skeptici die stellen dat de technologie te kraken is, zodat er van dat slimme niets overblijft. Andere skeptici zullen erop wijzen dat technologie je ook zomaar opeens, en altijd precies wanneer het erop aankomt, in de steek kan laten. Stel je hebt een GPS-gebonden systeem, maar je zit nu toevallig in een tunnel, of het weerstype is dit uur net even te hevig voor een goede doorgifte van de satelliet-sgnalen, dan zit je opgescheept met een vuurwapen dat maar niet wil werken. En dat terwijl je wordt belaagd door een criminele bende met domme vuurwapens. Tsja, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Maar zulk skepticisme hoort de hier beoogde initiatieven niet al bij voorbaat af te blazen. Het zou een self-fullfilling prophecy inhouden van de skeptici die voorspellen dat het nooit iets kan worden.

Toch domineren dat soort skeptische geluiden de Amerikaanse media niet. Er is een heel ander tegenargument dat domineert. De Amerikanen zijn van mening dat het 2e amendement òòk inhoudt dat de overheid géén recht heeft op welke vorm van gun control dan ook. Bij gun control moet je denken aan registratie, verklaring goed gedrag, controle geestesgesteldheid van wapenbezitter en het soort vuurwapen. Dat de praktijk niet zo absoluut is, bewijst alleen al het feit dat het heel moeilijk is om een volautomatisch vuurwapen te bemachtigen. Maar veel verder moet de overheid niet durven gaan, zo vindt de NRA. (En zo kon het gebeuren dat de politie niet eens het recht heeft om een vuurwapen preventief (preventief!) af te pakken van een duidelijk labiele burger.) Punt is dat elke lobby voor een smart gun wordt beschouwd als een poging tot gun control. En ik denk dat het inderdaad een poging tot gun control is, dus dat hebben ze dan goed gezien. Maar zelfs is er protest tegen de verkoop van smart guns nààst reguliere, klassieke wapens. Waarom is dat dan?

Er is één staat (New Jersey) waar in 2002 een wet werd aangenomen die stelde dat zodra er ergens in de VS een smart gun in de verkoop zou komen, de staat die zou gaan goedkeuren en tegelijkertijd de verkoop van reguliere wapens aan banden zou gaan leggen. Die wet was idealistisch goedbedoeld, maar pakte heel slecht uit. Want op zeker moment was er inderdaad ergens in de VS een winkel die een (Duitse) smart gun in de etalages legde. Nog diezelfde dag ontving de winkeleigenaar bedreigingen, waaronder doodsbedreigingen. Logisch eigenlijk, want meer dan genoeg NRA-leden voorvoelden wat dit zou gaan betekenen voor New Jersey. De winkeleigenaar haalde het wapen weer snel uit de verkoop.

Zo zien we dat in de VS de smart gun zelfs niet de normale concurrentie kan aangaan. Ofwel, zelfs kan de klant niet zelf beslissen of het wat ziet in dat type wapen.

Blijft er nog één enkel punt om te noemen over: Wij Europeanen snappen het niet, maar er zijn miljoenen Amerikanen die vol passie over hun wapen(s) spreken, met elkaar bij de MacDonald of simpel thuis bij vrienden. (Zo’n 33 procent van de huishoudens heeft een of meer wapens.) Een psycholoog kan er zeker veel over vertellen. Dan kan je denken aan mannetjesputterij, maar dat is dan  wel heel negatief uitgelegd. Net zo goed kan je dan denken aan iemand die zijn gezin, familie, vrienden en buurtgenoten koste wat kost zal willen beschermen; een houding die we rustig kenmerkend voor de mens, van alle tijden en alle plaatsen ter wereld, kunnen noemen. Wat dat betreft zijn wij Europeanen eigenlijk nogal verworden tot watjes, om onze wapenloosheid maar even negatief uit te leggen. Misschien moeten ook Europeanen een recht op een smart gun vast laten leggen in de wet.

 

Getagd , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *