Waarom het #TYFIS-kartel Trump heeft verbannen

Peter van Lenth
Volg me

In elk geval Twitter, Youtube (van Google), Facebook, Instagram, en Snapchat hebben Trump permanent of tijdelijk in de ban gedaan. Kort: het #TYFIS-kartel heeft Trump buitengesloten. Google biedt de Twitter-concurrent Parler niet langer aan via de Google Playstore en Apple gaat datzelfde waarschijnlijk een dezer uren doen.

We zien hier de eigenaren van privébedrijven per direct doen wat we in onze rechtstaat dachten achteraf te laten doen door rechters: individuen en groepen tijdelijk of zelfs voorgoed de mond snoeren als hun uitspraken niet passend genoeg gevonden worden. Er is alle reden om deze bedrijven hierom te dagvaarden, maar dat gaat niet gebeuren, want ze doen dat uiteraard na nauw overleg met Biden en consorten. Biden zal gaan zorgen dat rechters zich niet bevoegd voelen deze bedrijven erop aan te pakken. (Is dit een complot? Reken maar dat er achter de schermen heel wat telefoontjes gepleegd zijn. Telefoontjes waarin ook zeker wederdiensten zijn beloofd.)

Redelijk klinkende regels

Velen brengen hiertegen in dat de regels van die bedrijven overduidelijk zijn en best goed in elkaar zitten. Wie de regels leest, zal inderdaad een schema aantreffen dat er op het eerste gezicht best redelijk uitziet. De regels wekken de indruk dat ze voor iedereen gelden en dus ook voor politici, al zijn de regels formeel voor hen wat opgerekt, om het politieke debat niet te frustreren. Dus… waar zeur ik over.

Rechts harder aangepakt

Nou, ik neem waar dat het modereren niet op iedereen idem wordt toegepast. Mijn indruk is dat links wordt ontzien en rechts wordt gepakt: Twitter ziet tweets op rechts al snel als extreem en ziet linkse tweets veel langer als toelaatbaar. En ja, dan blijft er van de belofte dat het alle extremen zal aanpakken niet veel over. Dan kweek je zelfingenomenheid op links en wrok op rechts. Dan ben je een essentieel onderdeel geworden van het polarisatieproces. Dan ben je feitelijk een groter gevaar voor de vrede in de samenleving dan een Trump.

Trump’s tweets

In een goed functionerende democratische rechtstaat bestaan er geen ‘klassen’ waarvoor andere regels gelden. Idem horen erin geen andere regels te gelden voor links en rechts. Bezien we de tweets van Trump, dan is er niet eens eentje te vinden waar hij expliciet oproept om de wapens ter hand te nemen. Laat staan dat hij opstookte het Capitool met geweld te veroveren. Toch voelde het #TYFIS-kartel zich vrij om zijn woorden op die manier op te vatten. Een beetje rechter kijkt naar de feitelijke woorden, constateert dat die woorden met net voldoende precisie zijn gebracht en dat ze geen reden kunnen zijn om te verbannen, uit het debat of naar de gevangenis. Twitter stelde dat je niet alleen naar die woorden sec moest kijken, maar dat je ze moest beoordelen in het licht van alle eerdere tweets. Doch, ook al die eerdere tweets waren op zich voor een rechter geen reden geweest er een ban over uit te spreken.

Trump leidsman van vele miljoenen

Het lijkt er sterk op… Nee, ik ben ervan overtuigd geraakt dat Trump uitgerekend nu is aangepakt omdat Biden vanaf ditzelfde moment de formele macht in de VS heeft gekregen en omdat Trump zich heeft ontwikkeld tot de grote leidsman van wel 30 miljoen Amerikanen waarvoor Biden en consorten hartstikke bang zijn. Een zeer omvangrijke groep die naar hèm luistert en niet echt naar de nieuwe president. (Wat me doet denken aan de vorige verkiezingen, toen zoveel mensen in datzelfde land al direct zeiden “NOT MY PRESIDENT!”. Toen al kon je er vergif op innemen dat deze slogan zich zou gaan nestelen in het geheugen en bij èlke volgende president even hard gebruikt kan worden. In vroeger tijden, en in menig ander land, zou de al of niet gekozen president er wel raad mee hebben geweten en alle deelnemers hebben laten oppakken vanwege staatsondermijning.) Bovendien tonen Trump’s volgelingen zich wel degelijk bereid tot actie! Een groep die zich niet langer slechts vanachter een toetsenbord of bij een vierjaarlijkse verkiezing kwaad maakt. Een groep die zich, ondanks een rechtse president, ook de afgelopen vier jaar constant in een kwaad daglicht gezet voelde, door de oppositie en haar aanhang, door BLM en Antifa, en nog het meest door de reguliere media. En dat terwijl het dacht dat er nu eindelijk een president zat die hùn voorkeuren ging implementeren. Een president die vier jaar lang op alle mogelijke manieren in de reguliere pers werd tegengewerkt. Tegengewerkt omdat die reguliere pers zo ongeveer voor 90 procent bestaat uit het ‘linkse’ kamp van Democraten, BLM en Antifa. En vooral tegengewerkt omdat Trump dàt durfde te zeggen wat die media vooral niet willen horen: dat het manipuleert bij het leven.

Paniek bij de Democraten

Er is gewoon heel grote paniek uitgebroken, met name bij de Democraten. Zij zijn doodsbang geworden voor vier jaar Biden vol met gewelddadige onlusten door maar liefst 30 miljoen ‘criminelen’, ’terroristen’, ’tuig’, ‘rechtsextremisten’, ‘nazi’s’, ‘racisten’ en ‘white supremacists’ die met halfautomatische geweren de ordetroepen wegblazen. Zij willen zo snel mogelijk – dus nu – die beweging zijn grote leider ontnemen door hem het spreken in praktische zin onmogelijk te maken. Ze zijn echt in paniek, want zouden ze iets beter nadenken, dan zouden ze inzien dat ze met deze aanpak juist een self-fullfilling prophecy in werking stellen. Ze voeden op deze manier de wrok op rechts en kunnen hun hart ophalen aan wat komen gaat. (Merk op dat deze laatste woorden van mij door hen makkelijk kunnen worden geïnterpreteerd als opstokerij. Wat natuurlijk je reinste flauwekul is.)

Zuilen verbinden door te polderen

De paniekzaaiers op links ontnemen het zicht op wat wèl zou helpen: Verbinden, verbinden, verbinden. Dat doe je niet door Trump in een cordon sanitaire te duwen. Dat doe je juist door nauw met hèm (als leidsman van een belangrijk deel van je bevolking) samen te werken, door de onvrede van zijn tientallen miljoenen aanhangers echt serieus te nemen, door hun nukken niet zomaar van tafel te vegen. Door te polderen, zo je wilt. Te polderen zoals weleer in Nederland de zuilen deden. De zuilen die principieel vasthielden aan hun ideologie, maar ondertussen hun politieke leidsman in Den Haag, of in de provincie of de gemeenteraad, hun zegen gaven om met nemen en geven tot compromissen te komen.

Linkse president, rechtse onlusten

De afgelopen vier jaar was er in de VS een rechtse president en een enorme hoeveelheid linkse BLM- en Antifa onlusten. De komende vier jaar zullen we te maken krijgen met een linkse president en een enorme stroom rechtse onlusten. Biden is namelijk niet de man die begrijpt hoe je echt moet verbinden, ondanks zijn zalvend bedoelde woorden.

Het #TYFIS-kartel dekt zich in

Terug naar het #TYFIS-kartel. Dat is momenteel als de dood dat het van een negatieve geweldsspiraal de grote schuld gaat krijgen. Dat denkt dat het met deze ingrepen in elk geval de sympathie van Biden, Democraten, BLM en Antifa heeft gekregen, en zodoende in elk geval de komende vier jaar goed zit.

Een beetje rebellie

Dit artikel bevat maar weinig hyperlinks. Wie echter zelf wat moeite doet, zal van elke uitspraak met groot gemak bewijs op internet vinden. Nog wel althans, want uiteindelijk gaat zelfs ‘internet’ een nieuw tijdperk in. Een tijdperk van véél verdergaande regulatie van wat er gezegd mag worden, en hoe. Van wie er nog wel mag protesteren en wie niet. En van hoe dat protest er hooguit mag uitzien. Ik herhaal maar nog eens wat Thomas Jefferson ooit zei en wat voortaan alleen nog zal mogen als de ‘rebellie’ de zegen heeft van de machthebbers: “I hold it that a little rebellion now and then is a good thing, and as necessary in the political world as storms in the physical.”

Vrees niet dat ik, door deze uitspraak hier in te voegen, opeens ben verworden tot een militant. Wèl onderschrijf ik het recht van mensen om hun onvrede ook iets meer fysiek te uiten als protesten via bijvoorbeeld sociale media compleet genegeerd worden, of als bij verkiezingen groepen van meer dan 25 procent van de kiezers totaal opzij wordt gezet. Een president of premier mag van mij links zijn (wat menig onderwerp betreft graag zelfs), als deze zich maar onthoudt van woorden als ‘racist’, ‘fascist, ‘neonazi’, ‘islamofoob’ en zo nog wat termen, en bereid is echt iets met de onvrede op rechts te doen.

Tenslotte toch nog een Youtube-video uit 1969. Edward Griffin leest voor uit een boek van 1956 (1956!) waarin beschreven staat hoe de Soviet-communisten in de VS met hun vijanden moesten omgaan:

Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *