Hongarije’s rechtvaardiging van zijn ‘anti-homowet’

Er is momenteel heel veel gedoe over een Hongaarse wetswijziging die in de westerse MSM steevast de anti-homowet wordt genoemd. Iemand nam de moeite om die wetswijziging door een vertaler heen te halen. Hieronder vind je twee gedeelten eruit. Bedenk dat de (automatische) vertaler er soms naast kan zitten.

Rechtvaardiging
1-2., 6-7. De Staat heeft krachtens de Fundamentele Wet de plicht regels vast te stellen die een juridische omgeving en een stelsel van instellingen scheppen die de bescherming garanderen die nodig is voor de lichamelijke, geestelijke en zedelijke ontwikkeling van kinderen en voor het behoud en de bescherming van hun identiteit, die vanaf hun geboorte onveranderlijk is. Daartoe moet de wetgever verder gaan dan de algemene regels die in de grondwet zijn neergelegd en praktische, tastbare regels vaststellen om deze waarden te beschermen.
Erkend wordt dat sommige inhouden pas op een voor hun gezonde geestelijke en intellectuele ontwikkeling geschikt tijdstip aan kinderen moeten worden doorgegeven. Sommige inhouden kunnen door kinderen onder een bepaalde leeftijd verkeerd worden begrepen, of een nadelig effect hebben op hun ontwikkeling op die leeftijd, of gewoon te moeilijk voor hen zijn om te verwerken, en daardoor hun zich ontwikkelende morele waarden of hun kijk op zichzelf en de wereld in verwarring brengen.
Op basis hiervan, en in de geest van de grondwet en ter bescherming van de gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen, wordt in de wijziging de inhoud omschreven waarmee kinderen in verschillende media niet in aanraking mogen komen (zie media, reclame).
Daartoe wijzigt het voorstel Wet XLVIII van 2008 betreffende de basisvoorwaarden en bepaalde beperkingen voor economische reclameactiviteiten, die verbiedt om kinderen onder de achttien jaar reclame aan te bieden waarin seksualiteit voor eigen doeleinden wordt afgebeeld, of die bevordert en portretteert geslachtsongelijkvormigheid, geslachtsverandering en homoseksualiteit.
De wijziging van de Mttv. zorgt ervoor dat een programma waarvan het hoofdbestanddeel bestaat in de bevordering, de presentatie of de voorstelling van homoseksualiteit, of de voorstelling van seksualiteit met een eigen doel, wordt ingedeeld in categorie V. Als gevolg van het voorstel moet reclame ook worden ingedeeld in categorie V van de wet. En de mediaraad zal verplicht zijn om de lidstaat die bevoegd is voor de buitenlandse aanbieder van mediadiensten die de desbetreffende voorschriften heeft overtreden, om daadwerkelijke actie te verzoeken.
De bovenstaande punten zijn inhoudelijk met elkaar verbonden.

8, 11. In het voorstel wordt voorgesteld regels in te voeren voor het houden van schoolbijeenkomsten, met inbegrip van seksuele voorlichting, door organisaties met een twijfelachtige professionele geloofwaardigheid en in veel gevallen met een specifieke seksuele geaardheid. In deze sessies proberen vertegenwoordigers van bepaalde organisaties de seksuele ontwikkeling van kinderen te beïnvloeden door middel van wat zij een sensibiliseringsprogramma noemen in het kader van antidiscriminatie-educatie, hetgeen ernstige schade kan toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke en morele ontwikkeling van kinderen. Het doel van de wijziging is ervoor te zorgen dat alleen personen of organisaties die in een officieel en voortdurend bijgewerkt register zijn ingeschreven, sessies voor kinderen mogen verzorgen. De nadere regels zullen worden bekendgemaakt bij besluit van de minister van Personeelszaken. Het wetsvoorstel schept aansprakelijkheid voor overtredingen voor zowel het hoofd van de inrichting als de persoon die de activiteiten verricht.
De bovenstaande punten zijn inhoudelijk met elkaar verbonden.

Wil je de hele vertaling zelf lezen? Klik dan hieronder op Download.

Hongarije’s rechtvaardiging van zijn ‘anti-homowet’ Klik om te Tweeten
Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *