Een nieuwe omroepzuil voor àlle ongehoorden? Nee toch?!

  De poging om een nieuwe omroep – Ongehoord Nederland (ON!) – op te richten gaat slagen. Althans, de doelstelling van 50.000 leden gaat nog deze week gerealiseerd worden. Wel moet erop gelet worden dat er niet wordt gekozen voor de fundamentele, radicale vorm van vrijheid van meningsuiting, omdat daarmee… Vervolg

Wat valt er te doen tegen de gebedsoproep vanuit de minaret?

“Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan. De gemeenteraad is bevoegd ter zake regels te stellen met betrekking tot duur en geluidsniveau.’ (mijn vet) Ziehier artikel 10 van de ‘Wet openbare manifestaties‘. Het is dit artikel… Vervolg

Tijd voor een nieuwe loot aan de boom van het bijzonder onderwijs: De Atheïstische School

Aparte atheïstische scholen. Alle mensen die ik erover aanspreek reageren meteen: “Dat zijn toch de openbare scholen?”. Waarmee ze bedoelen dat het een onzinnige gedachte is om een nieuwe loot aan de boom van bijzonder onderwijs toe te voegen. Zijn openbare scholen atheïstisch? Ik dacht het ooit, maar weet nu… Vervolg