Boekencensuur in Florida?

Michael Persson mag namens de hele Volkskrant schrijven dat dankzij een ‘breed gedeeld gezond verstand’ de kinderboeken van Roald Dahl gelukkig gered zijn van aanpassingen. Maar, zo stelt Gersson, er worden wel degelijk boeken gecensureerd, namelijk ‘door rechtse machthebbers’. Bewijs is dan gouverneur DeSantis van Florida, die een wet voorbereidt dat de overheid de mogelijkheid geeft schoolboeken vooraf te keuren, bijv. op genderkwesties, homoseksualiteit, institutioneel racisme en witte privileges, vanuit het idee dat je jonge kinderen daarmee niet met opzet moet confronteren. En dat is ‘censuur waarvoor we bang moeten zijn’, meent Gersson, namens de Volkskrant. 

Echter, er is altijd al, en overal op aarde, geschift wat wel en wat niet geschikt wordt geacht voor schoolkinderen. Rechts of links of midden, lesstof én schoolboeken moeten educatief verantwoord zijn, zo gaat het breed gedeelde gezond verstand. De associatie met censuur wordt alleen gelegd door degenen die een ander idee van ‘educatief verantwoord’ hebben.

Laatste berichten van Peter van Lenth (alles zien)