Wat valt er te doen tegen de gebedsoproep vanuit de minaret?

“Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan. De gemeenteraad is bevoegd ter zake regels te stellen met betrekking tot duur en geluidsniveau.’ (mijn vet) Ziehier artikel 10 van de ‘Wet openbare manifestaties‘. Het is dit artikel… Vervolg

Tijd voor een nieuwe loot aan de boom van het bijzonder onderwijs: De Atheïstische School

Aparte atheïstische scholen. Alle mensen die ik erover aanspreek reageren meteen: “Dat zijn toch de openbare scholen?”. Waarmee ze bedoelen dat het een onzinnige gedachte is om een nieuwe loot aan de boom van bijzonder onderwijs toe te voegen. Zijn openbare scholen atheïstisch? Ik dacht het ooit, maar weet nu… Vervolg